Det er krise i store deler av verden. Børsene faller, rentene faller og kronekursen har det siste døgnet fullstendig kollapset.

Les også: Bunnløst for kronen - raser til nye sjokknivåer

Oljefondet kan derimot melde at verdien på fondet er rekordhøy.

Før koronakrisen var verdien på fondet rundt 10,5 billioner kroner. Så falt børsene, og verdien av fondet stupte til rundt 9,3 billioner kroner. Men torsdag morgen er verdien igjen tilbake på rekordnivåer.

Hvordan har det seg?

Tidenes beste politiske avgjørelse

Da oljefondet ble opprettet gjorde Norge to svært gode valg på en gang: Det ene var at man bestemte seg for å spare deler av inntektene fra oljen til fremtidige generasjoner. Det andre gode var at man bestemte at pengene skulle investeres i utlandet.

Årsaken til at oljefondet nå fortsatt er på rekordnivå, er et direkte resultat av at investeringen har funnet sted i utlandet.

Men verdien er samtidig en illusjon. Norge har likevel blitt fattigere.

Derfor kan verdien stige, selv om børsene faller

Pengene i Oljefondet står plassert i utenlandsk valuta. De er investert i Apple, Google, Tesla, Nestlé, Blackrock og tusenvis av andre selskaper.

Verdien på de fleste av disse selskapene har gått kraftig ned den siste tiden, noe som betyr at den reelle verdien på oljefondet er redusert.

Men fordi verdien av norske kroner er kraftig redusert, betyr det at målt i norske kroner, kan verdien likevel stig.

Prinsippet er nøyaktig det samme som når du er på ferie i utlandet: For noen år siden kostet en 100 dollars middag deg rundt 550 kroner. Var du i USA i sommer, vil den samme middagen fortsatt kostet 100 dollar, men på grunn av «dyrere dollar», vil du bli trukket 950 kroner.

De siste dagene har dollaren blitt enda dyrere, og 100 dollar koster nå rundt 1200 kroner.

At du må betale mer i norske kroner, betyr ikke at restauranten tjener mer penger på maten.

Veldig enkel matematikk

Verdien på oljefondet er veldig enkel å regne ut. Det er verdi i lokal valuta, ganget med kronekursen.

  • 100 dollar (lokal kurs) x 12 (kronekurs) = 1200 kroner

Hvis børsene i USA faller med 10 prosent, og kronekursen blir to krone svakere, skjer følgende:

  • 90 dollar (lokal kurs) x 14 (kronekurs) = 1260 kroner

De reelle verdiene blir lavere, men oljefondets verdi målt i norske holder seg stabil.

Du kan sammenligne det med at du i dag og i morgen skal tjene nøyaktig det samme beløpet, men i morgen får du lønnen utbetalt i pesos. Det gjør deg fattigere.

Hvis norsk økonomi fremover skulle gå bedre, og norske kroner styrker seg, vil verdien av Oljefondet i norske kroner faktisk gå ned:

  • 90 dollar (lokal kurs) x 10 (kronekurs) = 900 kroner

Det samme gjelder for deg med aksjefond

Den kraftige svekkelsen av kronen, gjør samtidig at det ikke nødvendigvis har vært et godt trekk å selge seg ut av aksjefond som investerer i utlandet.

Når du investerer i aksjefond som investerer i utlandet, investerer du ikke bare i aksjer, men du er også valutaspekulant. Det betyr at selv om børsene har falt, har du samtidig investert i utenlandsk valuta, og investeringen din er derfor ikke påvirket av kronefallet.