Sør-Norge sliter med historisk høye strømpriser, men i Nord-Norge er situasjonen en helt annen: I januar var prisen i sør godt over fem ganger så høy som i nord, og i perioder har den vært opp til 10-ganger så dyr.

Samtidig som Nord-Norge har vesentlig billigere strøm, er kundene fritatt for viktige avgifter.

Les også: Så mye strømstøtte kan du forvente i januar - den blir lavere enn i desember

Nord-Norge vil ha billigere kraft i 20-30 år fremover

Ifølge Statnett er den nye normalen at prisene i sør vil være mye høyere enn i nord. Det var klart lenge før dagens strømkrise.

I 2018 forklarte de at dette ville skje på grunn av en en kombinasjon av utenlandskabler, utfasing av kjernekraft, utbygging av vindkraft - og mangel på kapasitet på strømnettet både i Norge og Sverige. I fjor forsterket de sine antakelser.

Statnett: Vi får større prisforskjeller nord-sør i Norden

- Fra Trøndelag og oppover, har Norge verdens laveste kraftpriser. Hvor er det da lurt å industrialisere? Jo, det er lurt å dra nordover i Norge. Det jeg kan si er at frem til 2040-2050 vil det vært lurt å industrialisere nordover i Norge, sa Statnett-sjef Tonne på en konferanse i fjor.

Avgiftene er en stor del av regningen

Samtidig som innbyggerne i Nord-Norge har verdens laveste kraftpriser, slipper de å betale to avgifter som resten av landet:

  • Nordland, Troms og Finnmark slipper merverdiavgiften på 25 prosent på strøm
  • Finnmark og Nord-Troms er fritatt elavgiften, på 19 øre på sommeren og 11 øre på vinteren

Med dagens strømpriser i Sør-Norge (ca 140 øre) må kundene betale rundt 35 øre i moms, mens med prisene som er i nord (ca 26 øre) skulle de betalt 6 øre.

Kundene i Sør-Norge betaler med andre ord rundt 46 øre i avgifter per kWh. Det er mer enn strømprisen i nord.

- Ordningene burde avvikles

Fritaket for moms i Nord-Norge har eksistert siden slutten av 60-tallet, og ble innført av Borten-regjeringen for å redusere forskjellen i levekostnader innad i landet, og kompensere for høyt strømforbruk i nord. Kostnaden for staten er rundt én milliard kroner i året.

Samfunnsøkonom Steinar Juel i tenketanken Civita er klar på at dette er er en forskjellsbehandling som har utspilt sin rolle:

- Nå er det mange steder i Sør-Norge, ikke minst i fraflyttingsområder i innlandet, hvor strømforbruket er vel så høyt som i Nord-Norge på grunn av kalde vintre. Så begrunnelsen for momsfritaket er svært tynn. Det er heller ikke særlig effektivt med fritak for elavgift for å få folk til å bo i Finnmark. Det er langt mer effektivt med skattefordel knyttet til lønn, ingen arbeidsgiveravgift, og så videre, sier Juel til Nettavisen.

- Når støtte knyttes til prisen på et produkt, som strøm, bidrar det til at en bruker mer av dette produktet, er mindre interessert i å etterisolere, kjøpe varmepumper og lignende, påpeker han.

Hans konklusjon er at ordningene bør avvikles:

- Momsfritak og elavgiftfritak er derfor veldig dårlige løsninger ut fra de formålene de er ment å skulle ha. Disse ordningene for Nord-Norge burde derfor avvikles, og man kunne eventuelt heller gitt noen flere skattefordeler knyttet til lønn.

Les også: Problemet ingen snakker om: Alle vil ha mer strøm, men all strømproduksjon er hatet

Ekspertutvalg vil fjerne forskjellen

Civita-økonomen er ikke alene i sine vurderinger: Før pandemien leverte et ekspertutvalg nedsatt av Finansdepartementet sin rapport. Deres jobb hadde vært å se på om systemet for merverdiavgift burde forenkles.

Deres klare anbefaling var å fjerne denne særfordelen i Nord-Norge, og andre unntak som ga ulikt momsregelverk. I stedet ville de redusere den vanlige merverdiavgiften på alle varer.

Ekspertene mente ordningen en rekke negative sider. De mente det er en støtteordning som fører til unødvendig høyt strømforbruk, konkurransevridende effekter, og et folk tilpasser seg regelverkets unntak og avgrensninger.

De mener også at ordningen i liten grad er målrettet mot dem som faktisk har et behov:

«I tillegg har andre deler av landet (Oppland og Hedmark) like høyt energiforbruk uten fritak for merverdiavgift. Fritaket er ikke målrettet mot de husholdninger som har utfordringer med å betale strømregningen, og det vil være de husholdninger som har høyest forbruk som får størst fordel av fritaket.»

De mener at hvis man vil støtte husholdningene i nord, burde det skje på andre måter enn merverdiavgift på strøm.

Les også: Slik jobbet staten for nye strømkabler som ville gi dyrere strøm

Forslaget kom på uheldig tidspunkt

Rapporten ble lagt frem samtidig som det var et pågående politisk jordskjelv i nord. «Det oser ekte forbannelse og dyp mistillit - av et opprør som er til å forstå», skrev Harald Stanghelle i en kommentar om sitasjonen.

Det var et kommunevalg rett rundt hjørnet. Partiveteran Per Olaf Lundteigen omtaler forslaget om å avvikle momsfritaket for Nord-Norge som «vanvittig» på oppløpet av valgkampen. Frp i Nord-Norge er heller ikke spesielt begeistret, selv om det var Frp som satt med finansministeren.

Valget ender med at velgerne rømmer fra både Arbeiderpartiet og Høyre. Senterpartiet dobler seg i størrelse.

Forslaget er svært politisk risikofylt, og Solberg-regjeringen legger det i en skuff. «I verste fall, er den alt makulert», forteller en kilde. Heller ikke en ny regjeringen er interessert i ekspertvurderingene.

- Legg det i en skuff og kast nøkkelen

I denne skuffen mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys at forslaget bør forbli:

- Et slikt prishopp vil svekke bolysten og gjøre det vanskeligere å rekruttere personell til arbeidslivet i nord, som allerede har stor mangel på arbeidskraft. De vil føre til mange tusen kroner mer i årlige utgifter, særlig for de som bor i Finnmark, sier Fjellheim til Nettavisen.

- NOU-utvalget hadde ikke et eneste medlem fra Nord-Norge, men besto av såkalte eksperter som har det til felles at alle har tilhold i Oslo, påpeker han.

Han viser også til at høringsrunden avslørte at utvalget blant annet mente at forskjellen i moms var vanskelig å forvalte, men at de som håndterte dette ikke oppfattet det slik.

- Det er et tonedøvt forslag helt uten politisk forståelse. Det mest oppsiktsvekkende var at utvalget faktisk slår fast at Nord-Norge, selv med momsfritak, har landets høyeste strømutgifter i forhold til husholdningsinntektene. Likevel vil man altså gjøre belastningen enda større for nordlendingene.

Han påpeker at høyt strømforbruk i nord henger sammen med at en bor i arktiske strøk med lengre vintre enn i sør.

- At Nord-Norge for en gangs skyld kommer gunstig ut faller nå mange maktmiljøer i Oslo tungt for brystet. I stedet for å utnytte fortrinnet til å skape flere industri-etableringer i nord, er det et ønske om å gjøre strømmen dyrere i nord, enn i sør.

- Mitt forslag er derfor: Legge det i en skuff og kast nøkkelen. Kom eventuelt tilbake når man har funnet ordninger som kompenserer nordlendingene for høyere matvarepriser, høyere drivstoffutgifter og høyere kostnader med flyreiser enn det man har i sør, sier Fjellheim.

Vedum: - Vi skal ikke øke strømprisen for noen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til Nettavisen at det for ham er uaktuelt å følge opp anbefalingen om lik moms i hele Norge:

- Vi skal ikke gjøre grep som øker strømprisen for noen, verken de som betaler mye eller lite. Man kan alltid diskutere om ordningen er rimelig eller ei, men vi vil ikke øke avgiftene for noen. Vi har som mål å senke avgiftene på strøm, noe vi fikk ganske mye kritikk for før jul fordi noen mente vi smurte kuttene for bredt utover, sier Vedum.

Han påpeker at ekspertrapporten fra 2019 handlet om langt mer enn moms for strøm, men hvordan man kunne økte avgiftsgrunnlaget for merverdiavgift generelt, med et mål om å redusere avgiften fra 25 til 23 prosent.

- Så forskjellene vil bestå?

- Det er ikke sikkert, det kan komme flere grep fremover. Men vi reduserer avgiftene, som er det motsatte av hva den forrige regjeringen gjorde.

Som eksempel viser han til at man i Finnmark og Nord-Troms er fritatt fra elavgiften,

Han viser til at de kuttet elavgiften på vinterstid til rundt 11 øre, mens den tidligere har vært på nærmere 20 øre. Dette var et avgiftskutt som reduserte forskjellen mellom nord og sør, uten at man fjernet avgiftsfritaket for de nordligste kommunene.

Les også: NVE: Hybridkabler vil gjøre strømmen enda dyrere