Gå til sidens hovedinnhold

Viktige funn viser at Norge her er blant verdens beste. Men det er én ting som bekymrer

Selvgode politikere kan ikke hvile i 2020!

Gjennom fire år fra 2016 har Abelia og NyAnalyse undersøkt Norges omstillingsevne ved sammenstilling av 100 viktige nøkkeltall på områder som forskning og innovasjon, humankapital, entreprenørskap og digitalisering. Vi kan slå fast at Norge ikke er noen sinke innen omstilling.

Vi har lykkes med å snu en oljekrise i 2015 til ny oppgang i 2019. Kombinasjonen av innovative bedrifter, politikk og offentlige støtteordninger samt dyktige medarbeidere gjør at norsk økonomi igjen vokser med 2,5 prosent i året. Det medfører at arbeidsledigheten går ned og at veksten i nye jobber er relativt høy.

I møte med en mer digital, kravstor befolkning og stadig sterkere konkurranse fra utlandet, kan allikevel ikke Erna og politikerne våre lene seg fornøyd tilbake.

Fremgang på digitalisering og innovasjon

Norge står sterkt på mange områder som er viktige for god omstilling. Vi ser en tydelig trend med forbedring innen digitalisering av samfunnet, som for 2019 også omfatter offentlig sektor.

Norge som nasjon er mer digital enn for fire år siden. Det er også slik at produkt- og markedsinnovasjon har økt betydelig. Det ser også ut som flere starter egne bedrifter enn før. På viktige målinger innen arbeidsdeltagelse og ferdigheter i befolkningen er Norge blant verdens beste. Og vi har faktisk rykket helt til topps på bredde-kompetanse for første gang siden 2016. Vi har dermed et godt utgangspunkt.

Visjoner om et grønt skifte

Ved inngangen til en mer grønn og teknologidrevet fase i samfunnsutviklingen, er det noen bekymringer.

Oljenæringen er igjen primus motor for økonomien. Denne sektoren vil igjen tiltrekke seg mange tusen mennesker med landets beste ferdigheter og kompetanse. Hvordan skal vi klare omstillingene på feks:

- Det grønne skifte, inkludert fullskala digitale løsninger og en mer sirkulær økonomi.

Det er i dag ikke nok spisskompetanse her på berget innen teknologifagene. Målingene viser at vi sliter med å tiltrekke oss de beste hodene fra utlandet. Vi har for svak tilgang på internasjonale talenter og henger etter de beste landene innen internasjonalt samarbeid på forskning.

Kan bremse utviklingen

Norge er langt på vei med planer og prosjekter for en ny digital og innovativ økonomisk modell. Vi har i dag politikere som forstår mer enn tidligere hva næringslivet betyr for velferd - og hvilken betydning de har som verdiskapere. Men vil de at staten gjør for mye selv? En stadig ekspansjon av offentlig sektor kan fremtvinge en unødig stor kamp om arbeidskraft og spisskompetanse.

Det kan hindre en omstilling som er bærekraftig for offentlige budsjetter. I verste fall vil omstillingen holdes tilbake av høye kostnader, mangel på spisskompetanse og at Norge er for lite attraktive for «verdens beste teknologer.»

Dermed bør det følges opp med bedre incentiver for etter- og videreutdanning innen IKT og digitale verktøy. SMB og kommune-Norge henger etter de andre slik vi ser det. Som figuren under viser er det storemuligheter for innsparinger av tid og på sikt kostnader (jf. dansk undersøkelse).

Siden økningen i studieplasser innen IKT går så vidt sakte fremover, hvordan skal vi lykkes med å oppnå et grønt, teknologidrevet samfunn?

Årets Omstillingsbarometer viser at det trengs kraftigere oppgradering av spisskompetansen innen FOU, tilgang på talent utenfra, IKT spesialister i næringslivet og andel doktorgrader i realfagene. Hvis Norge ikke klarer å heve seg på disse viktige områdene i årene som kommer, kan vi bli forbigått av nasjoner som er mer sultne på suksess enn oss.

Se innlegget mitt (10 min) og kommentar statssekretær Rotevatn (V) og samtale med IKT-bedrifter her.

Ny oppgang i oljesektoren trenger ikke bli en sovepute for utviklingen av et digitalt, grønnere og mer konkurransedyktig Norge fremover.

Kommentarer til denne saken