– I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder.

Slik innleder Finansdepartementet pressemeldingen for Norges nye budsjettvirkelighet.

De fire hovedgrunnene som pekes på er:

  • Folketrygden: Utgjør omkring en tredjedel av de økte utgiftene i 2023.
  • Mottak av ukrainske flyktninger: Skal ha økt med mange milliarder siden krigen i Ukraina.
  • Offentlige byggeprosjekter.
  • Strømstøtte til husholdningene: I år blir det betalt ut over 40 milliarder i strømstøtte, den største økningen i statsbudsjettet.

– Bare de fire kostnadsområdene gjør at vi må bruke cirka 100 milliarder kroner mer neste år enn det vi vedtok i fjor høst, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Mangler titalls milliarder

Samtidig som staten får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Dette skjer samtidig som oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten.

Dette skaper et inndekningsbehov i statsbudsjettet på flere titalls milliarder, melder Finansdepartementet.

I Vedums budsjett blir oppgaven derfor å tette dette «hullet», snarere enn å sette i gang nye, dyre satsinger.

– Vanligvis har man noen titalls milliarder ekstra på grunn av vekst i økonomien. Nå har vi noen titalls milliarder mindre, forteller Vedum til statskanalen.

Situasjonen er i sterk kontrast til årene før koronapandemien, der man årlig hadde i snitt over 20 milliarder til prioriterte formål og nye satsinger.

Vil dempe prisveksten

Bakteppet for årets statsbudsjett blir nært knyttet opp mot prisveksten i samfunnet. Prisene er nå 6-7 prosent høyere enn for ett år siden.

Lønningene har ikke steget i samme grad.

For å dempe prisøkningen har regjeringen derfor vært tydelig på at oljepengebruken skal reduseres i 2023. Samtidig øker Norges Bank renten kraftig, for å medvirke til det samme.

– Det letteste er bare å bruke mer oljepenger. Det kunne vi gjort. Men problemet da et at vi gjør det vanskeligere for folk. Hvis vi bruker mer oljepenger, vil det ramme bedrifter og folk med vanlige og middels inntekter, sier Vedum.

Hvordan regjeringen finner inndekning blir klart i Statsbudsjettet 2023, som legges frem 6. oktober 2022.

Varslet tøffe år

Under talen sin på Arbeiderpartiets landsmøte tidligere i uken, varslet Statsminister Jonas Gahr Støre en tøff høst og vinter.

– Budskapet fra meg i dag er, det kommer til å bli en tøff høst og en tøff vinter. Det kommer til å bli en del bråk når vi legger fram budsjettet. Men i den kampen skal vi stå, og vi skal stå sammen, sa Støre til Aps landsstyre.

Han trakk frem at regjeringen måtte prioritere på en måte norske politikere ikke har måttet på flere tiår.

– Vi må prioritere, og vi må stå i det. Så jeg varsler at det blir tøft, og vi må stå i det, sa han.