Onsdag presenterte regjeringen nye strømgrep.

Fra i høst av skal strømstøtten dekke ditt faktiske forbruk, og ikke ta utgangspunkt i strømmens snittpris for hele måneden. Den andre nyheten var et strømprisutvalg.

Utvalget skal vurdere en rekke tiltak som kan koble strømprisen - som norske forbrukere betaler - vekk fra prisen andre land betaler for å kjøpe norsk strøm gjennom utenlandskabler.

Utvalget skal levere sin rapport 15. oktober.

– Her skal vi virkelig utfordre et ekspertutvalg på hvordan vi kan ta mer nasjonal kontroll over norsk strømpris. De har et veldig tydelig mandat, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen torsdag.

Vedum nevner noen av forslagene som skal utredes.

  • Et eget prisområde for strøm som fraktes gjennom mellomlandskablene som allerede er bygget
  • Differensiere spotprisen mellom innenlandsforbruk og utveksling mellom land
  • Vurdere forslag til avgift på krafteksport
  • Begrense eksporten når fyllingsgraden avviker fra median fyllingsgrad

– Det er en veldig klar beskjed til det nye utvalget. Se på dette og gi oss svar. Er det gjennomførbart, kan vi få verktøy til å gjennomføre det.

– Kan det være en løsning på priskrisen?

– Ja, det kan det være. Det er poenget med å sette ned utvalget. Her utfordrer vi vedtatte sannheter.


Inge Gran i Sintef Energi skal lede arbeidet. De andre utvalgsmedlemmene skal oppnevnes veldig snart.

Senterparti-lederen er klar på at det trengs tid. Dette kan ikke vedtas over natten.

– Det hjelper ikke å bare vedta noe i Stortinget, uten å ha planen klare for å gjennomføre det. Dette er som å bygge et hus. Du kan ikke bare vedta at du skal bygge huset ditt. Du må ha tegningene på plass. Dette er et veldig avansert system, derfor ber vi utvalget om å gå tungt inn i løsningene.

Sa det ikke var mulig: Nå skal det utredes

Onsdag ettermiddag, før de nye grepene ble gjort offentlige, var Nettavisen ute med en sak som viser hva som blir forskjellen på dagens strømstøtte og den nye ordningen.

SAKEN KAN LESES HER: Strømstøtten skal endres – nye tall viser hvor mye det kan bety

Før jul var det store spekulasjoner rundt et nytt prissystem, etter rapporter om at regjeringen jobber med å koble spotprisen fra eksportprisen. Det har ikke kommet noe konkret ut av arbeidet.

NTB har skrevet at EU-kilder mener det er helt uaktuelt å la Norge skille mellom prisen på innenlandsstrøm og strøm til eksport.

Les mer: NTB erfarer: EU-avtale hindrer Norge i å todele strømmarkedet

Inntil nå kunne det virke som om Senterpartiet hadde gitt opp denne drømmen. I en sak i Nettavisen 18. januar, la partiet skylda på en norsk avtale med EU for at vi ikke kan hindre prissmitte på strøm:

Det er ikke til å legge skjul på at vi har et kjempeproblem med at det var et flertall på Stortinget i 2018 for å undertegne EUs tredje energimarkedspakke. Det hindrer Norge i å todele strømmarkedet, slik at vi kan skille prisen på strøm i Norge fra eksportprisen.

Sitatet kom fra stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen, som var Vedums politiske rådgiver før sist stortingsvalg.

Les saken her: Sp-velgere med brutal strømbeskjed til Vedum: – Det nytter ikke

Nettavisen konfronterer Vedum med uttalelsen.

– Det virker som om dere allerede har funnet ut at dette ikke er mulig.

– Det er nettopp denne usikkerheten knyttet til hva som er mulig vi nå må finne ut av. Men ja, Senterpartiet var mot å melde oss inn i Acer.

– Det hindrer Norge i å todele strømmarkedet, sier han.

– Det er en vurdering. Regjeringen mener at vi må se skikkelig på hvilket handlingsrom vi har. I diskusjoner med for eksempel EU må vi finne vår posisjon, og faktisk stå for den. Og da må vi utrede hvordan verktøyene kan fungere.

Vedum bruker et eksempel:

– Jeg hadde en sak nå med EU om differensiert arbeidsgiveravgift, der det ble sagt at de tilpasningene vi gjorde for en del distriktsbedrifter, ikke er mulig. Etter dialog med Esa så er det nå mulig. Man må stå opp for nasjonale interesser, og samtidig ha en dialog så klart.

Esa er kontrollorganet for EØS-regler.

– Det er usikkerhet, men vi ønsker ikke at noe skal stå uprøvd. Derfor er det mange radikale grep i dette utvalget. Det er veldig klare og tydelig grep her. Når vi får rapporten, må vi se på hva som er gjennomførbart.

Er det realistisk?

Hvis vi skal beholde dagens strømsystem, må vi ifølge energikommisjonen bygge opp et kraftoverskudd på 40 TWh for å sikre priser som ligger stabilt på et nivå godt under europeiske priser.

Selv med optimistiske briller er det et langtidsprosjekt, ettersom Statnett spår at det norske kraftoverskuddet vil være borte innen fire år.

Men om det er realistisk å koble vår pris bort fra prisen på strømbørsen, er ikke mulig å svare på per nå, selv om krefter i EU mener Norge har signert bort denne muligheten.

Nettavisen har spurt olje- og energidepartementet hvorvidt utvalget skal vurdere hvorvidt forslagene i mandatet er juridisk mulig å gjennomføre (lovlige innenfor gjeldene avtaleverk), eller om de skal vurdere forslagene i mandatet under en forutsetning om at de er lovlige.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) svarer at det må utvalget finne ut av selv.

– Regjeringen har gitt utvalget sitt mandat, slik det ble lagt fram onsdag 15. februar. Det er nå opp til utvalget å gjennomgå og vurdere hvordan mandatet skal svares ut og vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til dette, sier hun til Nettavisen.

Opposisjonen: – Mageplask

Utredningene og den forbedrede strømstøtten ble møtt med kritikk fra opposisjonen.

– Strømkundene trenger ikke nye rødgrønne utredninger, men en regjering som tar energipolitikken på alvor og som viser handlekraft. Da må det langt kraftigere grep til enn dette, sier Frps Marius Arion Nilsen.

Energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, sier til E24 at utvalget skal utrede mye viktig, men at det er en fadese at det har tatt så lang tid.

– Regjeringens tiltak er et mageplask og innfrir overhode ikke de forventningene som er skapt på forhånd, var KrFs Kjell Ingolf Ropstad reaksjon til Nettavisen. Han, som Frp og Rødt, ønsker en makspris på 50 øre.

– Det ville ikke skjedd i morgen

Nettavisen spør Vedum om kritikken.

– Hva sier du til kritikken som kommer om at dere bare skyver ting fram i tid? Da energikommisjonen jobbet, ble det ofte sagt at man ventet på energikommisjonen. Så kom det en del i media om at dere jobbet i kulissene med et toprissystem, men det ble ikke noe av. Skal dere nå bruke dette utvalget til å si at man må vente på en ny rapport?

– Her er det et veldig klart mandat på hva de skal se på. Det er mye mer spisset enn energikommisjonen, som var en bred gjennomgang. Det er derfor vi også gjør endringer i strømstøtten til en timesbasert ordning.

– Men det kommer først i høst.

– Vi kunne vedtatt at det skulle skje i morgen, men det ville ikke skjedd i morgen. Fordi de rent praktisk må gjennomføre jobben, sier han og viser til at nettselskapene må lage et nytt system for å måle strømstøtten opp mot hver enkelt forbrukers forbruk gjennom hver time.

– Dette er så raskt som de mener det er teknisk mulig å få det på plass, avslutter Vedum.