Av stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp)

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Arbeiderpartiet diskuterer nå om de skal innføre en nasjonal eiendomsskatt. En feilslått boligpolitikk i Oslo med APs byrådsleder Raymond Johansen i spissen skal ikke rettes opp med felles avstraffelse i en nasjonal eiendomsskatt.

Det er for mange unge vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. For Fremskrittspartiet er det et viktig premiss at det ikke skal gjøres vanskeligere og dyrere å komme inn på boligmarkedet - som venstresidens forslag vil føre til.

Frp mener vi må gjøre hvert steg av kjøp og salg av bolig så rimelig og enkelt som mulig. Dessverre er ikke dette holdningen til de andre partiene.

Alt kan ikke vernes

Boligprisveksten kan begrenses og flere kan få mulighet til å eie sin egen bolig ved at det bygges nok boliger av en standard, størrelse og pris som møter etterspørselen i pressområdene. Da må også politikerne regulere flere tomter til boligbygging, da kan ikke alt vernes.

I motsetning til alle de rødgrønne partiene, som alle ønsker å øke eiendomsskatten, innføre skatt for å flytte, kjøpe bolig og bygge bolig, så ønsker Frp å fjerne den usosiale skatten. Det er ikke økte skatter, avgifter og reguleringer som gjør det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Det er en skremmende utvikling å se at ønsket om å beskatte folks hjem sitter løst hos AP, SP, SV, Rødt og MDG.

Ingen menneskerett i Oslo sentrum

82 prosent eier egen bolig, det er en stor andel sammenlignet med andre land. Det er et faktum at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet i de store byene. Det skyldes i stor grad underregulering av områder for boligbygging. Samtidig er det ingen menneskerett at den første boligen man kjøper er midt i Oslo sentrum. De rødgrønne partiene har i Oslo og rundt i landet konsekvent ført en NEI-politikk når det har vært behov for et JA-stempel, for å få regulert flere boligtomter.


De fleste andre vesteuropeiske land, inkludert Sverige og Danmark, har fulgt en annen politikk enn Norge. Gjennom 50-, 60- og 70-tallet bygget disse landene opp store offentlige utleiesektorer. Det at folk flest eier sin egen bolig er et gode for alle. De som leier bolig vil også rammes av venstresidens iver etter å beskatte boligene, da kostnadene vil medføre høyere leiepriser.

Fremskrittspartiet er krystallklare, la folk flest få beholde sin bolig uten at venstresiden skal skatte ihjel folks hjem.