De fleste selskapene har nå lagt fram sine kvartalsresultater. Og det er ikke lystelig lesing den sammenstillingen Storebrand Kapitalforvaltning har satt sammen. Den viser at kvartalet er det verste siden 1992. Det var det samme året som vi hadde bankkrise i Norge.

Dagens Næringsliv skriver at årsakene til de dårlige resultatene for de børsnoterte selskapene er flere. Nedskriving av varelager, goodwill og øvrige eiendeler belaster regnskapene. I tillegg til at den norske krona er blitt svekket mot dollar og euro.

Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Kapitalforvaltning sier til avisen at han egentlig bare ser tre av flere hundre indikatorer som er positive.

- Konsum i Norge, Storbritannia og Kina. Utover dette, ser det svart ut.