Strømprisene i desember falt betydelig mot slutten av måneden. I Europa var det perioder hvor det var så mye overproduksjon av vindkraft at prisene var negative.

Men gjennom hele romjulen holdt de norske prisene seg langt over våre naboland. I gjennomsnitt har prisene vært omtrent dobbelt så høye i Sør-Norge enn i Sverige og Tyskland.

Nyttårsaften var det virkelig ekstremt: De sørnorske strømprisene over tolv ganger høyere enn i Sverige, mens forbrukere i Tyskland faktisk fikk betalt for å bruke strøm hele døgnet.

Hva var det som egentlig skjedde?

Importerte strøm for fulle mugger

Statistikk fra Statnett viser at norske kraftprodusenter lille julaften totalt endret strategi.

Kraftprodusentene ble gjennom store deler av høsten tvunget til å spare på vannet for å sikre magasinfyllingen gjennom vinteren. Etter de svært store nedbørsmengdene som kom i høst var det ikke lenger behov for å spare. Dermed startet eksporten igjen for fullt.

I november eksporterte Norge totalt 2,7 TWh strøm, det høyeste de to siste årene på én enkeltmåned. Denne eksporten fortsatte inn i desember, hvor det var sprengkulde.

Men lille julaften snur det: Eksport snus til import.

Frem til nyttår importerer Norge over 1 TWh strøm fra utlandet, mens noe eksporteres videre til England. For å få denne importen må Norge betale mer for strøm enn andre land.

– Norge har aldri importert mer kraft i løpet av en uke enn i uke 52, skriver NVE i sin ukesrapport.

Etterspørselen etter strøm faller gjennom julen, og norske kraftprodusenter er ikke villig til å bruke vann til de prisene som våre naboland betaler for strømmen. Eller som NVE forklarer det:

– Selv med god tilgang på billig import, holdt de norske kraftprisene seg høyere enn i nabolandene. Dette har bakgrunn i at flere norske vannkraftprodusenter valgte å spare på vannet til senere i vinter, da kraftprisene forventet å bli høyere. Foreløpige tall viser at produksjonen i de sørlige prisområdene ble

Samtidig er det ikke nok kapasitet på utenlandskablene til at import kan dekke alt forbruk.

– Den store nedgangen gjorde at 41 prosent av forbruket i sør ble dekket av import, melder NVE.

Importen har også fortsatt etter nyttår, fordi mildere vær har presset prisene ned i Europa.

Vannfyllingen økte helt i sør

Nå viser nye tall at de høyere prisene i Norge, og følgende import, hva dette har hatt å si for magasinfyllingen:

For Norge som helhet falt vannstanden i årets siste uke med 0,8 prosentpoeng, som er under halvparten så mye som samme uke i fjor.

I det viktigste vannkraftområdet på sørvest-landet økte faktisk vannstanden helt marginalt.