Av Ola Buxrud, lektor ved Foss VGS i Oslo

Som kjent har mange videregående skoler i Oslo svært trange økonomiske kår under dette byrådet. Her på Foss stapper vi nå trettifire elever inn i hvert klasserom, vi gjør aldri noe utenom det lovpålagte, og skolebøkene er tildels fra 2006.

Vi har ingen kantine, ingen samlingssteder for elevene, ikke noe kjøkken. Det trenger vi heller ikke - elevene er fullt ut i stand til å benytte seg av de hundrevis av butikker og serveringssteder som finnes her på Grünerløkka. Eller de har med matpakke (se bilde).

Dere har nå vedtatt at dere skal bruke skattebetalernes penger på å skaffe våre elever reddiker, selsnepe og salat. Ingen av våre elever har etterspurt dette. Mat ordner de selv.

Det elevene derimot vil ha, er oppdaterte lærebøker, stoler det går an å sitte på og klasserom med skikkelig ventilasjon.

Det er helt uklart hvordan dere har tenkt å bibringe våre elever «et vegetarisk skolemåltid», gitt rammene jeg har skissert.

Sannsynligvis må dere frakte innpakket mat rundt med lastebil.

Jeg foreslår derfor følgende: Hver gang lastebilen med neper, løk og nesle kommer og leverer sin last, har vi et par kvikke elever som selger maten til forbipasserende her på Løkka.

Pengene vi tar inn, bruker vi på ting vi trenger: Bøker, læremidler, ventilasjonsanlegg, kanskje til og med klasser med færre enn 34 elever.

Med håp om positivt svar,
Hilsen Ola Buxrud, lektor Foss vgs