Gå til sidens hovedinnhold

Vi sitter fortsatt i pensjonsklemma

Staten vil fortsatt få problemer med å finansiere pensjonen for deg og meg selv om forslaget til pensjonsreform blir vedtatt, ifølge finansminister Per-Kristian Foss.

Forslaget fra pensjonskommisjonen barberer statens pensjonsutgifter med 20 prosent i 2050. Med pensjonsreformen løser bare en del av finansieringsproblemene.

- Løser bare halvparten

- Forslagene i sum er ikke spesielt omfattende i forhold til de utfordringene Folketrygden står overfor, uttalte Per-Kristian Foss på pressekonferansen etter at han hadde fått overlevert forslaget til pensjonsreform fra pensjonskomiteens leder Sigbjørn Johnsen.

Foss framholdt at pensjonsreformen bidrar til å lukke halvparten av gapet mellom Folketrygdens inntekter og pensjoner i framtida. Resten må finansieres ved hjelp av andre tiltak.

Likevel mener Høyre-statsråden at det er rom for skattelettelser også i framtida, slik samarbeidsregjeringen har lovt.

- Det er rom for skattelettelser som gir vekst, slo Foss fast.

Langt fram

Rapporten fra pensjonskommisjonen skal nå ut på høring, med høringsfrist 15. mai. Deretter skal det utarbeides en egen stortingsmelding, som skal oversendes Stortinget i løpet av høsten 2004. Deretter følger et omfattende arbeid med å lage nye lover og forskrifter, slik at pensjonsreformen trolig ikke trer i kraft før i 2010.

- 2010 er et realistisk iverksettingstidspunkt, sa finansministeren, som regner med støtte fra et bredt flertall på Stortinget.

- Kommisjonens sammensetning (alle partiene på Stortinget er representert, red. anm.) borger for at det ligger an til et bredt politisk forlik. Dette skal vare i generasjoner, sa Per-Kristian Foss på pressekonferansen.

FrP er det eneste partiet på Stortinget som ikke stiller seg bak forslaget til pensjonsreform. FrP går inn for lik pensjon til alle. Eventuelle tilleggspensjoner må betales av arbeidsgiveren eller av den enkelte, foreslår partiet. Også SV vender tommelen ned for den tette koplingen mellom inntekt og pensjon i forslaget fra kommisjonen, og foreslår et opplegg der de som tjener minst, får mer.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen