Gå til sidens hovedinnhold

Venstresiden verner «velferdssløserne» og lar det gå ut over barna i barnehagene

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik kaller private barnehageeiere for velferdsprofitører. Hun burde heller slått til mot offentlig ansatte som sløser bort velferd.

Hvis du er så heldig at barnet ditt går i en privat barnehage, så er du stort sett mer fornøyd enn hvis det hadde vært en kommunal barnehage. Til overmål drives de private barnehagene betydelig mer effektivt enn de offentlige.

Dette er dokumentert i mange undersøkelser, og da blir det store spørsmålet hvorfor venstresiden på død og liv vil fjerne de mest veldrevne barnehagene.

Svaret angår flere enn de mange hundre tusen familiene med barn i barnehager. Det angår også skattebetalerne så lenge rundt 50 milliarder kroner i året brukes på barnehager.

Nær 280.000 barn går i barnehage, og sektoren sysselsetter 96.000 ansatte. Det er altså en gigantisk virksomhet som betyr mye millioner av skattebetalere og familier over hele landet.

Dermed er barnehagene også for viktig til å drive med ideologisk dill.

Les også

- Trist at Hadia Tajik uttaler seg slik

At SV og Rødt lar seg styre av ideologi, er ikke så uventet. Men at Arbeiderpartiet henger seg på, er skuffende og nytt. Gjennom historien har Arbeiderpartiet stort sett latt fornuften og fakta styre valget mellom private og offentlige løsninger.

Her kan du sjekke din barnehage og din kommune: Barnehagemonitor.no

Nå har Ap-nestleder Hadia Tajik havnet i hard krangel med tidligere barneombud Anne Lindboe etter at Hadjik kom med et utfall mot overskudd i private barnehager, og kalte driverne for «velferdsprofitører».

Etter min oppfatning har Lindboe, som nå er direktør i Private barnehages landsforbund, all grunn til å være irritert.

Og jeg vil tippe Anne Lindmoe har støtte fra mange av de 48.000 ansatte i de private barnehagene for kommentaren hun ga til Nettavisen på Hadia Tajiks utspill.

Les også

Venstresiden vil rasere barnehagesektoren

Fakta er nemlig at de private barnehagene har konsekvent mer fornøyde foreldre, driver mer effektivt og har omtrent like mange pedagoger per barn som de kommunale.

De private barnehagene driver mer lønnsomt og effektivt fordi de har større barnehager og færre administrative og andre ikke-pedagoger ansatt, går det frem av en undersøkelse fra Telemarksforskning.

Slike tall må være irriterende for fortellingen om «velferdsprofitører». Tallene viser nemlig at i barnehagesektoren er hovedproblemet offentlige velferdssløsere. Milliarder som kunne gått til en bedre barnehagehverdag for barna sløses i stedet bort på dårlig drift i offentlig regi.

Venstresiden og Hadia Tajik irriterer seg over at de private tjener penger, men glemmer at de private får nøyaktig like mye offentlig støtte per barn som de kommunale barnehagene.

De private tjener penger, har lite sykefravær og fornøyde foreldre.

Også en annen ting er veldig forskjellig: Private barnehager koster 132.000 kroner i året per plass, mens de kommunale koster 144.000. Det betyr at de offentlige barnehagene sløser bort penger som kunne kommet barna eller andre til gode.

Det er ikke økonomisk fornuft, men ideologiske skylapper, som styrer venstresidens kamp mot private drivere av offentlige velferdstjenester. Barnehagebarna ser ikke forskjell på en kommuneansatt eller privat barnehagelærer.

Det gjør derimot skattebetalerne, som betaler det meste av regningen. Nesten 12.000 kroner billigere plasser kunne spart det offentlige for 1,7 milliarder kroner i året dersom alle de 140.000 kommunale plassene ble privatisert, og satsene satt ned tilsvarende.

Dette går frem av analysen Telemarksforskning har gjort av kostnadene i barnehagene i 2017 for Utdanningsdepartementet.

Tall som Barnehagemonitor.no her hentet fra regnskap og andre kilder underbygger dette:

  • Private barnehager hadde i syv av de ni siste årene flere pedagoger per barn enn de offentlige.
  • Sykefraværet er konsekvent høyere i de offentlige barnehagene. Ifølge KS koster sykefraværet i de kommunale barnehagene det offentlige rundt 2,7 milliarder kroner i året.
  • Lønningene er faktisk litt høyere i de private barnehagene, og de aller fleste har tariffavtale.

Med andre ord: Når de private barnehagene tjener penger, så er det fordi de offentlige driver dårligere. At løsningen da skulle være å fjerne de private og lage flere kommunale, er uforståelig.

(Kilde: Barnehagemonitor.no, som er en faktasamling om barnehagene finansiert av Private Barnehagers Landsforbund).

For å sette den siste spikeren i kisten: Alle undersøkelser jeg har sett over mer enn ti år viser det samme bildet, nemlig at foreldrene med barn i private barnehager er mer fornøyde enn foreldrene med barn i kommunale barnehager.

Så er det riktig at mange eiere av private barnehagekonsern har tjent store penger på å kjøpe barnehager, organisere dem mer effektivt og selge dem videre.

Men da er det viktig å huske at gevinsten kommer fra kjøperne av barnehagene, og ikke fra det offentlige.

Barna får det verken bedre eller dårligere av at eier A selger barnehagene til eier B. Regningen til det offentlige forandres heller ikke.

Egentlig er det veldig enkelt. Hvis Arbeiderpartiet og venstresiden mener at de private får for godt betalt per barn, så bør de sette ned satsene for både de private og de offentlige.

Likebehandling er en selvfølge, men det er totalt ulogisk å verne velferdsløserne som gjør at offentlige penger ikke kommer barna til gode.

PS! Hva mener du? Er du bekymret for fortjenesten til de private barnehagene eller til sløsingen i de kommunale barnehagene? Skriv et leserinnlegg!

Kommentarer til denne saken