av Henrik Kjellmo Larsen og Samuel Rostøl, Norsk vegansamfunn

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Tirsdag 28. juli svarte Kjell-Magne Rystad på vårt innlegg i Nettavisen, hvor han hevder at vegansamfunnet, mer enn et livssyn, er en politisk bevegelse.

Her blander Rystad kortene. Det er nemlig stor forskjell på å verdsette politisk engasjerte veganere, og å være en politisk aktør. Vi velger å gjøre det førstnevnte.

Vi jobber for økt fokus på dyrene - over alt

Vi i Norsk vegansamfunn jobber aktivt for økt fokus på dyrenes perspektiv både i landbruket, i media og i befolkningen.

Noe annet ville nok overrasket de fleste. At politiske avgjørelser påvirker dyrene både i landbruket og på hjemmebane er jo et åpenbart faktum, og å heie frem politikere som deler vår overbevisning om at det har en verdi å ta bedre hensyn til dyrene i Norge faller oss helt naturlig.

Les mer: Veganere vil ha statsstøtte: – En gjeng fanatiske kjøtthatere

Det innebærer ikke at de politiske stemmene vi heier frem representerer oss, eller vi dem. Det gjør de ikke. De representerer sitt parti. At de, som alle andre partipolitiske representanter, tar med seg sine personlige verdier inn i sitt politiske arbeid er også helt naturlig.

Vi jobber naturligvis også politisk

For å få til endringer, er vi nødt til å arbeide politisk. Det er Stortinget som bestemmer lovene i Norge, og da må vi vende oss til nettopp politikerne.

Les også: Norsk vegansamfunn: Veganisme er allerede et livssyn

Det har vi i Norsk vegansamfunn gjort i flere tilfeller, blant annet når våre styremedlemmer har satt fokus på at CO 2-gassing av griser bryter mot sentrale dyrevelferdsprinsipper, og ved å foreslå en myndighetsstyrt merkeordning for dyrevelferd på animalske produkter for sentrale norske politikere.

Vi ønsker en dyrevennlig utvikling velkommen

Rystad antyder at Norsk Vegansamfunn står bak samfunnstrender som kjøttfritt julebord. Dette er generøst av Rystad, men dette skjer uavhengig av oss.

Norsk Vegansamfunn ønsker i følge vår formålsparagraf, §3d, å ’Være en pådriver for å øke tilgjengeligheten av veganske varer og tjenester’. At nordmenn stadig spiser mindre kjøtt, at antall veganere har økt med mer enn 80% siden 2012, og unge nordmenn har stadig mer positive holdninger til plantebasert kost er åpenbart noe vi syntes er svært hyggelig. Norsk vegansamfunn har nok bidratt til dette, men vi er langt fra den eneste bidragsyteren.

Det er tydelig at samfunnsutviklingen går i retning av mindre forbruk og konsum av animalske produkter.

Den politiske utviklingen Norsk vegansamfunn ønsker og jobber for utføres, som Rystad riktig påpeker, til en viss grad allerede i dag. I 2018 vedtok Stortinget en ny dyrevelferdslov, pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025, og fem politidistrikt har så langt innført dyrepoliti.

Gjennom å bli registrert som et livssynssamfunn vil vi arbeide, blant annet politisk, for at dyrs egenverdi og bærekraftig matproduksjon får større betydning i fremtidig politisk. Alt dette starter med å se dyrene for hva de er: individer med personlighet, preferanser og ønsker - ikke produkter.