Det har vært mye snakk det seneste året om den svake norske kronen. I august svekket kronen seg ytterligere. DNB Markets spådde i forrige måned en rekordsvak krone i år, med ytterligere svekkelse fra dagens nivåer.

10 kroner for 1 euro og 9 kroner for 1 dollar er usedvanlig dyrt. Eller er det virkelig det? Både Norges Bank og ekspertene klør seg i hodet.

- Våre prognoser er at du om ett år må betale 9,80 kroner for en euro, 8,75 kroner for en dollar. For ett pund tror vi at du må ut med drøyt 10,40 kroner, mens du må betale 92,45 kroner for 100 svenske kroner, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

Marginalt

Slår DNBs prognoser til, betyr det bare en liten styrking av kronen mot euro og dollar fra dagens nivåer. Ferieturene i Europa og USA blir altså ikke mye billigere det nærmeste året hvis DNB får rett.

Det blir derimot en god del billigere å dra til England for å shoppe. Pundet ventes å svekke seg kraftig som følge av utmeldelsen av EU og den usikkerheten det medfører (Brexit). Skal du til Sverige for å handle, er prognosen til DNB på dagens nivåer, 92-93 kroner.

En svak krone har både fordeler og ulemper for nordmenn og norske arbeidsplasser, men treffer ulike grupper på ulikt vis.

Les også: Rentekutt i Europa- kronen styrker seg mot euro

Dyrere import

- Generelt betyr en svakere krone at nordmenns kjøpekraft i utlandet svekkes. Varer og tjenester fra utlandet blir dyrere. En stor del av forbruket vårt består av importvarer, og en kronesvekkelse rammer derfor særlig forbrukerne, sier Aamdal.

Han trekker frem biler og feriereiser i utlandet som eksempler på varer og tjenester som kan koste mye, og der prisøkningene kan merkes godt. Konkurranse med norske produkter kan føre til at norske importører i en periode reduserer fortjenesten for å unngå prisøkning.

- På den annen side kan det hende at norske produsenter også kan øke prisene når importerte konkurrentvarer stiger i pris, og dermed øke fortjenesten. Uansett vil en del av de prisene norske forbrukere står overfor stige, sier seniorøkonomen.

Vinner markedsandeler

Det er typisk våre eksportbedrifter som tjener på en kronesvekkelse og en generelt svak krone. Norske varer blir relativt billigere i utlandet. Bedre konkurranseevne gjør det lettere å vinne markedsandeler eller beholde posisjonen i markeder med økt konkurranse.

- Dette gjelder særlig for produsenter der produksjonskostnadene for det meste er i norske kroner og salgsinntektene er i valuta. Eksport av fisk og elektrisk strøm er et par eksempler. Det blir flere kroner på konto for hver euro de får inn.

- Tilsvarende vil utenlandske forbrukere oppleve billigere ferier i Norge. Det styrker turistnæringen, som delvis eksporterer tjenester, forklarer Aamdal.

En bedre lønnsomhet i eksportbedrifter og bedrifter som konkurrerer med importvarer, kan føre til økt aktivitet og etterspørsel etter arbeidskraft. I så fall kan det bidra til lavere arbeidsledighet i Norge, som selvfølgelig er bra.

Les også: Store kronesvingninger etter rentebeslutning

Tap og vinn

- Det forbrukerne taper i økte priser, får de delvis igjen gjennom økt sysselsetting, poengterer Aamdal.

Men tilbake til kronekursen, om den faktisk er svak, eller om de nye nivåene mot euro og andre nøkkelvalutaer er det vi kan regne med i lang tid fremover. Sentralbanksjef Øystein Olsen har foreløpig ikke noe godt svar når han blir spurt om dette.

Rammes eksempelvis kronen midlertidig av den økte usikkerheten i verden, og vil en permanent lavere oljepris svekke kronen langvarig?

Likevekt

Norges Bank er opptatt av den såkalte importveide kronekursen og hva som er et antatt normalnivå for denne, et såkalt likevektsnivå. Denne importindeksen viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaer i 44 land som Norge handler med.

Det sier ikke så mye om hva du må ut med for euro, svenske kroner og andre enkeltvalutaer fremover.

- Vi vet fint lite om hvilken kurs Norges Bank legger til grunn som likevekstkurser for de enkelte valutaene, sier Aamdal.

Les også: Dollaren kan snart koste 12 kroner

Små endringer

Men Aamdal tar utgangspunkt i Norges Banks gjennomsnittsanslag for 2021 og 2022 for den importveide kroneindeksen. De gir en nedgang fra dagens nivåer på drøyt 1,5 prosent. En nedgang betyr i denne sammenheng en kronestyrking, men ikke rare greiene.

- Hvis vi antar at alle kurser mot kroner skal endres prosentvis like mye som den importveide kroneindeksen, vil en normalkurs for euro være 9,74 kroner, 8,82 kroner for en dollar, 10,91 kroner for et pund og 91,30 kroner for 100 svenske kroner, sier Aamdal.

Og da er vi omtrent på dagens «svake» nivåer. Det normale fremover kan altså mer eller mindre være dagens «unormale» svake krone.