Det siste året har boligprisene steget 13 prosent på landsbasis, mye grunnet lave renter. Nå tror boligekspertene at trenden snur ved det ventede rentehoppet til høsten, og at prisene kommer til å stupe.

– Våre estimater sier at ett prosentpoeng høyere rente fører til at de fundamentale boligprisene faller rundt 14 prosent, sier André Kallåk Anundsen, som jobber i Housing Lab, nasjonalt senteret for boligforskning ved Oslomet, til Dagens Næringsliv.

Nordea tror en stigning på ett prosentpoeng vil skje allerede i løpet av 2022. Før pandemien lå styringsrenten på 1,5, men dette nivået vil vi trolig ikke komme opp på før i 2023-24, anslår Nordea.

Anundsen ser likevel ikke for seg et kraftig prisfall over natten:

– En renteøkning betyr ikke at boligprisene faller kraftig på kort sikt, men at prisveksten gradvis vil avta for å tilpasse seg et høyere rentenivå, sier han til DN.

Faller i Oslo – følger Norge etter?

Forrige gang Eiendom Norge kom med en boligprisstatistikk var 3. juni. Da kunne de melde at boligprisene steg med 1 prosent i mai. Unntaket var Oslo, der prisene falt med 0,6 prosent.

– Vi forventer en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel med en dreining fra selgers til kjøpers marked. Dette vil gi et mer bærekraftig boligmarked i tiden som kommer, sa administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund den gang.

Les også: Renteadvarsel: Fire hevinger på ett år

Det er Mari O. Mamre, boligforsker ved NMBU, enig i:

– Jeg tror boligprisene fortsetter nedover i Oslo, og at Norge også tipper over på minussiden snart. Vi ser at trykket i markedet har glidd over fra selgers til kjøpers marked, sier hun til DN søndag.

Også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen sier til DN at rentekuttene i fjor trolig var – mer eller mindre – den eneste grunnen til at boligprisene steg, og at andre forhold ikke tilsa at de skulle fyke til værs som de gjorde.

Varsler renteøkning

17. juni annonserte Norges Bank at de holder styringsrenta på 0. Samtidig varslet de renteøkning i september.

Styringsrenten har ligget på nullpunktet siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Norges Bank har varslet at den skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien bedrer seg.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sa sentralbanksjef Øystein Olsen 17. juni.

Les også: Kan sette prisrekord: - Folk trenger ikke hytte med denne boligen

Ekspertene var da samstemte i at renten ikke blir endret før rentekomiteen har nytt møte i september. Det viste også rentebanen, som er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen framover.

Tyder på to renteøkninger

Rentebanen ble revidert på grunn av tegn på at økonomien er i ferd med å bli normalisert.

Nordeas analytikere mente renteavgjørelsen var som forventet, og at det kommer tydelige signaler om to renteøkninger i år: En i september og en i desember.