Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha oljeleting i Barentshavet

Sju av ti nordmenn sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, men et sterkt SV kan stoppe oljeeventyret etter høstens valg.

En meningsmåling utført av Zapera for ukebrevet Mandag Morgen viser at bare 14 prosent sier nei til oljeleting i Barentshavet.

Positive
68 prosent av det norske folk sier et rungende ja til oljetingen, og halvparten av disse oppgir det økonomiske som årsak.

Blant de som sier nei, eller ikke har tatt stilling, er det bekymringen om at uhell kan skade kystnaturen som er største ankepunkt. Hensynet til fiskeriene veier ikke spesielt sterkt.

SV og SP
Men selv om menigmann sier klart ja til oljeleting i Barentshavet, kan oljeindustrien likevel gå på en kjempesmell etter høstens stortingsvalg, skriver ukebrevet.

SV vil stenge hele Barentshavet, mens Senterpartiet stiller strenge krav for å godta fortsatt drift.

En som er mer på linje med velgerne er AP-leder Jens Stoltenberg.

- For oss er Barentshavet viktig, for det handler om arbeidsplasser, næringsutvikling i Nord-Norge.

Fare for oljeselskapene
Kristin Halvorsen har gått høyt ut i Barentshav-spørsmålet, og dersom SV får gjennom sitt syn i et eventuelt regjeringssamarbeid, kan det stikke kjepper i hjulene for oljeselskapenes planer.

Blant andre Statoil-sjef Helge Lund har varslet en betydelig opptrapping av virksomheten i nordområdene, både på norsk og russisk side.

Dermed kan Lund miste sitt springbrett inn på det russiske oljemarkedet, og Statoil-sjefen sier til Mandag Morgen at man heller må se mulighetene, og hvilke problemer som må løses for å realisere disse.

Reklame

Nå: Enormt salg på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken