Gunnar Stavrum

Verdens gunstigste sykelønn er tabu selv på Høyres landsmøte

TABU: To ganger er forslag om kutt i sykelønnen nedstemt på Høyres landsmøter. Og da Erna Solberg møtte landsmøtet i helgen var sykelønn et tabuord.

TABU: To ganger er forslag om kutt i sykelønnen nedstemt på Høyres landsmøter. Og da Erna Solberg møtte landsmøtet i helgen var sykelønn et tabuord. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Verdens dyreste sykelønn er en hellig ku i norsk politikk. Selv på Høyres landsmøte er det tabu å nevne s-ordet.

Til tross for god folkehelse har Norge høyere sykefravær enn alle land vi kan sammenlikne oss med.

En grundig gjennomgåelse av Statistisk sentralbyrå viser at «.. det er ingenting i sammensetningen av gruppen av sysselsatte som tilsier at Norge skulle ha et totalt sett høyere sykefravær enn landene vi har sett på ..».

Les artikkelen her: Norges sykefravær passerte Sveriges og Nederlands etter lovendringer

Statistisk sentralbyrå har sammenlignet det norske sykefraværet med andre land i Norgen, samt Storbritannia og Nederland. Resultatet er nedslående: Norge har hatt vesentlig høyere sykefravær enn alle disse landene i alle år fra 2006.

FRAVÆR: Norge (lys grønn) har hatt høyere sykefravær enn alle landene det er naturlig å sammenligne oss med de siste 13 årene. Foto: Statistisk sentralbyrå (Eurostat)

Når SSB forsøker å forklare forskjellene, ser byrået først på om Norge eksempelvis har flere funksjonshemmede eller eldre i arbeidslivet, noe som kan trekke opp fraværet. Men slik er det ikke.

Norge har verken mange kvinner, mange gamle, mange funksjonshemmede eller mange i yrkesgrupper som ofte har mye fravær (renholdere, hjelpepleiere).

- Av landene vi har data for (..) er Norge dårligst på integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet, skriver SSBs analytiker Håvard Lien.

- Samlet sett er det er ingenting i sammensetningen av gruppen av sysselsatte som tilsier at Norge skulle ha et totalt sett høyere sykefravær enn landene vi har sett på, skriver SSB.

Som om ikke det er nok: Norge har klart størst andel av personer utenfor arbeidslivet som sluttet på grunn av helseproblemer. Og disse bidrar altså ikke til sykefraværet her i landet, mens den samme gruppen trekker opp sykefraværet i andre land.

Hva er da årsaken til at Norge har høyt sykefravær?

Ikke overraskende peker SSB på den gunstige sykelønnsordningen, der mange norske ansatte får 100 % av lønnen når de er syke (og sparer penger på å reise til jobb). For mange er det altså mer lønnsomt å være hjemme syk, enn å gå på jobb.

Hva koster sykefraværet?

Ekspertene strides, og for arbeidsgiverne spriker anslagene mellom 12 og 36 milliarder kroner, men NAVs anslag er 18 milliarder.

Les mer på NAVs internmagasin MEMU: Hva koster sykefraværet for bedriftene?

I tillegg kommer kostnadene for det offentlige.

I 2016 betalte NAV ut 39 milliarder kroner i sykepenger til ansatte og selvstendig næringsdrivende. Et røft anslag med prisstigning tilsier altså at sykefraværet koster oss over 60 milliarder kroner i året.

Hadde vi klart å få ned sykefraværet til svenske tilstander, betyr det en innsparing på 15-20 milliarder kroner i året.

Av norske partier er det bare Venstre som vil se på sykelønnsordningen. Høyres landsmøte har stemt ned forslag om det samme to ganger, og på helgens landsmøte var det ingen som nevnte S-ordet.

Verdens beste sykelønnsordning og rekordhøyt sykefravær er en hellig ku i norsk politikk.

Hva mener du? Er det rettferdig med 100 % lønn ved sykefravær, eller burde sykefravær også koste noe for arbeidstakeren? Skriv leserinnlegg!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.