Se andre oversikter på Nettavisen:

Oversikt over kalkulatorer

Oversikt over privatøkonomiske guider etter tema

Oversikt over prissammenligninger

Alle artiklene er merket med "Type" til høyre:

  • A betyr at det er en guide eller faktaartikkel
  • K betyr at det er en kalkulator
  • M betyr at det er en markedsoversikt

Til venstre står det et stikkord. Dette hjelper deg til å finne det riktige verktøyet for det du søker etter. Stikkordene er alfabetisk sortert.

Ett stikkord kan står flere ganger, fordi det kan være flere verktøy som kan knyttes til det samme stikkordet.

Alle verktøyene blir oppdatert jevnlig.

Stikkord Artikkel/kalkulator Type
Advokat Slik finner du gratis eller billig advokat A
AFP AFP i offentlig sektor A
AFP AFP i privat sektor A
Aksjefond Kostnader norske aksjefond M
Aksjefond Kostnader globale aksjefond M
Aksjefond Kostnader aksjefond nye markeder M
Aksjefond Kostnader nordiske aksjefond M
Aksjefond Sparekalkulator for aksjefond K
Aksjefond Guide til aksjefond A
Aksjefond Guide til aksjesparekonto A
Aksjefondskostnader Kostnadenes betydning i fond K
Aksjemeglere Prisoversikt aksjemeglere på nett M
Aksjeskatt Skatt på aksjer og utbytte A
Aksjeskatt Skatt på aksjegevinster K
Aksjesparekonto Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator K
Aksjesparekonto Aksjesparekonto - skatt ved uttak K
Aksjesparekonto Guide til aksjesparekonto A
Aksjesparekonto Markedsoversikt aksjesparekonto M
Alderspensjon Alderspensjon A
Alderspensjon Alderspensjon for de som er født fra 1954 til 1962 A
Alderspensjon Alderspensjon for de som er født etter 1962 A
Alderspensjon Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962 K
Alderspensjon Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963 K
Alkoholavgifter Alkoholavgifter K
Angrerett Angrerett A
Annuitetslån Annuitetslån og serielån A
Annuitetslån Annuitetslånskalkulator - månedlig K
Annuitetslån Annuitetslånskalkulator K
Ansattegoder Guide til frynsegoder A
Arbeidsledighetstrygd Dette får du i dagpenger fra Nav som arbeidsledig A
Arvefordeling Arvefordelingskalkulator K
Arverettigheter Arverettigheter A
Avgifter Oversikt over avgifter i Norge A
Bagasje på fly Bagasje på fly - forsinket eller mistet A
Bankkort Kostnader ved bruk av bankkort i utlandet M
Barnebidrag Barnebidrag A
Barneforsikring Barneforsikring - selskapenes uføredekning M
Barneforsikring Guide til barneforsikring A
Barneforsikring Barneforsikring - Priser M
Barnesparing Sparing til barn A
Barnetrygd Barnetrygd A
Behandlingsforsikring Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring A
Bilavgifter Bilavgifter på nye biler K
Bilavgifter Bilavgifter A
Bilavgifter bruktimport Bruktbilimport: Avgiftsberegning K
Bildeling Guide til bilkollektiv / bildeling / bilpool A
Bildelingskalkulator Beregn besparelse av bildeling K
Bilforsikring Guide til bilforsikring A
Bilforsikring Beregn bonustapet på bilforsikringen K
Bilforsikringsbonus Bonussystemet i bilforsikring A
Bilgaranti Bilmerkenes garantiordninger A
Bilkjøp Sammenlign kostnaden ved å kjøpe ny bil mot bruktbil K
Bilkollektiv Guide til bilkollektiv / bildeling / bilpool A
Bilkollektivkalkulator Beregn besparelse av bildeling K
Bilkostnader Bilkostnader - oversikt A
Bilkostnader ny bil Beregn årlige bilkostnader for ny bil K
Billeie i utlandet Guide til å leie bil i utlandet A
Billån Billån A
Billån Finn billigste billån M
Bilpool Guide til bilkollektiv / bildeling / bilpool A
Boligformue Beregn hvor mye boligformuen din vil vokse K
Boligkjøp Budtaktikk ved boligkjøp A
Boligkjøp Bør du eie eller leie bolig K
Boliglån Boliglån A
Boliglån Finn billigste boliglån M
Boliglån for unge Boliglån for unge og førstehjemslån A
Boligpriser Boligpriser A
Boligprisutvikling Boligprisutvikling K
Boligprisutvikling Boligprisutvikling kvartalsvis K
Boligsalg Hva bør du gjøre med boligen før du selger A
Boligsalg - skatteregler Gevinst / tap ved salg bolig A
Boligsparing for ungdom Guide til BSU A
Boligutleie i egen bolig Utleie i egen bolig A
Boligutleie via Airbnb Skatt på boligutleie via Airbnb K
Boligvisning Dette skal du se etter på visning A
Bonustap Beregn bonustapet på bilforsikringen K
Bostøtte Bostøtte A
Bredbånd Bredbånd A
Brukskonto Brukskonto A
Brukskontokalkulator Finn beste brukskonto M
Bruktbilkjøp Kjøp av bruktbil A
Bruktbilkostnader Beregn årlige bilkostnader for bruktbil K
Bruktbilpriser Finn bruktbilens eksakte verdi A
Bruktbilpriser Verdien av pendlerfradragene K
BSU Lønnsomheten av å fylle opp BSU-kvoten K
BSU Guide til BSU A
BSU-rente BSU - renteoversikt M
Budsjettkalkulator forbruksutgifter Budsjettkalkulator forbruksutgifter K
Budtaktikk Budtaktikk ved boligkjøp A
Byggelån Byggelån A
Byggeregler Byggeregler A
Byggeregler Naboen kan bygge 4 meter høyt bare 1 meter fra grensen din uten å spørre A
Bytterett Bytterett A
Bøter Dette koster det deg å bli tatt i tollen K
Båtforsikring Båtforsikring A
Båtlånsrenter Renter på båtlån M
Charter Pakkereiser A
CV Hvordan skrive en cv A
Dagpengekalkulator Dette kan du få i dagpenger K
Dagpenger Dette får du i dagpenger fra Nav som arbeidsledig A
Delingsøkonomi Delingsøkonomi A
Drivstoffavgiftskalkulator Avgiftenes andel på drivstoff K
Dødsfallsforsikring Forsikring mot dødsfall A
Eie eller leie Lønner det seg å eie eller leie bolig? A
Eie eller leie-kalkulator Bør du eie eller leie bolig K
Eiendomsmegler - valg av Valg av eiendomsmegler A
Eiendomsskatt Eiendomsskatt A
Eiendomsskattkalkulator Beregning av eiendomsskatt K
Elbil-kalkulator Elbil-kalkulator K
EuroBonus Guide til SAS EuroBonus A
EuroBonus-kalkulator Eurobonus-kalkulator K
Fastrente Skal du velge fast eller flytende rente? A
Fastrenteinnskudd Fastrenteinnskudd A
Fastrenteinnskudd - renter Fastrenteinnskudd - renteoversikt M
Fastrentelån Fastrentelån A
Fastrentelån renteoversikt De billigste fastrentelånene M
Feriepengekalkulator Dette har du rett på i feriepenger K
Feriepenger Feriepenger A
Ferierettigheter Disse ferierettighetene gir ferieloven deg A
Finn beste forbrukslån Finn billigste forbrukslån M
Finn beste høyrentekonto Finn beste høyrentekonto M
Firma- eller privateid bil? Firma- eller privateid bil? K
Firmabil Lønner det seg å ha firmabil eller eie bilen selv? A
Firmabil Guide til firmabil A
Firmabilskattkalkulator Skatt på firmabil K
Flyreiser Slik finner du lavest pris på flyreiser A
Flysøk Flysøk A
Flyttekostnadskalkulator Dette koster det å flytte K
Fond Kostnader norske aksjefond M
Fond Kostnader globale aksjefond M
Fond Kostnader aksjefond nye markeder M
Fond Kostnader nordiske aksjefond M
Fond Sparekalkulator for aksjefond K
Fond Guide til aksjefond A
Fondskonto Fondskonto A
Fondskontokalkulator Investere via fondskonto K
Fondskostnader Kostnadenes betydning i fond K
Fondskostnader Kostnader i fond A
Forbrukerkjøpsloven Disse rettighetene gir forbrukerkjøpsloven deg A
Forbrukerrettigheter Disse rettighetene gir forbrukerkjøpsloven deg A
Forbrukerrettigheter Bytterett A
Forbrukerrettigheter Angrerett A
Forbrukslån Guide til forbrukslån A
Forbrukslånkalkulator Dette koster forbrukslånet deg K
Forbruksutgifter Forbruksutgifter A
Foreldrefradrag Foreldrefradrag A
Foreldrepenger Foreldrepenger A
Foreldrepengerkalkulator Valg av foreldrepenger K
Formuesskatt Formuesskatt A
Formuesskattekalkulator Formuesskattekalkulator K
Forsikringer gjennom arbeidsgiver Forsikringer gjennom arbeidsgiver A
Forsikringsammenligning Hvordan sammenligne forsikringsselskap A
Forsikringsbehov Beregning av forsikringsbehovet A
Forsikringsbehovskalkulator Forsikringsbehovskalkulator K
Fremtidsfullmakt Fremtidsfullmakt A
Fremtidsøkonomikalkulator Beregn din økonomiske fremtid K
Fritidskostnadskalkulator Dette koster ekstra feriedager deg K
Frynsegoder Guide til frynsegoder A
Fyringskalkulator Billigst fyring med ved eller strøm K
Førstehjemslån Boliglån for unge og førstehjemslån A
Gaver i ansettelsesforhold Gaver i ansettelsesforhold A
Gebyrer på kredittkort Gebyrer på kredittkort M
Gjeldsfrihetskalkulator Gjeldsfrihetskalkulator K
Gjeldsordningsloven Gjeldsordningen A
Grensehandelskalkulator Dette kan du tjene på å handle i Sverige K
Helseforsikring Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring A
Hotell - finn billigste Slik finner du billigst hotell A
Hotellsøk Hotellsøk A
Hva vokser et sparebeløp til Hva vokser et sparebeløp til K
Hvor høy aksjeandel tåler du Hvor høy aksjeandel tåler du K
Hvor mange år varer sparebeløpet Hvor mange år varer sparebeløpet K
Hvor mye kan du låne Hvor mye kan du låne K
Hvor mye må du spare Hvor mye må du spare K
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet K
Hvor stort lån dekker inntekten Hvor stort lån dekker inntekten K
Hyttelønnsomhetskalkulator Dette koster hytta K
Hytteutleie Hytteutleie A
Høyrentekalkulator Finn beste høyrentekonto M
Høyrentekonto Høyrentekonto A
Høyrenteoversikt - topplisten Høyrenteoversikt - topplisten M
Håndverkere Håndverkere A
Indeksfond Indeksfond A
Individuell pensjonssparing IPS - Individuell pensjonssparing A
Inflasjon Guide til inflasjon / konsumprisindeksen A
Inflasjonsberegning Inflasjonsberegning K
Inflasjonskalkulator Inflasjonsberegning K
Inkasso Inkasso A
Inkassokalkulator Inkassokalkulator K
Inkassosatsen Inkasso A
Inkassoskikk Inkasso A
Innboforsikring Guide til innboforsikring A
Innbokalkulator Innbokalkulator K
Innskuddspensjon Innskuddspensjon og spareprofil K
Innskuddspensjon Innskuddspensjon A
Innskuddspensjonskalkulator Innskuddspensjonskalkulator K
IPS Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen K
IPS IPS - Individuell pensjonssparing A
IPS - lønnsomhetskalkulator IPS - lønnsomhetskalkulator K
IPS - Markedsoversikt IPS - Markedsoversikt M
Jobbintervju Slik forbereder du deg til jobbintervju A
Jobbsøking Jobbsøking A
Jobbsøknaden Jobbsøknaden A
Juridisk hjelp Slik finner du gratis eller billig advokat A
Kjøp av bruktbil Kjøp av bruktbil A
Kjøp av ny bil Kjøp av ny bil med størst mulig rabatt A
Kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse A
Kjøregodtgjørelseskalkulator Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse K
Klager på reiser Klager på reiser A
Kombinasjonsfond Kombinasjonsfond A
Kombinasjonsfond kostnader Kostnadene i kombinasjonsfond M
Kredittkort Guide til kredittkort A
Kredittkort - gebyrer Gebyrer på kredittkort M
Kredittkort - renter Renter på kredittkort M
Kredittkort: Kostnader ved bruk i utlandet Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet M
Kredittkort: Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene M
Kredittkortkalkulator Finn beste kredittkort M
Kredittkortnedbetalingskalkulator Kredittkortnedbetalings-kalkulator K
Kritisk sykdom Kritisk sykdom A
Kundetilfredshet Kundetilfredshet A
Kutte kostnader i privatøkonomien Kutte kostnader i privatøkonomien A
Leiebil i utlandet Guide til å leie bil i utlandet A
Livsforsikring Forsikring mot dødsfall A
Lynbudsjettkalkulator Lag et budsjett lynraskt K
Lønn Lønningene i Norge A
Lønnsforhandling Lønnsforhandling A
Lønnskonto Brukskonto A
Lønnskontokalkulator Finn beste brukskonto M
Lån med fastrente De billigste fastrentelånene M
Lån med fondssparing Lån med fondssparing A
Lån uten sikkerhet Guide til forbrukslån A
Låne til pensjon Låne til pensjon / Seniorlån A
Lånebehov ved kjøp av bolig Lånebehov ved kjøp av bolig K
Låneevne Hvor mye kan du låne? A
Lånesamlingskalkulator Dette sparer du på å samle smålånene i ett lån K
Lånetyper Annuitetslån og serielån A
Lånetyper Alderspensjon for de som er født fra 1954 til 1962 A
Marginalskatt på lønnsinntekter Marginalskatt på lønnsinntekter A
Marginalskattkalkulator Marginalskattkalkulator K
Mellomfinansiering av bolig Mellomfinansiering av bolig A
Mellomfinansieringskalkulator Dette koster mellomfinansieringen deg K
Meravkastningskalkulator Meravkastning og spareporteføljer K
Mikrosparing Mikrosparing A
Mikrosparkalkulator Mikrosparkalkulator K
Mobilabonnement Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert M
Mobilabonnement Mobilabonnement A
Mobilabonnement - priser Mobilabonnement - priser M
Mobilt bredbånd Mobilt bredbånd A
Mobilt bredbånd - priser Mobilt bredbånd - priser M
Naborett Reglene for hvor mye naboen kan støye A
Nabostøy Reglene for hvor mye naboen kan støye A
Nedbetalingstidskalkulator Så mye kortere blir nedbetalingstiden K
Nord-Norge kalkulator Økonomiske fordeler i Nord-Troms og Finnmark K
Norwegian Reward Guide til Norwegian Reward A
Obligasjonsfond Obligasjonsfond A
Obligasjonsfond - kostnader Kostnader obligasjonsfond M
Pakkereiser Pakkereiser A
Partikkelfilter dieselbil Lyser denne lampen må du gi full gass A
Pendling Dette kan pendlere trekke fra A
Pengemarkedsfond Pengemarkedsfond A
Pengemarkedsfond - kostnader Kostnader pengemarkedsfond M
Pensjonsberegning Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962 K
Pensjonsberegning Sjekk hva du får i pensjon A
Pensjonsberegning Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963 K
Pensjonsspareavtale IPS - Individuell pensjonssparing A
Pensjonssparekalkulator Sparing til pensjonsalderen K
Pensjonssparing Pensjonssparing A
Planleggingsverføy Din Økonomi 2019 K
Planleggingsverktøy Konsekvensberegninger for privatøkonomien K
Privatbudsjett Privatbudsjett A
Privatleasing Privatleie av bil A
Privatleie av bil Privatleie av bil A
Privatleie av bil - kalkulator Lønner det seg å eie eller leie bil K
Privatøkonomisk opprydning Hvordan rydde opp i økonomien A
Rabatter Rabatter - slik får du dem A
Rabattkalkulator Rabattkalkulator K
Rammelån Guide til rammelån A
Refinansieringskalkulator Refinansieringskalkulator K
Reiseforsikring Guide til reiseforsikring A
Reisefradragskalkulator Dette kan du få i reisefradrag K
Reiseklager Klager på reiser A
Renteendringskalkulator Beregn hva en renteendring betyr K
Rentefradragskalkulator Verdien av rentefradraget K
Renter kredittkort Renter på kredittkort M
Renter på båtlån Renter på båtlån M
Renteutviklingskalkulator Sammenlign fast mot flytende rente K
Salg av bruktbil Salg av bruktbil A
Samboeravtale Samboeravtale / samboerkontrakt A
SAS EuroBonus Guide til SAS EuroBonus A
Serielån Annuitetslån og serielån A
Serielånkalkulator Serielånkalkulator K
Skatt på lønnsinntekt Skatt på lønnsinntekt A
Skatt på pensjonsinntekt Skatt på pensjonsinntekt A
Skatteberegning 2018 Skatteberegning 2018 K
Skatteberegning 2019 Skatteberegning 2019 K
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018 Skatteberegning for lønnsmottakere 2018 K
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019 Skatteberegning for lønnsmottakere 2019 K
Skatteberegning pensjoner 2018 Skatteberegning pensjoner 2018 K
Skatteberegning pensjoner 2019 Skatteberegning pensjoner 2019 K
Skattefrie inntekter Skattefrie inntekter A
Skattemeldingen - endre Slik endrer du skattemeldingen A
Skattemeldingen - endring Slik endrer du skattemeldingen A
Skatteprosenter på lønnsinntekt Skatteprosenter på lønnsinntekt A
Skatteprosenter på pensjonsinntekt Skatteprosenter på pensjonsinntekt A
Skatter og avgifter Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2019 K
Skatter og avgifter samlet Skatter og avgifter samlet A
Skattesatser Skattesatser A
Skattetrekk Sjekk om du har riktig skattetrekk A
Skattetrekkskalkulator Skattetrekkskalkulator for lønnsmottakere K
Skilsmisse Skilsmisse A
Solcelleanlegg - lønnsomhetsberegning Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg K
Spareavtaler i aksjefond Spareavtaler i aksjefond M
Sparebeløp Utbetaling av sparebeløp K
Sparekrav Hvor mye må du spare selv A
Spareverdikalkulator Beregning av spareverdier K
Sparing til barn Sparing til barn A
Sparing til utbetalingsmål Sparing til utbetalingsmål K
Stipendreduksjonskalkulator Sjekk om stipendet i Lånekassen blir redusert K
Strømguide Strømguide A
Strømsparing Strømsparing - små tiltak A
Styring Småutgiftskalkulator K
Svenskehandel Svenskehandel A
Svenskehandelskalkulator Dette kan du tjene på å handle i Sverige K
Sykepenger Sykepenger A
Så lenge må du jobbe Så lenge må du jobbe K
Tannhelseforsikring Tannhelseforsikring / tannforsikring A
Taxfree kvote Taxfree kvote A
Taxikalkulator Taxikalkulator K
Testament Testament A
Testamentkalkulator Så mye kan du testamentere K
Tipsing i utlandet Tipsguide til over 50 land A
Tobakksavgiftskalkulator Tobakksavgiftskalkulator K
Tollbestemmelser Taxfree kvote A
Tollkalkulator Forenklet tollbehandling K
Tollkvotekalkulator Beregn hvor mye du kan ta inn av alkohol, tobakk, varer og beløp K
Tollkvoten Taxfree kvote A
Tomtefeste Tomtefeste A
Tomtefestekalkulator Tomtefestekalkulator K
Trær nær tomten Reglene i naboloven som gir deg rett til å fjerne naboens trær A
Uføretrygd Uføretrygd A
Uføretrygdkalkulator Uføretrygdkalkulator K
Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring A
Usikret lån Guide til forbrukslån K
Utbytteskatt Skatt på aksjer og utbytte A
Utleieboligkalkulator Kjøp av bolig for utleie K
Utleiefinansiering av bolig Utleiefinansiering av bolig A
Utleiefinansieringskalkulator Boligfinansiering med utleie K
Utleieleilighet Boligutleie som investering A
Visning Dette skal du se etter på visning A