Gå til sidens hovedinnhold

Vil du betale dobbelt så mye for lånet?

Kredittilsynet mener det er en veldig god idé!

Hvis ikke det skjer bør regjeringen innføre nye og strengere regler for banker og låntakere.

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo la ikke fingrene imellom på et foredrag for representantskapet i Obos lørdag 7. november.

- Både i boligmarkedet og i finansmarkedet må det koste noe å låne og det må lønne seg med finanssparing for at vi skal ha balanse, sa Skogstad Aamo.

Les også: Renta skal mye mer opp

Vil ha tilnærmet dobling av boliglånsrenta
Ifølge tilsynsdirektøren må boliglånsrenta etter skatt minst svare til prisstigningen dersom ikke alle skal satse på gratisgevinster i boligmarkedet.

- Med dagens skattesystem må boliglånsrentene være på fem-seks prosent for å hindre nye boligbobler. Med lave renter internasjonalt, kan et slikt rentenivå true konkurranseevne og arbeidsplasser. Det er derfor behov for å se på skattereglene. Regjeringens justeringer i boligtakseringen går i riktig retning, men større reformer i skattesystemet bør også vurderes, sier Skogstad Aamo.

Med andre ord: Med dagens rentenivå er Norge allerede på vei mot en ny boligboble. Og siden lave internasjonale renter tvinger Norges Bank til å bremse styringsrenta, bør regjeringen innføre enda strengere takseringsregler for boliger og boligeiere bør få økt skatt.

Vil tvinge banker og lånekunder over til fastrente
På foredraget uttalte Skogstad Aamo også følgende:

- Dersom for mange har «lån til pipa» får vi sårbarhet og negativ flokkatferd i boligmarkedet i perioder der folk er engstelige for høyere renter eller økt arbeidsledighet. Et større innslag av rentebinding, slik at flere har faste i stedet for flytende renter, vil redusere sårbarheten.

Skogstad Aamo grunngir sine synspunkter med lærdommene etter finanskrisen.

Både internasjonale og norske erfaringer viser at boligmarkedet lett kan bli utsatt for sterke svingninger som igjen kan forstyrre hele økonomien. Det var en uansvarlig utlånspraksis i USA, der lån ble gitt til folk uten betalingsevne, i tillit til at boligprisene stadig skulle øke, som utløste den internasjonale finanskrisen.

Skogstad Aamo pekte deretter på den høye boliggjelden til mange husholdninger i Norge og høsten 2008.

Vil ha mer stabilitet
Sammen med økte renter og usikkerheten knyttet til finanskrisen, førte høsten 2008 til et dramatisk omslag både i boligmarkedet, i kjøp av biler og varige forbruksgoder. De økonomiske ringvirkningene var store og negative før rentereduksjoner og omfattende offentlige tiltak igjen fikk sving på økonomien

Kredittilsynsdirektøren mener det er nødvendig med mer stabile rammer omkring boligmarkedet og boligfinansiering.

Dette er nødvendig for å hindre nye kriser og underlette langsiktig planlegging og boligbygging til beste for folk flest.

Les Kredittilsynets utdrag fra Skogstad Aamos foredrag her.

Kommentarer til denne saken