Levering av pakker hjem fremstår som et evig stressmoment for den som handler mye på nett. Noen selskaper leverer bare på dagtid - mens andre har ganske omtrentlige anslag på når de dukker opp.

Posten opererer for eksempel med hjemlevering på kveld mellom 17 og 21. Det sammenfaller godt med det meste av fritidsaktiviteter.

Så finnes det en bedre løsning?

En ny undersøkelse viser at 18 prosent melder at de har anskaffet seg digital dørlås hjemme, og med det følger det ofte muligheter til å gi andre anledning til å låse seg inn når du ikke er hjemme.

Posten jobber i det stille allerede med å teste ut hjemlevering til hjem med digital dørlås i deler av landet - og i USA er det en rekke selskaper som leverer på denne måten.

Folk er villige til å slippe inn

Det store spørsmålet er om folk er villige til å slippe inn postbudet til et tomt hus.

Og i en en ny spørreundersøkelse Sentio har gjennomført for Posten, kommer det frem at hele 1 av 3 sier at de er villige til å la forskjellige tjenesteleverandører få tilgang til huset når man ikke er hjemme.

Den samme undersøkelsen viser at omtrent like mange har planer om å kjøpe digital dørlås.

- Vi ønsker å tilby fleksibilitet og valgfrihet, og da er det faktisk en del som ønsker levering bak låst dør – også når du ikke er hjemme. Det kan være praktisk når du for eksempel venter større pakker og pakker med verdifullt innhold, sier pressesjef John Eckhoff i Posten til Nettavisen.

For dem som er bekymret for privatlivet, er det ikke slik at de ser for seg at dette er den nye standardmetoden - og postbudet skal uansett ikke plutselig stå i stua:

- Det er mottaker som bestemmer om pakken skal leveres innenfor døren, og postbudet ringer på før levering, så du slipper å bli overrasket. Når budet åpner døren, settes pakken rett innenfor og deretter låses døren. Har du en lås som er koblet opp mot nettet kan du se når døren åpnes og lukkes, sier han.

- Sikkerhet er et viktig aspekt ved denne leveringsmåten, både for mottaker og for postbudet. Tilbakemeldingen er ofte at «vi stoler på Posten» og at de lar for eksempel håndverkere slippe inn, så de fleste ser ikke på det som noe problem. Noen har foreslått kameraovervåking ved døren, men det er ikke alle som er komfortable med det, heller. En mulighet er at budet filmer leveransen som en sikkerhet i tilfelle det skulle oppstå spørsmål, påpeker han.

Reduserer bomturer

Levering innenfor døren er ifølge Posten også en fordel for dem som selskap:

- Bomturer er et problem når vi skal levere pakker, og levering innenfor døren vil redusere det. Likevel er dette først og fremst et tilbud som skal øke fleksibilitet og valgfrihet for kundene, og ikke et effektiviseringstiltak.

Ifølge Eckhoff er hovedpoenget med testene de nå kjører å se på hvordan kundene opplever hjemleveringen, ikke en test på et ferdig produkt som straks skal rulles ut over alt:

- Tilbakemeldingene er positive og vi opplever stor interesse for tjenesten blant dem som er pilotbrukere. Det viktigste under piloten har vært å få innsikt i hvordan kundene opplever løsningen, og hva vi må jobbe videre med. Vi skal for eksempel videreutvikle den tekniske løsningen mellom kundene og Posten, slik at det blir enklere å utveksle koder. Per i dag har vi ikke tidfestet utrulling til hele landet, men det kan antagelig skje om noen måneder.