Gå til sidens hovedinnhold

Vi er rike- men må betale dyrt

Norge ligger stadig i det europeiske toppsjiktet med hensyn til bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Men isolert sett er prisnivået i Norge blant de høyeste i Europa.

Selv om det er en del variasjon fra år til år på grunn av ustabile inntekter fra petroleumssektoren, har Norge gjennomgående hatt et høyt relativt inntekts- og prisnivå i hele perioden 1995-2002, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bor i andre land

Prisnivåjustert er Luxembourg, Norge og Irland i toppsjiktet når det gjelder BNP per innbygger 2002.

Luxembourg har i mange år stått i en særstilling, og har som EUs minste medlemsland ligget hele 89 prosent over gjennomsnittet for de 15 EU-landene sett under ett. Dette kan skyldes at mange av de som arbeider i landet, ikke bor der.

Oppsiktsvekkende tall fra Irland

Norge ligger 36 prosent over EU-gjennomsnittet, mens Irland er 25 prosent over. For Norges vedkommende skyldes det høye nivået i stor utstrekning inntektene fra petroleumssektoren.

Tallet for Irland er oppsiktsvekkende i lys av at landet så sent som på midten av 1990-tallet var blant de relativt sett fattigste i EU. Den økonomiske veksten i Irland har imidlertid vært jevnt sterk over en lang periode.

Lav BNP for ferske medlemmer

Andre land som ligger klart høyere enn EU-landene sett under ett er Danmark, Nederland, Sveits og Østerrike. Prisnivåjustert BNP per innbygger er lavest i Hellas og Portugal, som begge ligger 29 prosent under gjennomsnittet.

Blant de ti landene som vil bli tatt opp i EU våren 2004, er det likevel bare Kypros, Malta og Slovenia som kommer i nærheten av Hellas' og Portugals nivå. De øvrige nye EU-landene ligger til dels betydelig lavere.

Sverige dyrt tross alt

Sveits, Norge, Danmark og Island er de fire landene som skiller seg ut med et særlig høyt relativt prisnivå for BNP i 2002.

Sveits er dyrest, med prisnivå på 41 prosent over prisnivået i Europa i snitt. Norge har 36 prosent høyere nivå, mens Danmark har 26 prosent og Island 20 prosent. Også Sverige har et forholdsvis høyt relativt prisnivå.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen