Gå til sidens hovedinnhold

Venter ny vår i norsk økonomi

Norsk økonomi har opptur i vente. Slik lyder diagnosen fra Det internasjonale valutafondet (IMF). Men ikke regn med at den lave renta vil vare.

Fremtiden ser lys ut for norsk økonomi. Veksten vil tilta i 2004 og arbeidsledigheten vil falle.

Det konkluderer IMF. Tirsdag overleverte en delegasjon fra valutafondet sin rapport om norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til finansminister Per-Kristian Foss.

God diagnose
- Dette oppfatter jeg som en støtte til regjeringens politikk, gliste Foss ved mottakelsen.

Og han har rimelig god grunn til å smile. For diagnosen valutafondet stiller for landets økonomi, tegner et langt mer optimistisk bilde for framtiden enn det vi har opplevd gjennom 2003.

Rentenedsettelsene som har kommet siden slutten av 2002, har bidratt til vekst i privat forbruk, og en svakere krone har bedret lønnsomheten til konkurranseutsatt næringsliv i Norge, påpeker IMF-økonomene.

Renta skal opp
Men dagens rekordlave rente er ikke noe du og jeg bør gjøre oss for vant med.

- Det er klart at renta ligger lavere enn det som er naturlig for norsk økonomi på lengre sikt, sa delegasjonens leder, Robert Ford.

IMF anbefaler i rapporten at det pengepolitiske mandatet tydeliggjøres ved at henvisningen om at pengepolitikken skal sikte mot en stabil valutakurs bør fjernes. IMF mener dette kan skape forvirring om kring forståelsen av pengepolitikken. Dette avslo imidlertid Foss.

Flere skjær i sjøen
Alt er imidlertid ikke like lyst. IMF påpeker flere faresignaler i økonomien. Politikerne må være varsomme i bruken av oljepenger, mener IMF og foreslår en mer bindende tolkning av handlingsregelen.

Samtidig understrekes det behov for tiltak som demper veksten i pensjonsutgiftene. Det rettes også en advarende pekefinger mot utviklingen i utgiftene til sykefravær og uføretrygd.

IMF anbefaler å knytte Petroleumsfondet sterkere til fremtidige pensjonsforpliktelser. Gjennomføringen av en reform av pensjonssystemet er, ifølge IMF, den viktigste saken på den politiske dagsordenen.

Avhengig av lønnsmoderasjon
Ekspertene i valutafondet påpeker også at den økonomiske veksten som skisseres for 2004 er avhengig av lønnsmoderasjon. Hvis pengepungen åpnes for mye ved neste års lønnsoppgjør, vil det skape press og behov for en høyere rente.

- Vekstutsiktene er avhengig av lønnsmoderasjon. Det er et poeng jeg skal ta med meg til våre venner i fagbevegelsen, sa Foss.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping