Jan Erik Eikeland, markedsdirektør i Norgesmøllene, som produserer Møllerens produkter i norske dagligvarebutikker spår at både brød, pizza og mel kan få et prishopp i norske matbutikker.

– Jeg vil spå at en prisøkning vil skje umiddelbart. Vi ser i alle fall økning fra vår side opp mot syv til åtte prosent, sier han.

Eikeland uttrykker at vi står overfor en «perfekt storm»:

– I tillegg til rekordhøye råvarepriser, er det også veldig høye priser på shipping og økte priser på energi. Vår bransje er en kraftkrevende industri som forbruker mye, samt at råvareprisene på papir og emballasje også har økt.

Han forteller av de er i en ekstraordinær situasjon om dagen, der flaskehalsproblemet som følge av pandemien treffer hardt.

– De som ikke har kjøpt hvetemel i november og desember har gått glipp av gulltiden.

Les også: Dagligvaregigant setter opp prisene: – Skal bli enda verre

Historiske høye priser på hvetekorn

For første gang koster det over tre kroner per kilo å importere mathvete til Norge. Årsaken er avlingsproblemer og uro i finansmarkedene.

En svak krone bidrar ytterligere til den voldsomme prisveksten.

– I slutten av november var prisen 3,13 kroner per kilo. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i perioden 2013–2019 om lag 1,70 kroner per kilo.

Det opplyser rådgiver i Landbruksdirektoratet, Andreas Myklebust Moksnes, til Nettavisen.

Dyrt å importere hvete fra utlandet

– Vi er avhengig av import for å dekke forbruket av matkorn i Norge. De siste årene har norske matmelmøller importert rundt 140.000 tonn mathvete i året, omtrent 50 prosent av det de bruker, forteller Myklebust Moksnes.

Importert hvete er normalt billigere enn norsk, og under pandemien har det vært tollfritt å importere mathvete - for første gang siden 2011.

Myklebust Moksnes sier at siden høsten 2020 er kostnadene på å frakte korn mer enn doblet.

– Hva er årsaken til de høye prisene?

– Den viktigste årsaken er høy etterspørsel som følge av at forbruket har økt etter gjenåpning i mange land. De siste månedene har også prisene på innsatsfaktorer som gjødsel steget kraftig, sier han.

Landbruksdirektoratet understreker også at tilgangen på hvete, både nå, og inn i den nye året, vil være begrenset på grunn av værutfordringer i viktige produksjonsland som USA, Canada og Russland.

I EU er også andelen hvete av matkvalitet mindre enn normalt.

– Noen aktører kjøper trolig mer enn de trenger, ettersom beredskapslagring nå er på agendaen flere steder, opplyser Myklebust Moksnes.

Les også: Dagligvaregigant setter opp prisene: – Skal bli enda verre

Hvetemelet må ha riktig kvalitet

– Norge er ikke selvforsynt på hvetekorn, selv om man av og til kan få inntrykk av det, sier, Jan Erik Eikeland, markedsdirektør i Norgesmøllene. Han forteller at mye norsk hvete går til dyrefôr fordi det ikke har god nok kvalitet for baking.

Både proteinnivå, størrelse på kornet og hvor mye vann kornet tar opp i seg, er avgjørende for melets bakekvalitet, og om det skal brukes til brød, kjeks eller pizza for eksempel. Det er grunnen til at Norge importerer korn med ulike typer kvaliteter, som deretter blandes med norsk mel for å oppnå riktig kvalitet.

– Brødet i butikken skal se og smake likt året rundt, samtidig som at bakingen hjemme skal gi godt resultat hver gang. Vi er derfor helt avhengig av å importere korn med riktig kvalitet for å levere til våre kunder, sier han, og understreker:

– Det er særlig krevende om dagen, for det er knapphet på riktig korn på verdensmarkedet, og råvareprisene har gått i taket, og er 70 prosent høyere enn i fjor.

Les også: Norske bønder tjente i snitt 327.800 kroner i fjor

– Rekordhøy import fra utlandet

For øyeblikket importerer Norge veldig mye korn, og årlig varierer importen av korn fra 30 til 60 prosent, avhengig av hvordan den norske kornhøsten slår ut. Eikeland opplyser at i år er årsaken at det har vært en dårlig norsk kornhøst i forhold til kvaliteten på de ulike korntypene som trengs for å formale kornet om til hvetemel.

– Vi har aldri sett en lignende prissituasjon, forteller markedsdirektøren i Møllerens. Det nærmeste vi kommer er for 13 år siden, og da handlet det mer om enkelthendelser på verdensmarkedet knyttet til stor etterspørsel, i kombinasjon med dårlig avlinger og råvarespekulasjon.

Normalt ligger prisene på verdensmarkedet lavere enn de norske prisene. Men nå ligger altså det importere kornet rekordhøyt i pris. Situasjonen er derfor som nevnt at Møllerens og andre produsenter må blande inn dyrt internasjonalt korn med det norske kornet for å oppnå riktig kvalitet.

– I våre naboland har de det nok enda mer utfordrende da de skal kjøpe hundre prosent av kornet i et verdensmarked ute av kontroll, avslutter Eikeland.