Finansuroen de siste ukene har vært dårlig nytt for aksjemarkedet, men gode nyheter for de som søker økonomisk trygghet. Sjelden har fastrentetilbudene vært lavere enn akkurat nå.

Nordea og DnB Nor satte for kort tid ned fastrentene sine. Les mer i saken: Nå kan du gjøre rentekuppet.

Fokus Bank melder torsdag at også de setter ned fastrenten - og det til rekordlave nivåer.

Ekstremt lave nivåer
- Vi satte nettopp ned våre rentesatser på fastrente og tilbudet nærmer seg nå all time low, sier privatøkonom Monica Haftorn Iversen i Fokus Bank til NA24.

Den treårige fastrenten ligger nå så vidt over den flytende.

- Treårig fastrente avtale ligger nå kun 0,05 prosentpoeng over vår flytende rente på boliglån over to millioner kroner. Det er en ekstremsituasjon, sier Haftorn Iversen.

Svingende marked
Fastrente over fem år koster nå 3,9 prosent og ti år 4,4 prosent i Fokus Bank, men uroen i markedet gjør at situasjonen kan endre seg raskt.

Fastrente er ferskvare – særlig nå i et marked som svinger mye. På få dager har vi satt ned fastrentene med inntil 0,3 prosentpoeng. Det er uvanlig mye, sier privatøkonomen.

Flere får øynene opp
Tall fra Fokus Bank tyder på at flere får øynene opp for fastrente. I juli var 15 prosent av nye lån fastrenteavtaler mot kun seks prosent i mai.

Nedjusterer renteforventningene
Torsdag morgen melder også Handeelsbanken om lavere renteforventninger.

Etter forrige rentemøte der sentralbanken noe uventet holdt styringsrenten uendret på 2,25 prosent har Handelsbanken nå oppdatert sine prognoser for renteutsiktene.

Uendret to år frem
De venter nå at renten vil bli holdt uendret hele to år frem i tid. To års rentero er det samme som den amerikanske sentralbanken sa at de vil innføre.

Etter dette venter Handelsbanken at renten vil bli satt gradvis opp, slik at styringsrenten vil ligge på 3,25 prosent på tre års sikt.

- Årsaken til at vi venter uendret rente i lang tid er at vi i de nærmeste årene ser for oss svært lav vekst i verdensøkonomien, og spesielt i euroområdet, som samlet er største kjøper av norsk eksport. Dette vil trekke ned norsk vekst. Vi venter at inflasjonen vil bli holdt nede av av vekst, og dermed holde seg godt under målet til Norges Bank, melder Handelsbanken Capital Markets.

Lavere renter i hele verden
Og det er ikke bare i Norge at de ser for seg at rentene vil holdes lave.

- Vår antakelse om svært lav vekst i verdensøkonomien leder oss videre til å vente uendret rente i lang tid fra ESB (europeiske sentralbanken), samt fra BoE (britiske sentralbanken) og Fed (USAs sentralbank).

Handelsbanken ser heller ikke bort fra at den økonomiske nedgangen sågar kan føre til rentekutt.

- For ESB ser vi også en nedsiderisiko for renten, det vil si de kan komme til å sette renten ytterligere ned dersom veksten i euroområdet skille bli enda lavere enn man nå venter, Dermed er det også en viss nedsiderisiko for norsk styringsrente. Vi tror imidlertid det at det skal bli riktig ille i euroområdet med påfølgende store rentekutt fra ESB før Norges Bank eventuelt vil følge etter og kutte sin sin styringsrente, melder Handelsbanken.