Over 700.000 nordmenn har til nå fått sin første koronavaksine, og vaksineprogrammet er trolig i mål i løpet av juni eller juli.

Det pågår en debatt om de som er vaksinert skal ha en større bevegelsesfrihet enn de som ikke er det. Men er du vaksinert og drømmer om en utenlandstur, er det ikke mye å hente på reiseforsikringen.

- En vaksine vil per nå ikke ha noe å si for hva reiseforsikringen din dekker. Vi dekker ikke koronarelaterte hendelser i land som myndighetene har frarådet å reise til, selv om du har blitt vaksinert og har en attest på det, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til Nettavisen Økonomi.

Les også: I disse ferielandene kan reiseforsikringen din ha liten verdi

Stort press

Det samme svaret bekreftes av konkurrenten If, der Europeiske Reiseforsikring er reisedelen til forsikringsselskapet.

- En vaksine vil på nåværende tidspunkt ikke ha noe å si for reiseforsikringens gyldighet i røde land. Det er UD som har forutsetninger for å si noe om hvor det er trygt for nordmenn å oppholde seg og ikke.

- Derfor er det deres reiseråd som legger grunnlaget for hvor reiseforsikringen er gyldig og ikke, sier kommunikasjonssjef Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

Land myndighetene fråråder å reise til, såkalte røde land, omfatter blant annet populære ferieland som Frankrike, Spania, Italia og Hellas, men også Sverige, Danmark og store deler av Finland (se kartet under).

Les også: Dette betyr de nye reiserådene for din reiseforsikring

Skiller ikke

Handeland sier dersom deres kunder skal reise med gyldig forsikring, ønsker de at kundene skal være forsikret fullt ut. Derfor skiller ikke Europeiske på hva som er koronarelaterte hendelser og ikke.

- Så lenge det foreligger et reiseråd fra UD, er det fordi norske myndigheter ikke anser det landet/området som trygt. Det ønsker ikke vi å overprøve. Derfor lar vi dette reiserådet legge premissene for hvor reiseforsikringen er gyldig.

Rysstad sier det ikke er nødvendigvis risikoen for smitte som er størst når man reiser utenlands. Smitte har vi jo også her i Norge.

- Det er «alt rundt», kapasitet på sykehusene i det landet du besøker og et stort press på lokalt helsevesen. Hvis du for eksempel får en blindtarmsbetennelse mens du er på ferie, er det ikke sikkert at sykehuset der har mulighet til å ta deg imot og gi deg den hjelpen du har behov for, advarer kommunikasjonssjefen.

Les også: Slik lurer nordmenn forsikringsselskapene - én type svindel stikker seg ut

Rekke faktorer

Handeland svarer slik på om det ikke er smittefaren som er avgjørende, men andre faktorer som trekker ned:

- Når UD utsteder et reiseråd, er det en god grunn til det. Det er nok en rekke faktorer som spiller inn, enten det skyldes pandemier/epidemier, krig, politisk uro eller annet. Men bakgrunnen for det nåværende, globale rådet må UD selv svare for.

Han sier deres alarmsentraler og samarbeidspartnere rundt omkring i verden melder om veldig varierte forhold. Det gjelder blant annet sykehuskapasiteten.

Vil ikke være der

- Det er en rekke steder man rett og slett ikke ønsker å befinne seg når situasjonen er som den er, sier Handeland.

På spørsmål om hva som skal til for at et vaksinepass vil få, svarer han:

- Vi er veldig spente på hvordan UD vil løse situasjonen rundt sitt eget reiseråd fremover. Vil det bli differensiert, slik at de med vaksinesertifikat får grønt lys til visse land/områder?

- Eller vil det justeres slik at alle, vaksinerte eller ikke, kan reise til enkelte land/områder i EU? Foreløpig vet vi lite om disse planene, men skulle de bli endret eller differensiert, vil kundene få forsikringsdekning deretter.

Les også: Koronasuksess i Israel: Nå begynner problemene

Veldig spente

Rysstad bekrefter at «vaksineattest» ved reiser kan bli relevant i fremtiden.

- Hvis norske myndigheter åpner for dette, vil vi gjøre nye vurderinger. Det er jo deres reiseråd vi bygger vilkårene våre på.