Vent tre måneder - spar 80.000 kroner

Per-Ole Hegdahl NARF

Per-Ole Hegdahl NARF Foto: Sturlason. (Sturlason AS Polyfoto)

Vent med å gi, spar opp til 140.000 kroner.

23.09.13 21:32

I en dårlig skjult snubletråd for den nye borgerlige regjeringen avslørte Stoltenberg-regjeringen at den foreslår lettelser i formuebesaktningen og kraftige lettelser i arveavgiften i statsbudsjettet som legges frem 14. oktober.

Ifølge Dagens Næringsliv, som bragte avsløringen, foreslår regjeringen å sette nedre grense for både formueskatt og arveavgiften til én million kroner. I dag inntreffer ikke formueskatt på verdier under 870.000 kroner og for arveagift er fdet fritak for avgift på alle beløp under 470.000 kroner.

Finansdepartementet vil ikke kommentere lekkasjen overfor Nettavisen NA24, men dersom DNs opplysninger er riktig er det grunn til å anta at de nye reglene vil gjelde fra 1. januar 2014. Foreldre som planlegger å gi forskudd på arv, for eksempel for å hjelpe barn innpå boligmarkedet, har da en veldig god grunn til å vente til etter nyttår.

Spar 160.000 på å vente tre måneder
Dersom et ektepar der begge ønsker ønsker å gi sitt ene barn sitt én million kroner i forskudd på arv - altså totalt to millioner kroner, vil barnet med dagens få 39.800 kroner i arveavgift på forskudd på arv fra hver av dem - altså totalt 79.600 kroner. Har foreldrene to barn vil hver av dem spare 79.600 kroner - til sammen 159.200 kroner. Regnestykket for besteforeldre som vil gi forskudd på arv til barnebarn gir enda større besparelser. Se flere eksempler lengre ned i artikkelen.

- Vi må anta det er hold i lekkasjen i Dagens Næringsliv og vi forutsetter at de nye reglene vil gjelde fra nyttår. Det betyr at det vil være økonomisk ufornuftig å gi gaver, eller forskudd på arv, til nedadstigende linje før de nye reglene er på plass. En økning i fribeløpet fra 470 000 til en million kroner er betydelig, særlig dersom fribeløpet på 1 MNOK skal gjelde fra hver giver som i dag. Det gir muligheter for at foreldre kan gi verdier tilsvarende to millioner kroner til hvert av barna. Hensyntar man at arveavgiftsgrunnlagene ofte settes lavere enn reell verdi er det svært mange som frem i tid vil slippe unna arveavgift dersom forslaget blir gjennomført, sier advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Per-Ole Hegdahl til Nettavisen NA24.

Han har foretatt flere regnestykekr som viser potensiell besparelse med nye regler.

Barn vil spare 39.800 kroner på gave på én million
Dagens arveavgiftsregler (se oversikt nederst) innebærer at barn, fosterbarn og foreldre som er gavemottakere, må betale 19.800 kroner i arveavgift av de første 800.000 (470.000 avgiftsfritt og seks prosent avgift av de neste 330.000) de arver eller får i gave, og 20.000 kroner av de neste 200.000 (ti prosent av de neste 200.000), dersom de får én million kroner.

Etter dagens regler må med andre ord en gavemottaker som er barn, fosterbarn og foreldre betale 39.800 kroner (19.800 pluss 20.000) i arveavgift dersom personen arver eller mottar gave på én million kroner.

Barnebarn vil spare 56.400 kroner på gave på én million
Barnebarn som får gave av besteforeldre må betale 26.400 kroner i arveavgift av de første 800.000 (avgiftsfritt 470.000 kroner og åtte prosent avgift av de neste 330.000) de arver eller får i gave, og 30.000 av de neste 200.000 (15 prosent avgift av de neste 200.000), dersom de får én million kroner.

Etter dagens regler må med andre ord en gavemottaker som er barnebarn betale 56.400 kroner (26.400 pluss 30 000) i arveavgift dersom personen arver eller mottar gave på én million kroner.

To barn og fire barnebarn kan spare totalt 610.400 kroner i arveavgift
Sett at vi har en familie med besteforeldre som har to barn som begge er gift, og i tillegg har to barn hver seg. En vanlig måte å utnytte fribeløpene på er at hver av besteforeldrene gir 470.000 kroner til hver av barna og 470 000 kroner til hvert av barnebarna (fire barnebarn).

Er formuen stor nok vil disse kunne spare totalt 610 400 kroner (39 800 x to x to pluss 56 400 x fire x to) i arveavgift dersom fribeløpet økes til én million kroner både for barn og barnebarn. Fribeløpet gjelder fra hver giver. Antall barn og barnebarn må derfor ganges med to siden både bestefar og bestemor kan gi gave. Regnestykket forutsetter dog at besteforeldrene har netto formue på hele 12 millioner kroner (seks gavemottakere som hver får én million kroner av både bestemor og bestefar).

Mange familier kan spare 159.200 kroner i arveavgift
- Det er de færreste som har 12 millioner i netto formue, så regnestykket over viser besparelsen kun for de som er veldig rike. Likevel, det er ikke uvanlig at besteforeldre sitter med bolig til fire millioner kroner og en hytte til to millioner. Dersom hver av besteforeldrene gir én million kroner til hver av de to barna og 500.000 kroner til hvert av de fire barnebarna vil familien totalt spare 159.200 kroner i arveavgift, opplyser Hegdahl.

Beskjeden besparelse i formueskatt
Ifølge lekkasjene i DN vil besparelsene i formuebeskatningen være beskjeden i forhold til arveavgiften.

- De som har en formue på 1 million kroner, vil spare 1430 kroner. Dette vil være det samme på alle formuesbeløp på over én millionkroner. Satsen er i dag 1,1 prosent på alt over 870.000 kroner. For ektefeller med formue på to millioner kroner vil besparelsen være 2.860 kroner (1,1 prosent på alt over 1.740.000 kroner), sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

- Når det gjelder arveavgiften så er det riktig som Hegdahl påpeker at dersom du arver to millioner kroner i dag, får du en arveavgift på 39.800 kroner hvis du er livsarving. Hvis du ikke er livsarving, blir arveavgiften 56.400 kroner. Hvis du arver é million kroner fra to (begge foreldre) blir beløpene det dobbelte. Altså 79.600 kroner, og 112.800 kroner, sier Pedersen.

Han minner om at et usikkerhetsmoment er at lekkasjene fra regjeringen ikke sier noe om hvordan innslagspunktene blir på større beløp over en million kroner og om dagens prosentsatser skal beholdes.

- Uansett vil det være et godt råd å utsette arv - i praksis forskudd på arv, sier Pedersen.

Les mer:
Alt om dagens arveavgiftssatser

Arveavgiftskalkulator (regn ut arveagiften med dagens satser)

Så mye kan du gi i arv

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.