Verden har drøyt 70,7 millioner flyktninger. I år sier Norge ja til å ta imot 0,004 prosent av dem.

Flommen av migranter i 2015 sitter fortsatt tungt i minnet til Stortinget og regjeringen. Men nå er situasjonen annerledes. Bare et fåtall personer klarer å komme seg til den norske grensen for å søke asyl.

De som tror at det betyr at det har blitt slutt på krig og forfølgelse av den grunn, er naive. Ferske tall fra FNs høykommissær for flyktninger viser at mennesker på flukt fortsatt er et gigantisk problem i Afrika og Asia.

Mange er enige i at Norge må ha en effektiv grensekontroll og en konsekvent behandling av asylsøkere. Men de siste årene har dette vært en minimal utfordring fordi EUs grensekontroll forhindrer flyktningestrømmer som de vi så i 2015.

I fjor fikk 1.694 personer asyl fordi de har en velbegrunnet fare for forfølgelse. Totalt var det drøyt 2.300 som søkte om asyl, og tallet har sunket år for år. Rundt 1/4 får avslag og UDI har lykkes med å hurtigbehandle åpenbart ubegrunnede søknader.

Tilstrømningen er så lav at UDI tømmer og legger ned mottak og flere kommuner ønsker å ta imot flere flyktninger.

Les mer: Tusen færre beboere i mottak i 2019

I klartekst betyr dette at Norge har kapasitet til å ta imot langt flere enn de 3.000 kvoteflyktningene som vil komme hit i 2020. Det er nemlig mange gode grunner til å ta imot slike flyktninger som er prioritert av FNs høykommissær for flyktninger:

  • Det er liten tvil om bakgrunn og at de er reelle flyktninger
  • Mange kommer som familier og er lettere å integrere
  • Behovet er enormt for å avhjelpe lokale flyktningeleire

Da Stortinget 5. desember diskutere antallet kvoteflyktninger i 2020, var Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim, knallhard: - Fremskrittspartiet skulle gjerne ha redusert antallet kvoteflyktninger fordi vi de siste årene har tatt imot så mange kvoteflyktninger og asylsøkere totalt at man burde ha bremset, sa han.

Når Fremskrittspartiet likevel aksepterte et kompromiss på 3.000 flyktninger, så er det fordi det er strammet inn andre steder.

Senterpartiet er enda hardere og ønsker bare 2.000 kvoteflyktninger.

- Senterpartiet er nå det eneste partiet som foreslår at Norge skal ta imot færre kvoteflyktninger. Og det er i en situasjon der flyktningesituasjonen er svært alvorlig mange steder i verden. Der FN ber oss om å ta imot flere, sier Senterpartiet færre, sa SV-representant Karin Andersen.

Men flertallet stod på sitt og det ble 3.000 kvoteflyktninger i 2020. SVs forslag om å ta imot flere flyktninger fra de overfylte leirene i Hellas fikk bare støtte fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Med andre ord: Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet står sammen om at Norge i 2020 kun skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger eller 0,004 prosent av verdens flyktninger.

I rettferdighetens navn skal det nevnes at 3.000 kvoteflyktninger er betydelig flere enn under den rødgrønne regjeringen. - Det er gledelig å merke seg at det nå synes å være bred oppslutning om denne politikken, og at Arbeiderpartiet, som mens de satt i regjeringe, tok imot ca. 1.000 i året, nå har snudd totalt i denne politikken, sa Venstres Guri Melby i debatten.

Isolert har hun rett i at antallet kvoteflyktninger har gått opp, men antallet som får asyl i Norge har stupt. I praksis er altså det norske bidraget til å ta imot flyktninger kraftig redusert de siste årene.

I Granavolden-plattformen heter det: «Antallet kvoteflyktninger må ses i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer».

I praksis: Når asyltilstrømningen til norske grenser synker, så må vi kunne ta imot flere flyktninger fra FNs høykommissær.

Venstre og Kristelig Folkeparti fortjener ros for at de aller fleste av dem er kvoteflyktninger, men har knapt noen grunn til å klappe seg selv på skuldrene for Norges bidrag.

Det har for øvrig ikke Høyre, Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet heller - og aller minst; Senterpartiet.

At et av verdens rikeste land kun har rom for 3.000 kvoteflyktninger, er ille. Men å foreslå å kutte det til 2.000 er bare ynkelig.

PS! Hva mener du? Bør Norge ta mot flere kvoteflyktninger, slik FN ber om? Eller er det nok med 3.000 i året? Skriv et leserbrev!