Nettavisen skrev i forrige uke at den nye møbelfabrikken til næringsminister Jan Christian Vestre ligger i et sårbart drikkevannsområde på Magnor i Eidskog kommune. Fabrikken - The Plus - skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, men Mattilsynet hadde kraftige innsigelser til plasseringen.

Nettavisen sitter med et opptak av det avgjørende kommunestyremøtet fra juni 2020, der et enstemmig kommunestyre sa ja til prosjektet. Det er en svært entusiastisk Vestre som selger inn planene og vyene for fabrikken og Magnor og trollbinder til dels intetanende representanter.

- Vestre har det siste året vært på lokasjonsjakt. Vi har lett etter lokasjoner mellom Oslo og Torsby (i Värmland, red.anm.), fordi vil samle mest mulig av produksjonen vår i én og samme region.

Les også: Han er et grådig eksempel på egen politikk

Fantastisk naturområde

- Vi har vurdert mange tomter, men vi forelsket oss da vi kom inn i skogen. Det er et fantastisk naturområde, men som også kan danne rammen for å bygge en fantastisk fin og miljøvennlig fabrikk. Den vil få besøkende og skape oppmerksomhet fra hele verden, lover Vestre, som da ledet selskapet.

Han omtaler på møtet den nye fabrikken som et «arkitektonisk mesterverk».

- Målet mitt er faktisk at Vestre Forest Camp, som vi kaller det, skal komme på Trip Advisors liste over toppanbefalinger, steder man skal dra i Norge. Jeg vet det er å sikte høyt, men det er kun ved å sikte høyt at man oppnår noe her i verden, så det skal i alle fall vi bidra til.

Her kan du høre lydklippet.

Med andre ord skal den nye møbelfabrikken noen kilometer fra svenskegrensen ta opp kampen mot blant annet Fløibanen i Bergen, museene på Bygdøy, Vigelandsparken, Lysefjorden, Flåmsbanen og fjordene i Tromsø.

Ambisiøst

Kristen Albert Ellingsen ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Universitetet i Tromsø er en av Norges fremste reiselivseksperter. Han sier til Nettavisen opplever prosjektet som spennende, men også ambisiøst.

Historien til stedet er veldig interessant, men ikke alene nok for å lykkes i å tiltrekke seg tilreisende og besøkende utenfor regionen). Utfordringen blir forholdsvis lav kjennskap i starten, kombinert med å utvikle en attraksjon, eller opplevelse som turister opplever så spennende og tilgjengelig.

Ellingsen sier tilgjengeligheten og tidsbruken for å besøke stedet antakelig vil være avgjørende og en utfordring de første årene.

- Ser man på de viktigste og mest besøkte attraksjonene, har de fleste av dem til felles at de er lett tilgjengelig og godt kjente. De ligger nær byer, flyplasser og andre trafikknutepunkt. De siste årene har vi sett en økende tendens til at vi tar stadig flere, men kortere ferier.

- For mange vil Vestre Forest Camp konkurrere med helgeturer til populære byer og steder i Europe. Effektive transportløsninger og god tilgjengelighet vil derfor bli viktig for å lykkes. Lokaliseringen til mest populære attraksjonene i Norge viser det, sier reiselivseksperten.

Les også: Kapital: Statsråden ble lovet 1 krone i årlig festeavgift

Flytter tyngdepunktet

Jan Christian Vestre vil ikke uttale seg om prosjektet, til tross for gjentatte henvendelser. Leder av The Plus AS, Stefan Tjust, skriver i en e-post til Nettavisen på spørsmål om realismen i visjonene, at de alltid kan diskuteres. De tror på det. Han viser til at prosjektet er blitt omtalt i ariktekturtidsskrifter over hele verden.

Tjust hevder at de allerede før ferdigstillelse har hatt besøk av hundretall besøkende. De må til og med takke nei til en del besøk når de går inn i sluttfasen av bygget og skal starte produksjonen. To personer som skulle bygge et 30.000 kvadratmeterstort museum i Madrid var innom i forrige uke for å få inspirasjon.

Vestre sier på møtet at litt flåsete flytter de med denne investeringen tyngdepunktet for møbelindustrien i Norge fra nordvestlandet til innlandet. Det mener han er på høy tid. Tjust viser også i en artikkel i Forbes.

Den nye fabrikken ligger rett ved riksvei 2 på vei mot svenskegrensen, der det passerer 8000 biler i døgnet. Næringsministeren håper en del av disse bilistene vil stoppe opp, spesielt i helgene.

Vestre sier på kommunestyremøtet at de forbifarende da kan ta en tur opp på fabrikktaket eller til en planlagt besøkspark og også ta en tur innom mer velkjente Magnor Glassverk. Deretter kan de besøke konditoriet på Magnor, kanskje overnatte i området, for så å komme tilbake til fabrikken dagen etter.

- Poenget mitt er at dette er mye mer enn en fabrikketablering, sier Vestre til representantene.

Store ringvirkninger

- Dette er en investering til 300 millioner kroner. Det er ifølge norsk industri den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Det vil få store ringvirkninger, fordi vi i størst mulig grad ønsker å bruke lokale og regionale aktører, er løftet.

Detaljene i kraftige innsigelsen fra Mattilsynet blir ikke nevnt for møtedeltakerne. Dette er en innsigelse kommunestyret aldri så før vedtaket. Vestre nøyer seg med å si at det er noen ting som gjenstår, og han takker Eidskog kommune for samarbeidet.

- Vi er ikke helt i mål. Men jeg vil bare si at den måten vi er blitt møtt med av administrasjon, av kommunestyremedlemmer fra flere partier, fra selvfølgelig ordfører og varaordfører, har vært veldig profesjonelt, fremoverlent og løsningsorientert.

Les også: Vestre lover koronakompensasjon i januar – Frp er skeptisk

- Helt fantastisk

Men for flere i kommunestyret - beslutningstakerne - er prosjektet så å si helt nytt. De har likevel latt seg imponere av den snaue halvtimes presentasjonen.

- Etter å ha hørt dette her, er det nesten for godt til å være sant. Jeg har ikke sett noe av dette før, så det er for så vidt veldig nytt, bortsett fra littegrann i forkant. Men det er jo helt fantastisk, sier Guttorm Kristiansen for Høyre.

- Blir dette gjennomført og alt faller på plass, er dette her nærmest en Guds gave til Eidskog kommune. Vi vet at kommunene bortover sliter med arbeidsplasser. Dette blir «reine Disneyland» eller hva jeg skal kalle det, det blir helt ufattelig fint.

Kristiansen sier at etter å ha sett presentasjonen, kan man umulig bli negativt innstilt.

Les også: Reagerer på ny miljøvennlig fabrikk: - Ikke kødd med drikkevannet til 4000 mennesker

- Helt rått

- Det er helt rått i mitt hode hvordan dette kan bli seende ut. Du var flink, dyktig og god til å selge, det må jeg jo bare si, roser han Vestre.

- Dere i formannskapet har kjent til dette prosjektet i mye lengre tid enn undertegnede, men det er ingen tvil om at det er veldig vanskelig å si nei, innrømmer Kristiansen.

Investeringen er mer eller mindre ukjent for flere av representantene. Nettavisen har forelagt Sigrid Stokstad, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett og ekspert på kommunalrett, om krav til tidsfrister og forsvarlig kommunal saksbehandling.

Rimelig varsel

Hun vil ikke kommentere denne saken spesielt. Men Stokstad skriver i en e-post at det følger av kommuneloven § 11-3 at innkalling til møte i folkevalgte organer i kommunen skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel.

Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles og dokumentene i sakene. Hva som ligger i «rimelig varsel» er omtalt i forarbeider og i jusprofessor Jan Fridthjof Bernts lovkommentar.

Det er angitt at møteinnkallingen vanligvis bør være medlemmene i hende senest fire-fem dager i forveien. Dette er ikke noen absolutt frist, men det er klart forutsatt at saksdokumenter som foreligger, må være tilgjengelige for medlemmene før møtet.

Eidskog kommune har slitt med dårlig økonomi. Høyre-representanten er derfor bekymret for hvordan kommunen skal takle en investering på 35 millioner. Eidskog kommune får ingen eierandeler i fabrikken eller selskapet.

Guttorm Kristiansen sier at det som er utfordringen for ham, er å ha to tanker i hodet samtidig.

- Når vi gjør dette her, må vi utsette noe annet. Spørsmålet er hva, derfor blir dette en veldig kinkig sak og et kjempedilemma. Samtidig er dette en veldig grei sak. Med den redegjørelsen vi fikk nå og det lille jeg fikk greie på siste to døgnene, kan vi ikke annet enn å si ja.

Les også: Viser frem tallene: Ny statsråd er like rik som Støre

Biter oss i stussen

Tidligere ordfører i Eidskog Kurt Gustav Woie (Sp), sier Kristiansen er inne på noen punkter. Det kan hende kommunen må skyve litt på agendaen.

- Men tør vi ikke hoppe nå, har vi bitt oss selv i «stussen» i mange, mange år fremover. Jeg har hatt anledning til å møte andre bedriftsetablerere, men aldri møtt noen som er så troverdige og så spenstige, er rosen.

Ingun Aastebøl for Arbeiderpartiet sier at for henne er dette en ganske ny sak.

- Jeg hadde ikke hørt noe om dette før sakspapirene til kommunestyret kom, jeg har bare hørt rykter om en eller annen etablering. De fleste kommuner drømmer om at Ikea skal etablere seg der, det er det beste man kan tenke seg.

Les også: Rasende strømkunder mobiliserer til protester mot regjeringen i flere byer

Som Beatles

- Hvis man får denne etableringen, er det en gavepakke for å bygge omdømme for kommunen. De er så gode på etikk, og jeg tror det vil ha store ringvirkninger. Ja, vi må utsette noe, men det er som det plateselskapet som i sin tid sa nei til Beatles (Decca, red.anm.). Vi er ikke der.

Fungerende ordfører Espen Fjeldbu (Ap) var ordstyrer på møtet i svangerskapsfraværet til ordfører Kamilla Thue (Ap). Fjeldbu sier han tenker det er bra for de som kanskje ikke visste så mye, at de fikk denne presentasjonen i forkant av avstemmingen.

- Da vet man i hvert fall litt mer om hva man prater om, eller for å si det sånn: mye mer, sier Fjeldbu om en investering til 35 millioner kroner.

Nettavisen har skriftlig varslet de som gjengis fra møtet, at de vi bli gjengitt. I tillegg er de stilt noen spørsmål, blant annet om når de fikk saksdokumentene i hende. Guttorm Kristiansen fra Høyre er den eneste som har svart, og han skriver at dokumentene kom 2-3 virkedager før møtet.

Les også: Ap-statsrådens egen bedrift får titall millioner i offentlig støtte

Spyttet inn 35 millioner

Et enstemmig kommunestyre vedtok at Eidskog kommune bevilger 20 millioner kroner for å opparbeide infrastruktur og leie av grunn i 40 år på området. Forutsetningen er at Mattilsynet sier ja til prosjektet.

I tillegg avsatte kommunen 15 millioner til kjøp av tomt og annen infrastruktur, til sammen 35 millioner kroner. Vedtaket ble altså gjort til tross for at flere av representantene knapt nok hadde hørt om prosjektet eller var forelagt noen investeringskalkyler.

35 millioner kroner tilsvarer drøyt 6 prosent av driftsutgiftene i Eidskog kommune. Omgjort til Oslo, snakker vi om at bystyrerepresentantene skulle stemme over et prosjekt der Oslo kommune går inn med 3 milliarder etter knapt nok å ha hørt om det.

Oslo kommune viser i en e-post til Nettavisen reglementet for bystyret til kommunelovens § 11-3 om tidsfrister. Der står det blant annet:

Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel.

En uke

Praksisen i bystyret har vært at saksdokumentene sendes ut ca. en uke før bystyremøte. Det er ingen absolutte frister og dermed heller ingen frister å bryte. Hvis dokumentene i en sak kommer inn veldig sent, kan det bli spørsmål om å utsette saken.

Møbelprosjektet til Vestre var unntatt offentlighet i ett år.

- Det ble gjort en liten runde i forkant for å sikre kunnskapsgrunnlaget, i og med at den kom så sent. Det er ingen fordel å komme så tett opp med en sånn sak som er så stor og som betyr så mye, men det er ikke akkurat et valg i sånne saker som dette her.

- Det er viktig for meg å påpeke, men når man skal starte opp noe sånt som dette her, må man tegne ting. Jeg tror det er kjempeviktig tilbud til Magnor, sier varaordfører Fjeldbu.