Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var tirsdag ettermiddag i regi av Polyteknisk forening invitert til en dybdesamtale om statsbudsjettet for neste år. Senterpartiets leder og finansminister er glad i tradisjoner, men foran årets budsjett måtte det endringer til.

– I år hadde jeg noe som jeg kalte augustforedraget, og det er noe nytt. Det har jeg tenkt å ha noen år til, slik at kommende finansministre også må ha det. Jeg mener at også finansministre kan ha en bredere tale om hvordan man ser situasjonen foran en budsjettkonferanse, det er ganske interessant, sa Vedum til de fremmøtte.

Finansministeren sa at budsjettprosessen i år var ekstremt annerledes enn budsjettene han var med på som statssekretær og statsråd i årene 2005-2009.

Endret seg voldsomt

– Det som var den store forskjellen i år sammenliknet med sist jeg satt i regjering, er at tallene endret seg så voldsomt fra det som kalles marskonferansen til det som kalles augustkonferansen, fortalte Vedum.

Sentralte premisser for budsjettarbeidet er perspektivmeldingen, en beskrivelse av hvordan regjeringen tror det norske samfunnet vil se ut de neste 40 årene. Vedums forgjenger, Jan Tore Sanner (H), la frem en slik melding i februar 2021.

– I denne meldingen beskrives også det vi kaller profilpott, det du kan bruke på satsinger på kommunenes økonomi, sykehus, politi og lignende. Normalt har denne potten ligget 15-20 milliarder i pluss. Det var det som også var beskrevet i perspektivmeldingen, sa Vedum.

Et helt annet utgangspunkt

Men da vi kom til august, var det denne potten på 30 milliarder i minus.

– Sammenliknet med det jeg har vært vant til siden jeg kom på stortinget i 2005 og forrige gang jeg var i regjering, manglet vi egentlig 50 milliarder. Så det var et helt, helt annet utgangspunkt, derfor dette augustforedraget og alle intervjuene som statsministeren og jeg hadde.

Vedum sa at hver gang Finansdepartementets folk gjorde nye kjøringer (av økonomiske modeller, red.anm.), var de ganske annerledes enn de tilsvarende kjøringene for tre måneder siden.

– Verden har vært ekstremt urolig, derfor har det vært vanskeligere å ha gode og riktige prognoser, sa finansministeren, som fikk spørsmål om hva som har vært det største dilemmaet med årets budsjett.

– Det vanskeligste i år er at ting har endret seg hele tiden. Så hver gang SSB har kommet med nye prognoser, har verden endret seg. Hver gang Norges Bank kommer med en ny rentebane, er det andre tall som ligger til grunn.

En av de store kontroversene i årets budsjett, er den voldsomme skatteøkningen for kraftselskapene og oppdrettsnæringen .Vedum kunne fortelle at hans store inspirasjonskilde til budsjettet, var sosialfilosofen og samfunnsøkonomen Henry George. George var opptatt av hvordan samfunnet skulle få felles inntekter fra naturressurser.

Les også

Karakterbok: Støre-regjeringen fyller ett år

Tror Høyre er fornøyd

– Det dette budsjettet kommer til å bli snakket om i mange år, er grunnrentebeskatningen. Det er det som står igjen etter denne budsjetthøsten her. Hvis vi tar økonomifaget, tror jeg diskusjonen om grunnrente vil være dette årets merkestein.

– Det jeg er mest fornøyd med i budsjettet, er hele tenkningen rundt naturressurser og fellesskapet. Dette har vært det mest krevende, det mest spennende, velg de ordene du selv ønsker, de lange linjene om grunnrentebeskatning og hvordan ressursene skal fordeles.

Vedum sa at grunnrentebeskatning har vært en lang historisk konflikt og kom med et spark til Høyre.

– Da grunnrentebeskatning ble innført på begynnelsen av 1900-tallet, kalte Høyre dette for «panikklovene». Jeg tror egentlig Høyre synes at dette er fornuftig og er fornøyd, at det er en rett måte å beskatte på. De sier det bare ikke høyt, men jeg tror de synes det er godt at det er en annen som tar belastningen.

Børssensitivt

Finansministeren mener det er mange misforståelser i debatten om beskatning av havbruk, misforståelser som er mer eller mindre bevisste. Regjeringen kom med forslaget en uke før statsbudsjettet ble lagt frem, og det skal nå ut på høring. Vedum sa at de visste at mange av disse spørsmålene er børssensitive.

Når veldig mange får budsjettmaterialet et par dager før de blir offentlige, er det stor sannsynlighet for lekkasjer.

– Det er ekstremt uheldig med noe er så sensitivt som det der, derfor tok vi det nye grepet. Alle markedsaktører skulle få informasjon til samme tid, og det skapte også store bølger, så derfor måtte vi ta det på denne måten.

Ikke holdbart

Regjeringen fremlegger i mai et revidert budsjett, der prognosene oppdateres og det gjøres noen justeringer. Det spesielle de to seneste årene er alle tiltakene som kommer mellom de to store budsjettfremleggelsene, påpeker Vedum.

– Det har jeg tenkt veldig mye på. Etter koronaen har vi fått så mange budsjettbehandlinger per år. Det er ikke holdbart over tid når Stortinget har tilleggsproposisjoner på tilleggsproposisjoner. I vinter hadde Stortinget lagt på 60 milliarder, og så kuttet vi i revidert budsjett med 30 milliarder.

Vedum sa at i statsbudsjettet og revidert budsjett ser man mye mer på helheten.

– Så noe av min jobb, som kommer til å være litt krevende, er en «etterkorona-avrusning». Vi må komme ut av den tankegangen at det skal komme en ny pakke hele tiden. Det vil være en enorm fordel for Norge at vi over tid kommer tilbake til statsbudsjettet og revidert budsjett og gjør prioriteringene der.