Nettavisen/Ringerikes Blad skrev i februar at varsleren Seyed F. Hosseini (62) fikk sparken fra Ringerike kommune på grunn av «illojal opptreden».

Ringerike kommune har på sin side avvist en sammenheng mellom Hosseinis varsler mot kommunen og oppsigelsen.

Nå tar Hosseini sin tidligere arbeidsgiver Ringerike kommune til retten. Han sier til Nettavisen/Ringerikes Blad at saken har kostet ham mye, både økonomisk og helsemessig.

– Jeg hadde aldri trodd at det å kritisere en kommune i Norge skulle ende med at jeg mistet jobben, sier Hosseini, som kom som flyktning fra Iran i 2009.

Se faktaboksen under for flere saker om artikkelserien flyktningmidlene:

Mener oppsigelsen og varselet er uløselig forbundet

Hosseini mener oppsigelsen fra kommunen er ugyldig, og ønsker å gjeninnsettes i en tilrettelagt stilling som fagarbeider og assistent hos kommunen.

Varsleren krever oppreisning fra kommunen, samt at kommunen dekker hans saksomkostninger.

– En seier i retten vil ikke bare være en seier for meg personlig, men for hele systemet. Alle ansatte i kommunen vil se at man ikke kan straffes for å kritisere sin egen arbeidsgiver, sier Hosseini.

Hosseini mener kommunen har brutt arbeidsmiljøloven for å ha sparket ham for hans varsler om kritikkverdige forhold.

I søksmålet hevdes det at omplasseringen av Hosseini i 2019, oppsigelsen fra 2022 og de «vedvarende truslene» om oppsigelse, henger sammen med Hosseinis posisjon som varsler i kommunen.

Arbeidsgivere som Ringerike kommune skal etter loven hindre gjengjeldelse mot varslere.

– Hvis arbeidstaker ikke var en varsler, fremstår det som helt usannsynlig at Ringerike kommune med cirka 2250 ansatte fordelt på 1900 årsverk, ikke ville funnet adekvat bruk for en av sine fast ansatte arbeidstakere med åtte års fartstid, god integrering, mangfoldig arbeidserfaring og morsmålskunnskap i flere av språkene som kommunens flyktninger snakker, skriver Hosseinis advokat Ann-Iren Vestli ved Lexit Advokat.

Hosseini mener det er veldokumentert at kommunen gjennom lang tid har forsøkt å kvitte seg med ham ved å få ham til å si opp.

– På vegne av arbeidstaker stilles berettigede spørsmål ved både det rettslige og det etiske i at en så stor arbeidsgiver som Ringerike kommune over tid truer en av sine ansatte med oppsigelse hvis arbeidstaker ikke innfrir egenoppsigelse, heter det i stevningen.

Ble omplassert til jobb han ikke kunne gjennomføre

Høsten 2016 ble Hosseini skadet på jobb da han falt i en trapp og skadet ryggen i forbindelse med et oppdrag som flyktningkonsulent. Nav godkjente skaden som yrkesskade.

Færre flyktninger kom til Ringerike enn kommunen hadde ventet, og i 2019 varslet kommunen om nedbemanninger på Læringssenteret for flyktninger. Hosseini ble omplassert.

– Det fremstår som for tilfeldig at denne arbeidstakeren, som var vel ansett og god i jobben på Læringssenteret for voksne, skulle bli offer for nedbemanning måneden etter at han innga et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold i 2019, skriver Hosseinis advokat Vestli.

Hosseini ble omplassert til en barneskole, Benterud skole.

Til tross for at Hosseini gjorde det klart at han ikke kunne gjennomføre løft på grunn av skaden han pådro seg noen år tidligere, ble han satt til å jobbe på spesialavdelingen «Hjerterommet» for barn med særlige behov.

– Arbeidstaker opplever at forsikringer gitt før signering ikke ble innfridd, og at omplasseringen var en gjengjeldelse fra kommunens side for hans varsel om manglende oppfyllelse av flyktningers rettigheter, skriver Hosseinis advokat i stevningen.

Hosseini fortsatte i jobben, til tross for at oppgavene oversteg hans fysiske kapasitet. I 2020, da han hjalp en elev fra en rullestol til en annen, fikk Hosseini akutt vondt i ryggen, falt bakover og slo hodet i veggen. Han klarte ikke selv å reise seg, og måtte få hjelp av kolleger, heter det i stevningen. Nav godkjente ikke de påfølgende nakkesmertene som en yrkesskade.

Etterpå fulgte en periode som sykemeldt, og i 2021 opplyste Ringerike kommune at de ikke hadde en stilling å tilby ham som var innenfor hans kompetanse og helsesituasjon. Kommunen varslet oppsigelse dersom han selv ikke ville si opp, men Hosseini ønsket ikke å avslutte arbeidsforholdet.

Fikk krevende oppgaver fra dag 1

Hosseini ønsket å jobbe igjen på Benterud skole, men gjorde det klart at arbeidsgiver måtte legge til rette for hans helsemessige begrensninger. HR-avdelingen i Ringerike kommune mente på sin side at Hosseini skulle fortsette med de kontraktsfestede oppgavene, og presiserte at de anså dialogen som avsluttet.

Da Hosseini kom tilbake på jobb 31. januar i år, fikk Hosseini oppgaver han ikke var i stand til å gjennomføre.

– Det viste seg at ingenting var tilrettelagt, og arbeidstaker ble satt til noen av de mest krevende fysiske oppgavene i Hjerterommet, heter det i stevningen.

Bare noen timer inn i Hosseinis første dag tilbake på jobb, skrev avdelingslederen til kommunen med kopi til Hosseini at det ikke var mulig å tilrettelegge for ham. To dager senere formulerte Hosseini en e-post der han oppsummerte sin fortvilelse over å ikke bli tatt på alvor.

E-posten ble sendt til tillitsvalgte, hovedverneombud, avdelingsleder i Hjerterommet og rektor ved Benterud skole. Han mente skolen hadde brutt hans rettigheter som arbeidstaker.

Tre uker etter sendte kommunalsjefen for HR i Ringerike kommune en e-post til Hosseini. Der stod det at det ikke fantes ledige stillinger som han var kvalifisert for.

Nettavisen/Ringerikes Blad har kontaktet Ringerike kommune for tilsvar til denne artikkelen. Kommuneadvokat Rune Erstad i Ringerike kommune svarer i en e-post at søksmålet vil bli håndtert på ordinær måte.

– Det er rådmannen som etter kommuneloven har personalansvar for ansatte i kommunen. Når søksmålet forkynnes, vil det bli håndtert i henhold til kommunens rettsinstruks. Kommunen vil ikke kommentere saker som er i en pågående rettsprosess. Utover det har kommunen ingen ytterligere kommentarer.