Saken er oppdatert med kommentarer fra Handelsbankens oppdatering.

Handelsbanken Capital Markets er mandag morgen ute med en renteoppdatering. Banken har tidligere vært usikker på om styringsrenten i Norge stopper på 3 prosent eller 3,25 prosent før sommeren, det har vært diskusjonen i markedet. Renten skal videre opp fra dagens nivå på 2,75 prosent, spørsmålet er hvor mye.

Det har ligget i kortene at Handelsbanken ville oppjustere sine prognoser. Og nå skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken at de tror Norges Bank hever styringsrenten til 3,75 prosent, altså opp 1 prosentpoeng til.

Hvis styringsrenten havner på 3,75 prosent, betyr det boliglånsrenter på over 5 prosent. Det betyr at et annuitetslån på 3 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid vil koste 17.500-18.500 kroner i måneden.

I 2022 lå den gjennomsnittlige boliglånsrenten på 2,8 prosent, snaue 14.000 kroner i månedlig belastning for annuitetslånet på 3 millioner. Ved et annuitetslån, som de aller fleste låntakerne har, er summen av renter og avdrag like store hver måned. Til å begynne med er rentedelen av det månedlige terminbeløpet klart størst.

Det stopper i høst

Handelsbanken tror Norges Bank vil være ferdig med renteøkningene innen utgangen av tredje kvartal. Det er det positive for nervøse låntakere. Men låntakerne må regne med en økning på 0,25 prosentpoeng både i mars, mai og i juni. I tillegg kan den fjerde økningen komme til høsten.

Handelsbanken mener det er flere faktorer som nå taller for enda kraftigere renteøkninger. Utsikter til økte internasjonale renter, en sterkere økonomi her hjemme, blant annet en lav arbeidsledighet.

Banken skriver i oppdateringen at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp, og det er enda flere ledige stillinger. Norges Bank bør også heve rentene fordi den underliggende prisveksten i Norge er klart høyere enn det sentralbanken så for seg i desember.

Både lønns- og prisforventningene er nå høyere enn det som er forenlig med det langsiktige prismålet på 2 prosent.

Hva så med rentenedgangen? Dessverre, den kommer ifølge Handelsbanken ikke før i midten av 2024. Så kan låntakerne håpe på at styringsrenten er nede på 2,75 prosent ved utgangen av 2025, altså dagens nivåer.

Eggum om oppgjøret: – Det gjør folk forbanna

Mye på én gang

Nettavisen skrev i forrige uke at det profesjonelle rentemarkedet nå venter fire renteøkninger til. Det har de seneste ukene vært en kraftig oppjusteringene av renteforventningene.

– Det har skjedd mye på én gang. Vi har jevnt over fått sterke januartall fra handelspartnerne, sterke vekst- og inflasjonstall fra USA, som smitter over på de globale renteutsiktene. I tillegg har det vært en svensk prisvekst som var langt over prognosen til Riksbanken.

– Og også her hjemme har tallene for arbeidsmarkedet, fastlandsøkonomien og ikke minst kjerneinflasjonen vært sterkere enn ventet, uttalte Hov i forrige uke om oppjusteringene.