Gå til sidens hovedinnhold

Vi ser lyst på fremtiden

Nordmenn ser svært lyst på utviklingen i både egen og norsk økonomi, ifølge en fersk måling. Men selv om vi har mer penger mellom hendene, er det ikke snakk om en kjøpefest.

Februarmålingen av Forventningsbarometeret, som er utarbeidet av Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup, viser at h usholdningenes optimisme har økt siden i høst.

Forventningene ligger for tiden på et svært høyt nivå, etter en oppgang fra fjoråret. Særlig er det vurderingen av økonomien her til lands som slår positivt ut.

Tror på flere i arbeid

- Den sterke optimismen bekreftes av andre positive signaler for norsk økonomi. Renten har vært lav lenge, bedriftenes investeringslyst har begynt å ta seg opp igjen, og dette har skapt forventninger om økt sysselsetting fremover, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen i en pressemelding.

Husholdningene ser også lyst på utviklingen i egen økonomi det kommende året.

Forventningsbarometeret for februar signaliserer at det private forbruket fortsatt vil vokse sterkt. Mange har fått bedre råd etter rentenedgangen de siste årene, og stadig flere er nå innstillte på å gjøre store innkjøp.

Har ikke tro på rentehopp

- Det er naturlig at flere har benyttet seg av muligheten til å skifte ut bil og bruke penger på større kapitalvarer når den lave renten har gitt dem romsligere økonomi. Husholdningenes forventninger til egen økonomi ligger på et høyt og stabilt nivå ved denne målingen, og det indikerer at de ikke har særlig tro på en snarlig renteoppgang, fastslår Hyttnes.

Sparebank-sjefen slår imidlertid fast at det ikke er snakk om en kjøpefest. Både fjorårstallene for utviklingen i det private konsumet og lønnsveksten kontra forventningene støtter opp om dette.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken