Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med de seneste tallene for veksten i norsk økonomi. Og de viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent i tremånedersperioden mars-mai sammenliknet med perioden desember-februar.

Fra fra april til mai var veksten i fastlandsøkonomien på 0,3 prosent. SSB skriver at månedsveksten fra april til mai var også bredt sammensatt, men der spesielt fiske og akvakultur bidro med sterk vekst.

Veksttakten er høyere enn det som regnes som en normal veksttakt i norsk økonomi over tid. Ekspertene anslår nå denne til å ligge mellom 1,5 og 2 prosent på årsbasis, altså 0,4-0,5 prosent i kvartalet.


Mye støy

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport tirsdag at det er for mye støy i de månedlige produksjonstallene til at vi legger mye vekt på dem. Men, meglerhuset mener en månedsvekst i mai på 0,25 prosent vil være bra i tråd med Norges Banks syn.

Og, DNB Markets skriver i sin morgenrapport at både de og gjennomsnittet av markedsforventningene regnet med en vekst i Fastlands-BNP på bare 0,1 prosent. Hvis DNB og markedet får rett, vil tremånedersveksten fortsatt ligge på solide 0,3 prosent.

Det ble altså enda mer solid enn det, som isolert sett er et argument for en videre renteøkning. SSB har for øvrig revidert opp månedsveksten for BNP Fastlands-Norge for april fra 0,3 til 0,4 prosent.

Nordea Markets skriver videre at for økonomien og Norges Bank vil vi legge mer vekt på tallet for privat forbruk. De regner med at dette tallet indikerer at veksten i forbruket er på vei opp.


Kjøpte mer møbler

SSB-tallene viser at husholdningenes forbruk økte med 0,8 prosent for perioden mars-mai sammenlignet med desember-februar. Varekonsumet hadde en vekst på 1,2 prosent. Ifølge statistikkmyndighetene var transportmidler og møbler blant konsumgruppene som bidro mest.

Bruttoinvesteringene i såkalt fast realkapital steg med pene 6,8 prosent fra desember-februar til mars-mai og 4,2 prosent fra april til mai. De tilsvarende tallene for boliginvesteringene er henholdsvis 1,2 prosent og 1,3 prosent

Samlet eksport økte svakt fra desember-februar til mars-mai, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 2,0 prosent. Importen av tradisjonelle varer steg 0,9 prosent i samme periode, mens samlet import økte med 1,6 prosent.