Gå til sidens hovedinnhold

Valgresultatet som kan gi kronesmell: - Det vil skape mye usikkerhet

Den norske kronen kan svekke seg kraftig hvis aksjemarkedet faller som følge av kaos i det amerikanske presidentvalget.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets uttalte nylig til Nettavisen at marerittscenariet for aksjemarkedet ved presidentvalget i USA er at Joe Biden vinner, og Donald Trump nekter å gå av.

En slik uoversiktlig situasjon kan føre til et klart fall i aksjemarkedet. Da kan også den norske kronen rammes.

- Det amerikanske aksjemarkedet er det mest relevante for kronen. I september hadde vi et fall i de amerikanske børsene på 10 prosent, og i den perioden falt kronen med 60 øre mot euro og med 90 øre mot dollar.

- Skulle vi få et 10 prosent fall i aksjemarkedet etter presidentvalget, kan kronen svekke seg med 60-90 øre. Da kan kronen igjen handles til over 10 mot dollar, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi. I dag må du i det profesjonelle valutamarkedet ut med drøyt 9,20 kroner for en dollar (se grafen under).

Les også: Trump vs. Biden: Norsk ekspert peker ut natten vinner

Påvirker mest

Olsen er dermed på linje med DNB Markets. Nettavisen skrev for snaue to måneder siden at svingninger i det amerikanske aksjemarkedet er det som – kanskje noe overraskende – påvirker den norske kronen mest.

Det kan derfor bli store kroneutslag i forbindelse med presidentvalget om en drøy uke.

- Den viktigste grunnen er den kraftige sammenhengen vi nesten mekanisk har observert mellom svingninger i aksjemarkedet og presidentvalget, sier Olsen.

Nordea har sett på historiske episoder rundt valgene. Det typiske er at bare valget er over og det er kåret en vinner, forsvinner usikkerheten. Da pleier aksjemarkedene å stige, ikke mye, men litt.

En vinner er viktigst

- Poenget er at det viktigere er at det blir en vinner, og det vil kunne trekke kronen i litt sterkere retning. Hvis det blir uklarhet om hvem som blir vinner og Trump ikke vedkjenner seg resultatet, er det en stor fare for at aksjemarkedet tolker dette veldig negativt.

- Da kan det bli et ganske brukbart fall. Sist gang det var usikkerhet rundt utfallet, i 2000, falt aksjemarkedet 10 prosent i løpet av en måned, sier sjeføkonomen.

- Blir det større svingninger Trump vinner enn hvis Biden vinner?

- Det virker som aksjemarkedet posisjonerer seg for Biden-seier, det blir en stor overraskelse om Trump vinner, men hvordan det i slå fall vil slå ut, er usikkert.

Bedre med samarbeid

- Hvem mener du Norge bør håpe på, rent økonomisk?

- Norge er en liten åpen økonomi, og vi er tilhengere av internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner. Over tid er det bedre med en president som er mer samarbeidsvillig innstilt, det er til stor gunst for norsk økonomi, svarer Olsen.

Han sier at forholdet til EU er det som skiller de to presidentkandidatene mest, og her er Biden mye mer tilhenger av å spille på lag. Generelt blir det mer forutsigbarhet og orden hvis han vinner.

En viktig grunn til den sterke sammenhengen mellom kronen og det amerikanske aksjemarkedet er livselskapenes plasseringer. De norske livselskapene har store amerikanske aksjeplasseringer, som de sikrer mot valutasvingninger. Når livselskapene kjøpte disse aksjene, kjøpte de kroner og solgte dollar.

Les også: Her har Trump en knusende ledelse

Selger kroner

Men når de utenlandske aksjeplasseringene faller i verdi, er disse investeringene oversikret. Livselskapene vil da selge norske kroner og kjøpe tilbake dollar. Store kronesalg kan svekke kronen, og i usikre tider er det flukt til trygge havner. Det så vi under den kraftige kronesvekkelsen i mars.

- Ja, da var det betydelig netto kronesalg, 30 milliarder kroner i et klima som var veldig lite kronevennlig, og dette var tvungne salg. Kronen mistet helt fotfestet, og vi er overbevist om at denne mekanismen er ekstremt viktig, sier sjeføkonomen.

Tidligere tok bankene mer av denne valutastøyten og var filter for livselskapene. Men etter finanskrisen for drøyt ti år siden, er bankene blitt mer regulert og tar mindre risiko, også valutarisiko.

Svært følsom

Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets er ikke i tvil om at det amerikanske presidentvalget er veldig viktig for den norske kronen. Hun sier kronen er svært sensitiv overfor bevegelsene i internasjonale finansmarkeder generelt, og det amerikanske aksjemarkedet spesielt.

- Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil trolig påvirke disse markedene. Hvis aksjemarkedene og risikoviljen stiger, vil kronen styrke seg. Skulle aksjemarkedene og risikoviljen faller, vil kronen svekke seg, sier Borgen Gjerde til Nettavisen.

- Hvis Trump taper valget og nekter å gå av, hva tror du skjer med dollaren og kronen?

- Det vil være kontroversielt og en situasjon vi ikke har vært i tidligere, og det vil skape mye usikkerhet. Høy usikkerhet er som oftest noe som gjør at risikoviljen til investorene faller, svarer Borgen Gjerde.

- Det gjør at de søker seg mot såkalte «trygge havner», samtidig som de selger risikable aktiva og valutaer. Det tror jeg vil bety en sterkere dollar og en svakere krone, fortsetter hun.

Senatet avgjør

- Spiller det noen rolle hvem som vinner av de to hvis det ikke blir strid om valgutfallet?

- Ja, det spiller en rolle, men valget til Senatet vil bli avgjørende for hvor mye det vil ha å si. Dersom Biden vinner uten at demokratene tar over Senatet, vil han ha begrenset mulighet til å gjennomføre politikken sin.

- Dermed vil verken betydningen for økonomisk politikk eller markedene bli så stor, svarer Borgen Gjerde.

Hun sier Biden gir økt forutsigbarhet. Det blir mindre bruk av Twitter i diplomati og forhandlinger, og Biden er generelt en mer tradisjonell ledertype.

- Dette er alle faktorer som gjør at usikkerheten og svingningene i markedene vil bli mindre med Biden, og det er positivt, sier DNB-analytikeren.

Les også: Spår enorm vekst for aksjeselskap i 2021: - Det vil ta helt av (+)

The double

Den største effekten vil komme dersom Biden vinner, og demokratene i tillegg tar over kontrollen i Senatet.

- Da vil Biden ha en større mulighet til å gjennomføre sin politikk. Her tror vi oppmerksomheten mot mer stimulanser via budsjettene vil komme først. Det vil nok være positivt for risikoviljen i markedene, ved at aksjer og renter stiger videre og den norske kronen kan styrke seg.

Men, på lengre sikt tror Borgen Gjerde at Biden kan skifte til en mindre markedsvennlig politikk. Det kan bli økt selskapsskatt og muligens også en strengere regulering av de store teknologiselskapene.

- Alt annet like vil dette trolig vil være negativt for amerikanske aksjemarkeder, sier hun.

Utfallet av presidentvalget kan også påvirke rentene. De lange amerikanske rentene har begynt å stige. Det kan være fordi markedet nå er ganske sikre på at Biden vinner. Biden har sagt at han vil øke den offentlige pengebruken.

Stimulerer økonomien

- Det kan være en forklaring, men en Biden-seier og en ny, stor stimulansepakke er langt fra sikkert, nyanserer Borgen Gjerde.

- En annen mulig forklaring kan være at usikkerheten rundt valget gjør at mange reduserer investeringer som kan mye påvirket av valgutfallet, fortsetter hun. Obligasjoner er et eksempel her.

De lange amerikanske statsobligasjoner kan ifølge DNB-analytikeren bli svært påvirket av valgresultatet. Oppgangen i disse rentene kan skyldes at investorer selger statsobligasjoner.

Når investorer vil selge obligasjoner, setter det press på rentene oppover, mens rentene går ned når mange vil kjøpe. Og de norske lange rentene følger som regel utviklingen i lange renter i USA og Europa veldig tett.

Høyere fastrenter?

Presidentvalget 3. november kan dermed få betydning for hva norske bankkunder må betale for nye fastrentelån. De lange norske rentene har steget noe siden 16. oktober.

- Når det er sagt, er det litt spesielle forhold som driver de amerikanske rentene om dagen. Det er både usikkerhet i forkant av presidentvalget og den amerikanske sentralbankenes kjøp av statsobligasjoner.

- Derfor er det ikke sånn at norske renter følger de amerikanske rentene én til én. Men ved store bevegelser i de amerikanske rentene vil norske renter trolig følge etter i samme retning, sier Borgen Gjerde.

Kommentarer til denne saken