VANDREHALLEN (Nettavisen): Torsdag er det finansdebatt på Stortinget, der finansministeren forteller om forslaget til nytt statsbudsjett og partiene debatterer.

Vedum bruker anledningen til å fyre av noen skudd i retning Høyre, som ligger på over 30 prosent på målingene. Senterparti-lederen har lest Høyres forslag til hvordan de ville endret statsbudsjettet, dersom de styrte.

De legger drivstoffavgiftene på et høyere nivå enn regjeringen. Høyres forslag vil bety disse økningene, sammenlignet med det regjeringen vedtar, ifølge Vedum:

  • 42 øre per liter på vanlig bensin.
  • 80 øre per liter på vanlig diesel.
  • 2,26 kroner per liter på anleggsdiesel.

– Jeg synes det er helt uforståelig. Det er samme linjen som Høyre valgte da de styrte, sier Vedum til Nettavisen.

– Høyre ønsker 80 øre mer på vanlig diesel og 42 øre per liter bensin mer enn det regjeringen foreslår. Det er en helt annen forståelse av de utfordringene folk står i.

.

Finansministeren er særlig opptatt av å fortelle om endringer på anleggsdiesel.

– I dag legger Høyre fram et forslag som gjør at prisen på anleggsdiesel blir 2,26 kroner dyrere enn det vi foreslår. Det er en enorm økning. Det er ikke det anleggsbransjen trenger nå. Det har vært et ganske krevende år for dem, på grunn av prisvekst.

Fikk sjokkmåling

Denne uka kom en måling fra Altinget og ABC Nyheter som ga Senterpartiet sjokkerende lave 3,5 prosent og null mandater på Stortinget. Høyre fikk 31,6 prosent i målingen.

– Sier du dette fordi Høyre er nesten ti ganger større enn dere på en ny måling, Vedum?

– Det er bare fordi det er greit å få fram forskjellene. Jeg tror veldig mange ikke har fått med seg hva Høyre egentlig mener i disse sakene. De har vært høye og mørke, men nå ser vi hva de prioriterer. De skal også ha en ny avgift på vanlig drikkemelk og på kjøtt. De har en avgiftsprofil som rammer vanlige folk og små næringsdrivende, svarer han.

Litt dyrere bensin

Både regjeringen og Høyre vil øke CO₂-avgiften på drivstoff.

Regjeringen øker CO₂-avgiften fra 1,78 til 2,21 kroner per liter. For diesel øker den fra 2,05 til 2,53 kroner. Veibruksavgiften reduseres slik at bensinprisen totalt går opp 22 øre. For diesel vil den være uendret.

Det samme vil ikke Høyre, som heller prioriterer å ta ned trafikkforsikringsavgiften. Regjeringen skal på sin side ta inn omtrent 80 kroner mer i året fra denne avgiften på en vanlig bil.

Les mer: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk og drivstoff i 2023

I tillegg blir elbiler, som står for nesten hele nybilsalget, dyrere neste år på grunn av økte avgifter, mens statens inntekter fra bompenger vil sette nye rekord.

– Men Vedum, neste år vil alle nye biler bli dyrere og dere setter bompengerekord. Hvordan harmoniserer det med det du nå sier?

– Vi øker ingen bompengesatser, svarer Vedum.

– Men det blir inntektsrekord?

– Det er på grunn av vedtatte prosjekter over tid. Det er ikke nye bompengeøkninger, det er veiprosjekter som kommer i gang, sier han.

– Og det å kjøpe seg en ny bil blir også dyrere?

– Det vi har vært opptatt av er at det å bruke bilen skal bli billigere. At man ikke skal få økte utgifter der, også at de med gamle biler ikke skal få økte kostnader.

– Også har vi økt pendlerfradraget veldig kraftig, slik at de med lang reisevei får trukket fra mer av kostnadene på den reiseveien, svarer Vedum.

Svarer med Rødt-stikk

Høyre bare fnyser av kritikken fra finansministeren.

– Det er veldig spesielt å få kritikk for avgiftspolitikken fra en finansminister som på ett år har økt skatter og avgifter mer enn hva selv Rødt trodde var mulig på fire år, svarer finanspolitiker Helge Orten i Høyre.

Han viser til at regjeringen i oktober foreslo å øke skatter og avgifter med 44,7 milliarder kroner, som er høyere enn Rødt foreslo i sitt alternative statsbudsjett året før, som var en økning på 42,3 milliarder.

– Når 83 prosent av bedriftene mener regjeringen fører en politikk som ikke tar hensyn til deres behov, og 78 prosent er misfornøyde med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen så forstår jeg at Vedum prøver å lede oppmerksomheten vekk fra hva regjeringen gjør, fortsetter Orten.

Han viser til en medlemsundersøkelse fra NHO som nylig viste at et stort flertall av bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk.

– I vårt alternative budsjett foreslår vi å fjerne økningen på arbeidsgiveravgift på ni milliarder kroner. Det kommer hele næringslivet til gode, også anleggsbransjen.

Velger andre grep

Orten påpeker at Høyre vil ta ned trafikkforsikringsavgiften.

– Det kommer både bensin- og elbiler til gode. I tillegg har bilistene fått økt kjøpekraft gjennom vår privatøkonomipakke, og vi øker taket for moms på elbiler til 600.000 kroner. Dette gjør elbiler med lang rekkevidde billigere, som særlig er viktig i distriktene, sier han.

Også Vedum kommentar om anleggsbransjen møter motbør fra Orten i Høyre.

– Anslag fra Finansdepartementet viser at regjeringens forslag til reduksjon i grunnavgiften utgjorde 400 millioner for bygge- og anleggsbransjen. Høyres lettelse i arbeidsgiveravgiften utgjør minst 527 millioner kroner for bygge- og anleggsbransjen, ifølge beregninger gjort av SSB.

– I tillegg har vi en veipakke på 600 millioner som vil bidra til mer aktivitet for næringen. Høyre vil også stanse regjeringens innstramninger i muligheten til å leie inn arbeidskraft. Det er et viktig tiltak for næringslivet generelt, men bygg og anleggsbransjen spesielt. Når du setter sammen alt ville næringslivet kommet bedre ut med vår politikk enn de gjør med Vedum som finansminister.