I starten av året så det ut til å være fullt kaos i Plantasjen. Selskapet gikk på kjempetap mot slutten av fjoråret, varslet nedleggelser og sa at flere var aktuelle.

På toppen av det hele måtte sjefen i Platansjen, Olav Thorstad, gå etter bare åtte måneder, som følge av uenigheter med eierselskapet Ratos.

- Eier og jeg har hatt en diskusjon om hva som er nødvendig for å lykkes og hva som rett og naturlig vei å gå. Vi er ikke enige, uttalte Thorstad.

Nå er imidlertid alt meget bedre. Salget er opp 500 millioner kroner så langt i år, til 3.880 millioner, og selskapet har et driftsresultat for nedskrivninger på 604 millioner kroner for årets første ni måneder, mot 49 millioner kroner for hele fjoråret. Nå skal det si at det resultatet var sterkt tynget av et katastrofalt svakt fjerde kvartal, men Plantasjen ligger likevel an til å mer enn doble resultatet fra i fjor.

Ratos skriver at Plantasjens oppgang var drevet av kundevekst og høyere salg per kunde.

«Et bedret kundetilbud og butikkdrift løftet også salget. Covid-19-pandemien hadde en positiv effekt på Plantasjens salg», heter det videre.

Nettopp det siste er nok en sentralt poeng, ettersom langt flere har hatt tid til hagearbeid mens Norge har vært nedstengt og mange andre fritidstilbud er utilgjengelige.

Slik DN skrev tidligere i år, har hobby, hus og hage vært vinnere under pandemien.