Her finner du kalkulatoren Valg av foreldrepenger

Om foreldrepengekalkulatoren

Legg inn inntektene til mor og far, og deretter hvor mange uker permisjonstid de skal ha.

Uttaksprosenten trenger du bare å legge inn for mor. Kalkulatoren regner automatisk ut det resterende for far. Pass på at far har det samme antall uker i begge alternativene, ellers blir sammenligningen feil.

Les mer om foreldrepenger her.

Det maksimale grunnlaget for foreldrepenger er 6 G, som er 589.148 kroner.

Hvis du tjener mer enn dette, er det mange arbeidsgivere som utbetaler det overskytende. Du kan velge Ja eller Nei for dette på begge.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter. Nederst ser du forskjellen mellom 80 og 100 prosent. Positivt tall betyr at 100-prosent uttak er best.Feriepenger er ikke tatt med her. De vil ha de samme beløpene i begge variantene.

Jobbe etter 49 uker:

Kalkulatoren ser kun på hvor mye foreldrepenger dere får ved valget mellom 80 prosent eller 100 prosent. Når alternativet er å jobbe i de 10 ukene (forskjellen mellom 59 og 49 uker), vil det naturlig nok gi den største økonomiske gevinsten. Den må veies opp mot det ikke-økonomiske.

Hvis du er enslig:

Hvis du er enslig, er det bare din inntekt som har betydning. I valget mellom 80 og 100 prosent vil alltid 100 prosent og 49 uker gi mest i foreldrepenger.