Lite nedbør, mye sol og lite vind har bidratt til uvanlige høye kraftpriser utover sommeren. Sommeren 2020 ga oss tilnærmet gratis strøm i lange perioder, mens årets sommer har gitt de høyeste sesongprisene på veldig lenge.

Det er langt mindre vann enn normalt i vannmagasinene, og lite vind har bidratt til at det ikke har komme vindkraft inn i markedet som presser prisene nedover.

Les også: Overbevist om høyere strømpriser framover: - Det er ikke tvil!

I tillegg har de europeiske råvareprisene på kull og gass steget kraftig, og dette bidrar til å presse prisene oppover for norske strømkunder, poengterer Entelios (et rådgiverselskap eid av Agder energi) i sin ukentlige kraftkommentar.

- Spotprisen er høy for årstiden, og nå har også markedets forventning (terminprisen, se grafikk under) til prisene for høsten og vinteren økt mye. Vi kan regne med priser på dagens nivå i minst fire-fem måneder, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios, til Nettavisen.

Høytrykk gir høyere priser

Finværet som er varslet er ikke godt nytt for strømprisen:

«Med nytt høytrykk etablert over Norden kan det bety ytterligere svekkelse av ressursbalansen, og dermed enda større press på prisene oppover», skriver Entelios i rapporten.

Systemprisen (spotprisen) er omtrent 20 prosent over normalen, og særlig i de områdene som grenser mot forbindelser til andre land (Sør-Norge, Danmark og Sør-Sverige) dras prisen opp.

Les også: Nye tall bekrefter: Strømmen har aldri vært dyrere

Estimatene fra Entelios er basert på en normal værsituasjon. Mye regn vil presse prisene nedover. Tørrere være enn normalt vi presse dem enda høyere oppover.

Eksporterer Glomma til England

I oktober kommer utenlandskabelen til England. Den vil gjøre at vi mister mye strøm over til England fra det nordiske markedet, påpeker Myhre:

- Det gir en økt påvirkning fra kontintentale prisene som påvirker både områdeprisene og systemprisen. Det blir borte en del vannmagasinkraft som da vil gå til England - omtrent tilsvarende årsprroduksjonen fra Glomma.

Ifølge Myhre vil dette slik estimatene peker nå, utelukkende dra prisene opp:

- Med nåværende produksjonskapasitet i England vil dette utelukkende dra opp prisene.

Tyske priser drar opp

Prognosen fra Entelios, som inkluderer effekten fra den nye kabelen, angir et solid byks som vil vedvare utover høsten. Tyske terminpriser drar veldig opp, og drar med seg nordiske priser et stykke på veien.

Men på lang sikt, de neste årene, er det likevel anslått at avstanden mellom tyske og nordiske priser vil holde seg stor, på grunn av etterspørselen etter kull og gass og økte priser på CO2-kvoter.