Gjennom en rekke artikler de siste fem månedene har Nettavisen og Ringerikes Blad rettet søkelyset mot Ringerike kommunes bruk av statlige midler til bosetting og integrering av flyktninger.

Kommuneansatt Seyed F. Hosseini har vært blant de tydeligste kritikerne mot Ringerike kommune. I flere omganger har 57-åringen varslet internt om hva han mener har vært kritikkverdige forhold i kommunens håndtering av flyktninger.

I september fortalte han til Nettavisen/Ringerikes Blad om falske timelister i kommunens flyktningtjeneste, som innbyggerne nevnt i listene reagerte sterkt på. Varselet vakte oppsikt i lokalmiljøet, og kommunedirektør Tore Isaksen måtte samme dag som Nettavisen/Ringerikes Blad-artikkelen ble publisert stå skolerett for kommunepolitikerne og svare på spørsmål.

Politiet har også etterforsket saken i samarbeid med Økokrim, men saken ble senere henlagt. Samtidig tok kommunen initiativ til en ekstern granskning av deler av pengebruken.

Nå har Ringerike kommune gitt Seyed F. Hosseini sparken. I oppsigelsesbrevet har kommunen oppgitt «illojal opptreden som arbeidsgiver ser svært alvorlig på» som begrunnelse.

Hosseini selv er ikke i tvil om at hans varsler ligger bak.

– Jeg er hundre prosent sikker på at kommunen ønsker en form for hevn, sier han.

Ringerike kommune avviser at det er en sammenheng mellom Hosseinis varsler og oppsigelsen. Kommunen skriver til Nettavisen/Ringerikes Blad at oppsigelsen er relatert til de siste tre månedene.

«Urettmessige og grove beskyldninger»

Hosseini kom alene til Norge i 2009 etter å ha flyktet fra Iran, og fikk senere kona og barna til Ringerike kommune gjennom familiegjenforening. Hosseini har hatt flere roller i kommunen som tolk, elevassistent, lærervikar og som kontaktperson for innvandrere og flyktninger.

Hosseini har i en periode var sykemeldt på grunn av problemer med nakke, skulder og rygg. I januar kom han tilbake til kommunen med en forventning om tilrettelagte arbeidsoppgaver. 16. februar fikk han et brev fra kommunen etter flere møter med HR-avdelingen. Han var blitt oppsagt, og ville ha sin siste arbeidsdag i Ringerike kommune 16. mai.

I oppsigelsesbrevet viser kommunen til en rekke e-poster og tidfestede møter hvor Hosseini skal ha kommet med «urettmessige og grove» beskyldninger. Hosseinis påstander og beskyldninger skal ha vært rettet mot kommunen som aktør, samt en rekke ledere og navngitte ansatte.


Kommunen går i brevet ikke i detalj hva beskyldningene, påstandene og anklagene gjelder.

Nettavisen har spurt kommunen om oppsigelsen er relatert til Hosseinis gjentatte varsler internt og eksternt, hva kommunen anser som illojalt med Hosseinis opptreden, samt hvilke vurderinger kommunen har gjort av Hosseinis rett til å varsle og hans ytringsfrihet som arbeidstaker.

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef for HR i Ringerike kommune, skriver i en e-post at kommunen av prinsipp ikke komomenterer arbeidsrettslige forhold, men legger til:

– Jeg gjør imidlertid uttrykkelig oppmerksom på at oppsigelsen ikke er begrunnet i varslingssaken eller påfølgende avisartikler. Dette fremkommer tydelig i begrunnelsen for oppsigelsen, som jeg registrerer at avisen har fått tilgang til, skriver Steinmo.

Advokat: Det skal mye til for å bli oppsagt for interne ytringer

Advokat og partner Svein Steinfeldt Jervell i Dalan advokatfirma har lang erfaring innen arbeidsrett og kontraktsrett. Han understreker at han ikke vet hva kommunen legger i at Hosseini beskrives som illojal, men skriver i en e-post at varsling etter sin art ofte vil være en illojal handling fordi arbeidsgivers interesser kommer i andre rekke.

– Varsling er en form for akseptert illojalitet ved at lovgiver har bestemt at arbeidstaker har rett til å varsle, men også at varsleren er beskyttet mot etterfølgende negative konsekvenser fra arbeidsgiver som følge av varselet, skriver Jervell.

Dersom det viser seg at Hosseini blir sagt opp på grunn av hans rolle som varsler, vil oppsigelsen være ulovlig - dersom 57-åringen har varslet om kritikkverdige forhold og har varslet på forsvarlig vis.

Jervell reagerer på tre punkter i oppsigelsesbrevet fra Ringerike kommune til Hosseini:

  • «Grove urettmessige påstander» synes å relatere seg til det Hosseni har varslet om. En varsling vil ofte kunne inneholde «grove» påstander uten at dette berettiger oppsigelse, påpeker advokaten.

  • Viken kommunerevisjon gjennomgår fortsatt pengebruken til Ringerike kommune. Dermed er ikke de etterfølgende undersøkelsene etter varselet ferdig, og Ringerike kommune foregriper en konklusjon gjennom en oppsigelse av Hosseini midt i prosessen.

  • Intern kommunikasjon synes å være grunnen til oppsigelsen. Det er adskillig høyere terskel for meningsytring internt enn ytringer som fremmes i mediene eller overfor kundene, understreker Jervell.

– For at oppsigelsen skal stå seg rettslig, vil jeg anta at kommunen enten må føre bevis for at varslingen var uforsvarlig, eller at det dreier seg om noe helt annet. Dersom det er noe helt annet, må arbeidsgiver føre bevis for dette. Og da stilles strengere krav til bevisene som følge av varselvernet, skriver Jervell.

Kommunalsjef Trude Bredal Steinmo i kommunen svarer at oppsigelsen ikke har noe med varslene, kommunerevisjonen eller tidligere avisartikler å gjøre.

– Uttalelser og vurderinger fra en advokat som ikke kjenner saken kan jeg ikke ta stilling til, skriver Steinmo i en e-post.

Ønsker å jobbe

Hosseini kjenner seg ikke igjen i punktene som Ringerike kommune har listet opp. Han har sagt ifra og varslet om forhold han mener er kritikkverdige.

Kritikkverdige forhold kan forstås vidt i forarbeidene i arbeidsmiljøloven. Det kan for eksempel dreie seg om myndighetsmisbruk, korrupsjon eller forhold som anses ulovlige eller uetiske.

– «Grove og urettmessige påstander» er jo sterke beskyldninger fra kommunen. Er du en vanskelig person?

– Jeg føler meg trist og alene. Jeg er ikke en vanskelig person. Jeg har varslet i mange år før Ringerikes Blad og Nettavisen skrev noe om saken. Jeg har kun ønsket å si ifra, og jeg føler at jeg har vært ryddig, sier Hosseini.

– Hva kunne du ha gjort annerledes for å unngå oppsigelse?

– Jeg har varslet under fullt navn, og dermed gjort det vanskelig for meg selv. Kanskje burde jeg ikke nevnt navn, og jeg har sikkert gjort mange formelle feil på grunn av manglende erfaring som varsler.

Han er glad for at kommunen har tatt initiativ til en full gjennomgang av deler av flyktningmidlene, samt at kommunen kommuniserer at de har ryddet opp i egne innkjøpsrutiner. Hosseini ser på det som en seier, selv om han nå har blitt sagt opp.

– Kostnaden med helsen min og jobb er stor. Men brødrene mine mistet livet sitt i kamp mot urettferdighet. Det setter det i perspektiv. Jeg ofrer meg selv for at kommunen skal bli bedre. Jeg har ikke tapt. Det er bra at kommunen vet at noen følger med, enten det er egne ansatte eller lokalavisen, sier Hosseini.

57-åringen forteller at han vil kjempe for å få jobben tilbake.

– Den kampen skal jeg ta. Jeg har allerede forhørt meg med aktuelle advokater som kan hjelpe meg, sier Hosseini.

Nettavisen/Ringerikes Blad har vært i kontakt med tillitsvalgte Hege Bjerknes og Bente Bråthen i Fagforbundet Ringerike. De er ordknappe om saken.

– Fagforbundet støtter ikke oppsigelsen. Den vil eventuelt bli sendt inn sentralt for å vurderes på et faglig grunnlag. Fagforbundet lokalt og sentralt har vært med Seyed når han har ønsket vår bistand, skriver Bråthen og Bjerkenes i en felles uttalelse på e-post.