Her finner du pendlerkalkulatoren

Om pendlerkalkulatoren

En pendler kan trekke fra utgifter til kost, losji og reise.

Reiseutgifter: I kalkulatoren er reiseutgifter delt i to - hjemreiser og reiser til arbeidssted fra pendlerbolig. I «fradragsberettigete reiseutgifter» er utgiftene til hjemreise og det eventuelle reisefradraget til arbeidssted slått sammen, og fratrukket bunnfradraget.

Kostutgifter: Under kostutgifter kan du velge om du vil bruke standardsatsene, om du har tilgang til subsidiert kantine, messe el, eller virkelige utgifter (som må kunne dokumenteres).

I boform kan du velge mellom hotell med og uten frokost. I tillegg uten kokemuligheter og med kokemuligheter. Dette gjelder hvis du bor på pensjonat, hybel/brakke eller bor hjemme hos noen.

Losjiutgifter: Her legger du inn den dokumenterte leien.

Du kan velge om du vil regne på 2019 eller 2020.

Nederst i kalkulatoren får du opp hvor stort det samlede pendlerfradraget blir, og hvor mye skatt du sparer på grunn av det.

Se også:

Les mer om pendling

Dette kan pendlere trekke fra

Les mer om reisefradrag

Kalkulatorer:

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.