Vaksinepass gjør sitt store comeback. I Østerrike får ikke uvaksinerte lov til noe særlig mer enn å gå på jobb og handle matvarer. Nederland stenger ned, etter en periode med begrensinger for uvaksinerte. Og i Norge åpnes det nå for at kommuner skal kunne innføre krav om vaksinepass.

Intensjonen bak vaksinepass er i stor grad todelt:

 • Legge press på uvaksinerte til å ta vaksine
 • Begrense smittespredning ved at bare immune møtes i store forsamlinger.

Men et problem seiler nå opp: Begge hovedargumentene for bruk av vaksinepass er i ferd med å forsvinne.

Effekten av vaksinen reduseres mye

Vaksinepass i sin aller reneste form har ett mål: Å bevise at du ikke utgjør noen smittefare for andre.

Problemet er at stadig mer tyder på at vaksinene er ganske gode på å hindre alvorlig sykdom og død, men at de på ingen måte gir garanti for at du ikke blir smittet, eller at du smitter andre.

- Flere studier indikerer at beskyttelsen mot å bli smittet avtar over tid etter infeksjon eller vaksinasjon, mens beskyttelsen mot alvorlig sykdom bevares. (...) Beskyttelsen mot å smitte videre ser også ut til å avta over tid, skriver FHI i sin nye risikorapport som ble publisert onsdag.

Blant annet viser en studie fra Sverige at den smittereduserende effekten er mer eller mindre borte 7-8 måneder etter andre vaksinedose.

At effekten reduseres er hele begrunnelsen for å gi en tredje vaksinedose. FHI ønsker nå fortgang i nyvaksinering av de over 65 år, og det vurderes å redusere intervallet mellom 2. og 3. dose. Samtidig planlegges det for utrulling av en tredje dose til alle over 18 år.

Israel: Tar du ikke tredje dose, mister du vaksinestatus

I Israel har en allerede trukket den logiske slutningen: Du anses ikke lenger som fullvaksinert ført du har fått en tredje dose. Rundt en million vaksinepass ble ugydiggjort for personer mennesker som hadde fått tilbud om en tredje dose, men som ikke tok den.

I USA har smitteverntoppen Anthony Fauci gjentatte ganger den siste tiden slått fast at en tredje vaksinedose er helt essensielt. Men en tredje vaksinedose er langt mer kontroversielt enn de to første dosene.

 • Det amerikanske legemiddelverket satt i første omgang foten ned for en tredje vaksinedose til hele befolkningen.
 • Ifølge FHI ser to vaksinedoser ut til å være god nok for å beskytte på individnivå: «To vaksinedoser gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom i aldersgruppen under 65 år, og det ser foreløpig ut til at denne beskyttelsen ikke er svekkes», skriver de i et brev til regjeringen.
 • Bruk av vaksiner i Norge går direkte ut over den halvdelen av verdens befolkning som fortsatt ikke har fått en eneste dose: «Det er også et faktum at en stor del av verdens land har svært lav vaksinasjonsdekning og at en eventuell tredje oppfriskningsdose til gruppen 18 –64 år i Norge vil bli innført basert på et svakt kunnskapsgrunnlag», skriver FHI.
 • Erfaringene viser at en 3. vaksinedose har omtrent de samme bivirkningene som de to første vaksinene. En god del har opplevd ubehagelige bivirkninger, ikke minst kvinner i fertil alder. Mye tyder på at en del som har tatt to doser ikke ønsker en tredje, spesielt når ny dose primært ikke handler om å beskytte dem personlig.
 • FHI påpeker også en annen usikkerhet: «Siden noen bivirkninger forekommer hyppigere etter andre enn første dose (blant annet perikarditt og myokarditt) blir det viktig å følge med på disse også etter oppfriskningsdosen.»
 • Det er store diskusjoner i fagmiljøene om oppfriskingsdoser er en god idé hvis den bare utsetter problemet i nye seks måneder
 • På toppen av det hele viser all statistikk at det å bli infisert av koronaviruset gir bedre immunitet enn vaksinen. FHI luftet åpnet tidligere i år at det å bli smittet som fullvaksinert kunne være en fordel for nye virusvarianter.

FHI skriver rett ut til regjeringen at det er krevende å anbefale en slik tredje dose: «På grunn av det manglende kunnskapsgrunnlaget om effekt og sikkerhet ved oppfriskningsdose vil en god individuell nytte-risiko-vurdering bli spesielt krevende».

Hva skjer når du får tilbud om en tredje dose?

Det store spørsmålet er derfor hva som skjer med ditt vaksinepass i det øyeblikket du har fått tilbud om en tredje dose?

Nettavisen har stilt Helsedepartementet følgende spørsmål:

 • Vil vaksinesertifikatet fortsatt være grønt, selv om man har fått tilbud om en 3. dose?
 • Hvis svaret er ja: Når vi vet at vaksinens smittedempende effekt blir veldig dårlig 6-8 mnd etter andre dose, hva er da poenget med sertifikatet?

Disse spørsmålene ønsker ikke departementet å svare på:

- Vi jobber nå sammen med FHI og Helsedirektoratet med å få det juridiske og praktiske på plass, slik at kommuner kan ta i bruk koronasertifikat så snart som mulig. Det må blant annet tas stilling til på hvilke områder koronasertifikat skal brukes, for eksempel på hvilke arrangementer og på hvilke steder. Dette krever smittevernfaglige vurderinger som må gjøres av Helsedirektoratet og FHI, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng i en e-post sendt via departementets kommunikasjonsrådgiver.

Innføres trolig på fredag

Den nye forskriften om koronapass legges trolig frem under regjeringens pressekonferanse fredag formiddag.

Tromsø kommune blir den første kommunen som vil ta det i bruk. Andre store byer som blant annet Bergen og Trondheim vurderer også dette.

Les også: Het debatt i Tromsø: - Egoistisk å si nei til koronapasset