Onsdag kveld fikk Sonja Borji beskjed om at hun er utestengt fra Norsk Kennel Klub (NKK).

Det betyr at hun ikke får registrere flere valper, og er utestengt fra NKKs aktiviteter. Det er en midlertidig avgjørelse, ettersom NKK må velge et nytt domsutvalg. Det skal etter planen gjøres om to måneder.

– Men Borji-saken anses som så alvorlig at hovedstyret har gjort et foreløpig vedtak, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik i NKK til Nettavisen.

Har du tips i denne saken? Kontakt Nettavisens journalist per e-post her.


Nettavisen har siden april publisert en rekke artikler som avdekker et omfattende nettverk for oppdrett av hunder med utgangspunkt i Arendal-området. Sonja Borji er lederen for dette nettverket. Blant det som er avslørt er:

  • Flere av hundene har kraftig allergi, og har hatt så store smerter at de har blitt avlivet.
  • Valpenettverket har ifølge kontrakter Nettavisen har sett tatt imot betaling i kontanter.
  • Det er uoverensstemmelser mellom registrert navn på oppdretter og de valpekjøperne er i kontakt med.
  • Nøkkelpersonene i saken skal tidligere ha smuglet opp mot 1000 valper inn i Norge, og har vært i politiets søkelys.
  • Etter at artiklene har blitt publisert har lederen Sonja Borji blitt anmeldt av dyrevernorganisasjoner, og politikere har tatt til orde for endring.

Kan fortsette avl

– Men om vedkommende velger å avle videre uten å registrere valper, eller finner seg nye og for oss ukjente samarbeidspartnere, er det i realiteten lite vi kan gjøre, har Buvik tidligere forklart.

Det er nemlig kun Mattilsynet som kan stoppe avl, og da må forholdene være så dårlige at det bryter med Dyrevelferdsloven. Det er nettopp det Dyrevernalliansen har anmeldt Borji og samarbeidspartnerne hennes for.

Oppdrettere som blir utestengt hos NKK fortsatt vil kunne avle som før, men uten NKK-registrering.

Kan måtte avlive hundene

For den aktuelle rasen i Valpenettverk-sakene, Staffordshire Bull Terrier, kan det bety avlivning.

Det er nemlig et krav om registrering i NKK, i tillegg til at det tas blodprøve av begge foreldrene samt alle valpene i kullet.

Dersom dette ikke blir gjort vil ikke valpene ha papirer, og dermed regnes som blandingshunder. Hunderasen kan ligne på noen av de ulovlige rasene i Norge, og uten papirer står de dermed i fare for å bli avlivet.

Undersøkt

I slutten av april meldte NKK at de ville starte undersøkelser av saken. Samme uke som Nettavisen publiserte sine avsløringer.

NKK sa den gang at de kjente til Borji og hadde fått inn flere bekymringsmeldinger. Det er enda ikke tatt en endelig avgjørelse i denne saken.

Når et nytt domsutvalg på plass kan beslutningen ende med eksklusjon eller registreringsnekt, som er de to midlene NKK har til rådighet.

Gjennom Nettavisens undersøkelser kom det fram at Borji ble utestengt som oppdretter fra Norsk Kennel Klub (NKK) i to år. Dette bekrefter NKK til Nettavisen.

– Dette er den eneste disiplinærreaksjonen som er registrert i NKKs systemer på Borji, sa Buvik til Nettavisen den gang.

Det at Borji har blitt utestengt tidligere tas med i vurderingen av saker som dette. Utestengelsen skjedde etter to tilfeller av avl på for ung tispe, og at det var to valpekull som var for tett på hverandre.

Ifølge NKKs etiske retningslinjer skal nemlig tispa være over 18 måneder første gangen hun går drektig.