De siste ukene har Nettavisen skrevet om en lite kjent støtteordning for politikere.

Fylkespolitikerne har brukt den såkalte gruppestøtten til å reise på storbyhopping i USA, på Venezia-tur for å lære om tørrfisk, og til å berike egne fylkeslag med valgkampstøtte.

Alt på skattebetalernes regning, gjennom en ordning der de i alle utenom to fylker kan holde pengebruken skjult, dersom de ønsker. Pengene skal egentlig gå til å dekke de ordinære utgifter for fylkesgruppene, ifølge ekspertene.

Les mer: Nekter innsyn i hemmelige regnskap: – Har de noe å skjule?

I forrige stortingsperiode ryddet man opp i den samme ordningen på Stortinget, slik at pengebruken ble offentlig, etter at det stormet rundt enkelte partiers hemmelighold. Dette krever nå Venstre og MDG at man gjør i fylkene.

– Det må være full offentlighet om hvordan disse pengene blir brukt. Når det er skattebetalernes penger som finansierer folkevalgt politisk arbeid, skal det være full åpenhet, punktum, sier Alfred Bjørlo til Nettavisen.

Besøkte tre storbyer og møtte realitystjerner: Les om Frp-politikernes «heisatur» til USA

Bjørlo er stortingsrepresentant i Venstre og har tidligere vært ordfører i både Stad og gamle Eid kommune. Bjørlo har også sittet i Sogn og Fjordane fylkesting.

– Tull å drive med dette

Nettavisen har vist at deltidspolitikerne i fylkene ofte gir seg selv så store summer i gruppestøtte at det vanskelig kan brukes opp på ordinære driftsutgifter for fylkestingsgruppene.

Dermed sender politikerne ofte pengene til sine egne fylkesparti, til bruk i valgkamp. Det er helt feil bruk av midlene, ifølge eksperter.

Les mer: Millioner i «skjult partistøtte» går til valgkamp: Ekspertene reagerer

Konsekvensen er at store partier, som fra før av får mest i vanlig partistøtte - som kan brukes til valgkamp - får en utilsiktet stor fordel over små partier i valgkamp. Det reagerer Bjørlo på.

– Jeg reagerer på at så mye penger som er ment til å finansiere arbeid i et folkevalgt organ blir sluset over til valgkamp. Det er ikke sånn pengene er ment til å bli brukt. De skal gå til det folkevalgte arbeidet. Valgkamp finansieres på andre måter.

– Hvis de store partiene, som får mest penger, kan sluse penger som skulle gått til å drive gruppene, inn i ny valgkamp så blir det vanskeligere for små partier å henge med. De kan bruke voldsomme pengestrømmer til å sementer sin egen størrelse, sier Bjørlo.

Frp-nestleder brøt tilsynelatende regelverket: Les om smutthullet Terje Søviknes utnyttet


Nettavisen skrev blant annet om fylkestingsgruppen til Møre og Romsdal Arbeiderparti, som fikk 1,27 millioner i støtte over fem år og gav 1,23 millioner av disse midlene i gave til eget fylkesparti gjennom samme periode. Det reagerer Bjørlo på.

– Partifinansieringen i Norge er god, og det skal den være. Men det bør ikke være nødvendig for store partier å sprøyte inn mer penger ved å tilpasse seg systemet. Ap får omtrent så mye de bare vil fra LO. Da er det bare å tull å drive med dette.

– Må være åpenhet

MDG er enige med Bjørlo fra Venstre. Partiets ferske nestleder Ingrid Liland sier til Nettavisen at åpenhet om pengebruken må være en forutsetning når det er snakk om skattepenger.

– Det må være åpenhet i hvordan pengene blir brukt. Det gjelder for alle politikere og fylkestingsgrupper som mottar støtte. Alle må tåle innsyn i det de gjør når man mottar fellesskapets midler.

Nettavisen har skrevet at flere fylkeslag i Senterpartiet nekter innsyn i egne regnskap. Det bør ikke være mulig, mener Liland.

– Politikere bør ikke ha mulighet til å nekte eller reservere seg mot innsyn i hva de har brukt partistøtte på, og dette må være en forutsetning for all offentlig pengestøtte.

De færreste fylker har retningslinjer for bruken av midlene. Dette ønsker MDG at nå kommer på plass.

– Det er viktig at retningslinjer er tydelige slik at praksisen blir lik for alle partier i samme fylke. Skal politikere, nasjonalt og regionalt, ha tillit må folk vite at pengene blir brukt på en måte styrker demokratiet. Da er det viktig at regelverket er så forutsigbart som mulig, sier Liland.

Kommer med stikk til Frp

Etter å ha skrevet at de større partiene i flere fylker bruker store andeler av sine gruppemidler på valgkamp, mot hensikten bak ordningen, har Nettavisen spurt generalsekretærene i Ap, Frp, Høyre og Sp om de vil be sine fylkeslag om å rydde opp i pengebruken, samt gjøre midlene offentlige.

Generalsekretær i Sp, Knut M. Olsen, har ikke besvart Nettavisens spørsmål. Det samme gjelder Frp.

Les mer: Nekter innsyn i hemmelige regnskap: – Har de noe å skjule?

Høyres generalsekretær, Tom Erlend Skaug, vil ikke be sine fylkesgrupper om å vedta at midlene er offentlige, men mener det er greit å ha noen krav til pengebruken.

– Det er hvert enkelt fylkesting som vedtar retningslinjer for tildeling og bruk av gruppestøtte, herunder krav til regnskapsføring og innrapportering. Vi legger til grunn at Høyres fylkestingsgrupper følger det til enhver tid gjeldende regelverk.

– På generelt grunnlag er det gode argumenter for at fylkestingene bør ha krav til regnskapsføring og innrapportering knyttet til bruken av gruppestøtte, legger han til.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, mener det er fylkespolitikernes jobb å rydde opp i dette, og ikke de nasjonale politikerne.

– På generelt grunnlag er dette en støtte som gis av fylkeskommunene, og det bør være opp fylkeskommunene hvorvidt de gir, og hvor stor støtten skal være. Det må derfor være den enkelte fylkeskommune sitt ansvar å lage regler for slike ordninger.

Hun kommer med et lite stikk til Nordland Frps storbytur til USA.

– Men som utgangspunkt mener vi at det positivt at fylkesnivået bidrar i arbeidet med å styrke og øke aktiviteten i lokalt, og at dette også skjer gjennom de ulike partiorganisasjonene som er tilstede over hele landet. Det er bedre å bruke penger på partidemokratiet enn dyre studiereiser til USA for fylkestingsgruppene, sier Stenseng.

Skal ta initiativ

Bjørlo i Venstre kommer nå med en oppfordring:

– Jeg vil utfordre alle fylker til å rydde opp i dette. Alle fylker bør få på plass tydelige retningslinjer som slår fast at dette ikke skal brukes på valgkamp. Det skal brukes til å finansierer støttearbeid rundt fylkesgruppene.

– Venstre kommer til å ta initiativ der der vi kan rundt omkring i landet. Vi skal sette det på dagsorden og jeg håper det følges opp, sier han.

Brukte mer penger enn de fikk i støtte for hele året: Les om Bjørnar Skjæran og co. sin tur til Italia

– Det må bli slutt på denne praksisen. Hvis andre partier oppriktig mener at de skal ha lov å bruke gruppenes midler til valgkamp så får de si det og argumentere for det offentlig, avslutter Bjørlo.