Gå til sidens hovedinnhold

- Vi må unngå selvmord

Politiet frykter flere selvmord som følge et økende antall inkassosaker.

Norges Politilederlag er bekymret over økningen i antall inkassosaker og namsmannsapparatets manglefulle ressurser til å behandle disse sakene.

Leder i Norges Politilederlag, Jonny Nauste, mener situasjonen er alvorlig og han viser til at det allerede har vært et par tilfeller av selvdrap i Asker og Bærum som følge av den økonomiske krisen.

Økning på 15 prosent
- Jeg var lensmann i Asker på slutten av 80-tallet og begynnelsen 90-tallet. Da hadde vi flere tilfeller av selvdrap som skyldtes økonomiske problemer og betalingsvansker, sier Nauste til Nettavisen.

Inkassosakene har økt med cirka 15 prosent, og Nauste og hans kolleger frykter at antall saker vil øke kraftig utover i 2009. Dette vil føre til at namsmannsapparatet kan få en økning i saksmengden fremover på over 50 prosent.

Norges Politilederlag er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og organiserer namsfogder, lensmenn, politistasjonssjefer, politimestere og andre ledere i politiet.

Lang behandlingstid
I forbindelse med regjeringens forestående krisepakke for økonomien, ber Politilederlaget om regjeringen tilfører ressurser til politi- og lensmannsetaten, slik at saksbehandlingstiden i forliksklager, tvangsbegjæringer og gjeldsordningssaker normaliseres.

- Det er viktig med ressurser slik at tvangsforretninger ikke blir liggende et år og det blir unødig press på skyldnerne, sier Nauste.

Politilederlaget viser til at saksbehandlingstiden på forliksklager og tvangsforretninger hos namsmannen var over ett år på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet som følge av at saksmengden ble fordoblet på kort tid.

Det var nærmere 4,5 millioner inkassosaker i Norge siste år. 8 - 10 prosent av disse går til namsmannen som tvangsbegjæring eller forliksklage. Ifølge Nauste skal det ikke store økningen til i den totale mengden inkassosaker før belastningen på namsmannsapparatet øker kraftig. Dette skyldes at en unormalt stor andel av en slik nettoøkning i krisetider havner hos namsmannen.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken