Av Jon Helgheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Nylig skrev jeg dette på Twitter: «Han (Stefan Löfven) sier Sverige ville hatt samme problemer uten innvandring dersom de hadde samme økonomiske forskjeller.

Tull! De ville aldri fått samme forskjeller uten innvandring, dessuten tviler jeg på svenskenes tilbøyelighet til å henrette, voldta, rane og sprenge hverandre i samme grad».

Sånt blir det bråk av. Moralens voktere har kappes om å stemple meg som rasist i sosiale medier. Mitt innlegg sikter til et intervju den svenske statsministeren gjorde på svensk TV, hvor han nektet å innrømme at problemene i Sverige skyldes innvandring.

Når jeg tviler på svenskenes tilbøyelighet til å begå voldsrelatert kriminalitet i samme grad, er det fordi man finner massiv støtte for dette i statistikk og forskning. All statistikk viser at innvandrere, spesielt fra Afrika og Midtøsten, begår langt mer voldskriminalitet enn øvrig befolkning, både i Norge og Sverige. Noe av forklaringen ligger i at en overvekt av disse innvandrerne er unge menn, og unge menn begår generelt sett mye mer krim enn alle andre, også blant svenske og norske. Man kan derfor justere for forskjeller i variabler som kjønn og alder, for å få et mer likt sammenligningsgrunnlag. Gjør man det, reduseres forskjellene noe.

Det Löfven egentlig sier, er at svensker hadde begått like mye voldsrelatert krim, dersom de heller ikke hadde hatt arbeidsinntekt. Dermed mener han problemene ikke har noe med innvandring å gjøre. Men dette er helt feil. I statistikkens data kan man enkelt justere for slike forskjeller også. Gjør man det, minker forskjellene enda litt, men det er fortsatt stor forskjell. I Norge begår afrikanere 174 prosent mer voldskriminalitet sammenlignet med øvrig befolkning, selv etter justering for kjønn, alder og sysselsetting (Andersen, Holtsmark & Mohn, 2017).

Det er altså en stor forskjell i statistikken som ikke kan forklares med kjønn, alder og arbeid. Dette vil si at svenskene ikke er tilbøyelig til å gjøre det samme, selv om de var i samme situasjon. Forklaringen på dette, er sannsynligvis at innvandrerne fra visse områder har med seg en mer voldsorientert og brutal kultur. Det er dermed ikke rasistisk å påpeke disse åpenbare faktaopplysningene, det finnes en logisk forklaring.

Grunnen til de svenske tilstandene, er en hodeløs innvandringspolitikk. Venstresiden og innvandringsaktivistenes politikk er gjennomført i Sverige. De ansvarlige har lykkes med å kneble alle innvandringskritiske stemmer, ved å stemple dem som rasister. Drømmen om det flerkulturelle samfunnet er nådd. Resultatet er noe som mest av alt ligner på krig.

Dessverre ser vi også i Norge at tilbøyeligheten for å stemple innvandringskritikk som rasisme øker. Lene Westgaard-Halle som sitter på Stortinget fra Høyre, reagerte kraftig på min Twitter-melding. Hun mente åpenbart problemet egentlig er hvite menn og antydet en rekke ganger at jeg er rasistisk. Hennes forsøk på et oppgjør med meg ble naturligvis hyllet av ytre venstre.

Advokat Brynjar Meling forsøkte seg i det minste på å spørre hva jeg egentlig mente, før han rasist-stemplet meg. Da jeg henviste til en videosnutt hvor skuespiller Houssam Samour bekrefter at han også tror den økte volden kan skyldes kultur innvandrere har med, svarte Meling med en tweet som man må til barnas sandkasser for å finne maken til. Deretter konstaterte han at han tror jeg er en rasist.

De drøyeste var likevel AUF i Trøndelag, som laget en film om min tweet. Her fant de det for godt å skrive «Jon Helgheim mener innvandrere er født voldelige og farlige..». Dette er selvsagt ren løgn og noe jeg aldri har sagt. Men så var nok heller ikke det viktigste her at påstandene skulle være sanne, det viktigste var å underbygge påstanden om at FrP er rasister, det fikk så være at AUF måtte finne på det rasistiske sitatet selv.

Jeg har ikke tall på hvor mange som har påpekt at Frp selv har politikere som har begått lovbrudd, at bomber og terror i Norge har blitt begått av hvite menn og at det var mye vold før også. Og ja, de har helt rett. Men spørsmålet er om det er lurt å føre en innvandringspolitikk som kan gi krigslignende tilstander, bare fordi FrP har politikere som har begått lovbrudd, at bomber og terror i Norge har blitt begått av hvite menn og at det var mye vold før også?

I min verden er det ikke fornuftig å importere en hel masse nye problemer, fordi noen helt riktig påpeker at vi har problemer fra før.

Alt dette er eksempler på metoder som også har blitt brukt i Sverige for å presse frem en hodeløs innvandringspolitikk. Norge og Sverige er blant landene i verden med minst rasisme, det skal vi være glade for. Fremveksten av nye rasismedefinisjoner og stempling av faktaopplysninger som rasisme, er svært farlig. Det har en eneste hensikt; å fjerne innvandringsmotstand. Venstresiden og godhetsaktivistene vant frem med sin innvandringspolitikk i Sverige. Det klarte de langt på vei ved å rasistforklare all motstand. Resultatet er noe som mest av alt ligner på krig.