Olje- og gassprisene har som følge av krigen i Ukraina steget til svært høye de seneste månedene, noe som gjenspeiler seg i oljeselskapenes inntekter. Når Equinor kommer med tall onsdag morgen, vil de være rekordhøye.

Olje. og gasselskapet Vår Energi (se lenger ned) oppnådde i gjennomsnitt 124 dollar fatet i andre kvartal. der oljeinntektene lå på 116 dollar fatet, gassinntektene på 151 dollar. Til sammenlikning lå oljeprisen ne mot 20 dollar fatet ved utgangen av 2019, vi snakker om en seksdobling.

Og slikt blir det penger av. Vår Energi melder tirsdag morgen om totale inntekter i andre kvartal på 2437 millioner dollar, et driftsresultat før renteutgifter på 1674 millioner og et overskudd før skatt på 1214 millioner dollar.

Les også: Norge håver inn på olje og gass – knuser den forrige rekorden

1 milliard dollar i utbytte

Det var ikke fullt så bra som det analytikerne trodde. De ventet i gjennomsnitt totale inntekter på 2502 millioner dollar og et resultat før skatt på 1734 millioner dollar, 17 milliarder norske kroner.

Men de høye olje- og gassprisene gir mye tilbake til eierne. Vår Energi skriver i en børsmelding at de venter å betale ut minimum 1 milliard dollar i utbytte til eierne for 2022, gitt nåværende markedsforhold.

Adm. direktør Torger Rød i Vår Energi sier i børsmeldingen at det i kvartalet var en sterk kontantstrøm. Det gjenspeiler et nytt kvartal med sikker og effektiv drift, med høye råvarepriser og en stabil produksjon av gass til de europeiske kundene.

Les også: Astronomiske oljeinntekter for Norge: – Som å få en lottogevinst i fanget

Minimum

- Det støttet om vår strategi til og minimum 1 milliard dollar i utbytte for 2022, sier Rød i børsmeldingen.

Eierne fikk i mai 225 millioner dollar, og de kan se frem til 260 millioner i dollar for andre kvartal, det vil si nærmere 2,6 milliarder kroner. Dette utbyttet kan øke ti l290 millioner dollar i tredje kvartal.

I første kvartal hadde Vår Energi totale inntekter på 2491 millioner dollar og et resultat før skatt på 1651 millioner dollar. Det tilsvarer drøyt 16,2 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Les også: Kjente investorer med på laget i Vår Energi

Fersk på børs

Vår Energi ble børsnotert i februar i år, rett før invasjonen i Ukraina. Aksjekursen til selskapet har derfor steget mye (se grafen under) i takt med de høye oljeprisene, men er ned 17 prosent fra toppen i begynnelsen av juni.

Markedsverdien av Vår Energi ved børsslutt mandag var 92,6 milliarder kroner, så selskapet er et av de større på Oslo Børs.

Vår Energi er et norsk olje- og gasselskap som er operatør for en rekke petroleumsfelter i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet, den norske kontinentalsokkelen. Selskapet ble etablert sommeren 2018 ved en sammenslåing av Eni Norge og Point Resources og børsnotert i midten av februar.

Største eiere er Eni med 63,1 prosent og oppkjøpsfondet HitecVision med 20,7 prosent av utestående aksjer. De to hovedeierne solgte seg ned 5 prosent i juni til en kurs på ca. 40 kroner.