Ja, det kan man, mener Fremskrittspartiet.

Partiet har nå lagt frem et forslag i Stortinget om at all bompengegjeld skal nedbetales innen 1. juli i år.

Det vil i praksis si at alle bomstasjoner i landet blir fjernet over natten. Unntaket er bypakkene der bompenger går til mer enn å betale gjeld.

- Norge kan bruke 50 milliarder kroner til å elektrifisere sokkelen, og masse milliarder til andre formål uten at det stilles spørsmål - ikke minst på klima. Men når vi forsøker å utfordre på bompenger, blir det vanskelig å finne pengene, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Nettavisen.

Staten har allerede pengene på konto

Prisen på forslaget er 63 milliarder kroner, som er ment nedbetalt med penger som allerede står på konto: Infrastrukturfondet som ble bygget opp gjennom Solberg-regjeringens første periode.

LES OGSÅ: Ap kan ikke garantere Nord-Norgebanen: - Virkelig useriøse påstander fra Høyre

- Infrastrukturfondet er på litt over 100 milliarder, og står bare på konto i Norges Bank med veldig liten avkastning. Målet med fondet var at forutsigbar ekstrainntekt til veiformål. Den lave renten på rundt to prosent gjør at det nå utgjør rundt to milliarder i året, sier Hoksrud. Rentesatsen på pengene er lavere enn forventet inflasjon. - Bompengeselskapene betaler en enda høyere rente på sin gjeld, selv om vi har fått ordnet opp i strukturen og økonomien. Så dette er lønnsomt, mener den profilerte stortingspolitikeren fra Telemark.

Må ta stilling til hvert eneste prosjekt

Når forslaget nå kommer til Stortinget, skal det ikke stemmes om all bompengegjeld skal slettes eller ei, men over om hvert eneste av 60 bompengeprosjektene. I praksis betyr det at enkelte forslag kan få støtte, mens andre avvises.

- Regner dere med å få noe støtte til dette?

- Senterpartiet har løper rundt og sier at de er mot bompenger, så det blir spennende å se om de stemmer for våre forslag. Også i Arbeiderpartiet bør det være representanter som ikke liker sine lokale bommer. Men det blir fort oss mot røkla. De andre partiene ser på bompenger som en fin måte å dra inn kjøpekraft på.

- Dere har sittet med makten i både finansdepartementet og samferdselsdepartementet i rundt seks år. Hvorfor kommer dette nå?

- Vi er ærlige på at vi ikke fikk til å fjerne dette i regjering, men vi mener fortsatt at dette er riktig og viktig. Vi har også kjempet ned bompengene ved hver eneste korsvei, sier Hoksrud.

LES OGSÅ: Raser mot MDGs nei til sykkelvei: - Folk blir spyttet på av bilister

- Vi mener dette skal være statens oppgave, og en viktig del av det hele er at bompenger er med på å gjøre nye veiprosjekter mindre lønnsomme fordi denne måten å finansiere prosjektene drar opp kostnadene.

 1. Askøypakken
 2. Bypakke Bergen
 3. Bypakke Bodø
 4. Bypakke Grenland
 5. Bypakke Nedre Glomma
 6. Bypakke Nord Jæren
 7. Bømlopakken
 8. E134 Damåsen - Saggrenda
 9. E16 Bjørum - Skaret
 10. E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum
 11. E16 Fønhus - Bagn Bjørgo
 12. E16 Kongsvinger - Slomarka
 13. E16 Gulli - Langangen
 14. E18 Langangen - Dørdal
 15. E18 Tvedestrand - Arendal
 16. E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest
 17. E39 Rogfast
 18. E39 Svegatjørn – Rådal
 19. E6 Gardermoen - Kolomoen
 20. E6 Hålogalandsbrua
 21. E6 Kolomoen - Moelv
 22. E6 Korgen - Bolna
 23. E6 Nord-Trøndelag grense - Korgen
 24. E6 Ranheim - Åsen
 25. E6 Ringebu - Otta
 26. E6 Trondheim - Stjørdal
 27. E6 Ulsberg - Melhus
 28. E6 Vindåsliene - Korporalsbrua
 29. E6 Øyer - Tretten
 30. E6/E18 Østfoldpakka
 31. Fosenpakken
 32. Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse
 33. Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm
 34. Fv 255 Jørstad - Segelstad
 35. Fv 311 Presterødbakken
 36. Fv 33 Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden
 37. Fv 34 Grime – Vesleelva
 38. Fv 45 Gjesdal
 39. Fv 47 T-forbindelsen
 40. Fv 519 Finnfast
 41. Fv 659 Nordøyvegen
 42. Fv 714 Stokkhaugen – Sunde
 43. Fv 78 Toventunnelen
 44. Fv 858 Ryaforbindelsen
 45. Førdepakken
 46. Kvammapakken
 47. Miljøpakke Trondheim
 48. Nordhordlandspakken
 49. Oslopakke 3
 50. Rv 13 Ryfast
 51. Rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet
 52. Rv 36 Bø - Seljord
 53. Rv 36 Slåttekås - Årnes
 54. Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna
 55. Rv 555 Sotrasambandet
 56. Rv 7 Sokna - Ørgenvika
 57. Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua
 58. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 59. Vegpakke Harstad
 60. Vossapakko

Ap: - Totalt useriøst

Hos de andre partiene på Stortinget ligger det derimot ikke an til at forslaget vil møte mye støtte. Da forslaget ble behandlet i transportkomitéen, var det ingen av de 60 forslagene som fik støtte fra andre partier.

- Dette er totalt useriøst fra Frp, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til Nettavisen.

- Hele Infrastrukturfondet er en vits og vi har tapt store beløp på fondet, fremfor å la pengene stå i Oljefondet. Dessuten: Bompengene har aldri vært høyere enn etter at Frp styrte Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, sier han.

Senterpartiet har ikke ønsket å kommentere saken, men går mot forslaget i kommitébehandlingen.

LES OGSÅ: Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: - Bakvendt miljøpolitikk

Hareide: Irrelevant om pengene kommer fra fondet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) avviser at regjeringspartiene vil støtte dette forslaget:

- Fondet er bygget opp av bevilgninger «under streken», det vil si at bevilgningene i perioden 2013-2016 ikke ble prioritert opp mot andre formål på statsbudsjettet. I praksis er det ingen forskjell på om Frp foreslår å finansiere nedbetaling av bompengegjeld gjennom uttak fra Infrastrukturfondet eller Oljefondet. Nedbetaling av bompengegjeld må uansett prioriteres opp mot andre formål på statsbudsjettet. Regjeringen ønsker ikke å slette opparbeidet bompengegjeld ved å benytte midler avsatt i Infrastrukturfondet, slår Hareide fast.

LES OGSÅ: 80 nye prosjekter i Nasjonal transportplan - se oversikten

Han påpeker at Stortinget også har vedtatt nye bompengeprosjekter med en kostnad som er større enn hele Infrastrukturfondet.

- Infrastrukturfondet ble etablert i 2013, og ble bygget opp frem til 2016 til et innskudd på 100 milliarder kroner. Avkastningen på hvert innskudd er knyttet til renten på 10-årige statsobligasjoner på innskuddstidspunktet, som i snitt var på litt over 2 prosent i perioden. Målet med fondet er forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur. Den årlige avkastningen på litt over 2 milliarder kroner fra fondet er i statsbudsjettet øremerket til fornying og utbygging av vei-, jernbane- og kystinfrastruktur, samt lavere sektoravgifter på kyst.

- Bompengeselskapenes totale lånegjeld var ved utgangen av fjoråret på 63 milliarder kroner. I tillegg har vi bompengeprosjekter som er vedtatt av Stortinget, men som ennå ikke har startet innkreving. Den totale låneporteføljen vil derfor øke. Det er også store forpliktelser knyttet til bompengepakker som finansieres ved en kombinasjon av låneopptak og løpende bruk av bompengeinntekter til vei og kollektivtransport. Det er også verdt å nevne at det vil være kostnader forbundet med å avvikle bompengeinnkreving, men hvor mye har vi ikke anslag på. I regjeringens NTP er det prioritert bygging av mye ny infrastruktur de neste 12 årene, og det må finansieres. Staten legger betydelige midler til grunn, men samtidig er delvis bompengefinansiering en forutsetning for å få bygget mange av prosjektene i NTP.