Boikott av franske varer og massedemonstrasjoner i Tyrkia og Pakistan er de foreløpige reaksjonene fra islamske land etter at Frankrikes president tok et oppgjør med religiøs fanatisme.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har gått hardt ut: - Hva er Macrons problem med islam? Hva er hans problem med muslimer? Macron trenger mental hjelp, sa den tyrkiske presidenten.

Motangrepet fra satirebladet Charlie Hebdo ble neppe mottatt med munterhet i Istanbul. Erdogan har tidligere vist seg som svært hårsår når han er utsatt for humor og latterliggjøring i vesten. Han forlangte til og med at en tysk komiker skulle politiforfølges etter å ha utsatt den tyrkiske presidenten for humor.

Men dette handler ikke om en egenrådig og selvhøytidelig tyrkisk president. Utgangspunktet er den bestialske henrettelsen av den franske læreren Samuel Paty den 16. oktober - en dødsstraff fullbyrdet av en religiøs fanatiker som hevn for at læreren i en time om ytringsfrihet viste tegninger av Muhammed.

Mange muslimer mener at det er en synd å avbilde Muhammed. Tanken er at profeten er så ufeilbarlig og opphøyd at en verdslig avbilding presenterer ham som mindre fullkommen enn han er. Lignende tradisjoner finnes også i kristen religionshistorie.

Å respektere andres overbevisning er en fin ting. Å publisere tegninger kun for å krenke har jeg lite sans for. Men det er vanskelig å diskutere Muhammed-karikaturer uten å vise hva det er snakk om, og liberale vestlige kulturer kan ikke akseptere en fjernstyring av vår ytringsfrihet under trusler om vold og hevn.

Etter at den norske nobelkomitéen i 2010 ga Nobels fredspris til den kinesiske opposisjonelle Liu Xiabo, ble Norge satt i fryseboksen og utsatt for økonomisk og politisk boikott fra stormakten i nesten ti år. Stormakten valgte ut et lite land og brukte makt. Det spørs om det kinesiske regimet hadde vært like offensive hvis boikotten ble møtt med en tilsvarende boikott fra hele EU.

Og da Sverige ville avslutte sin våpeneksport til Saudi-Arabia i 2015, ble landet utsatt for gjengjeldelser. Forholdet ble ikke bedre av at svenskene kritiserte brudd på menneskerettigheter, mens Saudi-Arabia ville bryte diplomatiske bånd. Også i den situasjonen satt mange vestlige land musestille for ikke å bli dratt inn i konflikten.

Sist ut er Danmark og den danske utenriksministeren Jeppe Kofod som har fått 28 land til å støtte dansk kritikk av tortur, dødsstraff og forfølgelser i Saudi-Arabia.

Nå er det Frankrike som må tåle vreden fra islamske land, utrolig nok etter en religiøst motivert henrettelse av en skolelærer. Snakk om å snu saken fullstendig på hodet.

Poenget er at ytringsfrihet er en fundamental rettighet. Den er festet i FNs menneskerettigheter, og har oppslutning fra milliarder av mennesker over hele verden - ikke minst i vestlige land. Retten til å kritisere og lage humor om religioner er en del av denne ytringsfriheten, og den går foran retten til ikke å bli krenket.

Frankrikes president Emmanuel Macron er en sentrumspolitiker med liberale verdier, og han har satt skapet ettertrykkelig på plass for religiøs fanatisme og trusler mot ytringsfriheten. Nå forsøker krefter i den islamske verden å polarisere og skape et hat mot franske verdier og selskaper.

Dette er ødeleggende for milliarder av fredelige muslimer som lever side om side med mennesker av en annen tro, og mennesker som ikke har en religiøs tro. Ikke minst derfor er det viktig at alle som slutter opp om retten til å ytre seg fritt markerer støtte.

PS! Hva mener du? Forstår du raseriet mot Frankrike og Emmanuel Macron, eller mener du at Norge bør gå mer aktivt ut med støtte til den franske presidenten? Skriv et leserbrev!