Pelosi skal legge fram forslaget under et møte med lovgivere mandag, og håper at lovforslaget vil bli vedtatt en gang mellom valgdagen 4. november og jul, skriver The Times.

Pelosi ønsker at pakken på 150 milliarder dollar skal styrke det amerikanske matkupongprogrammet, som ble opprettet i 1943, og øke stønaden til arbeidsledige amerikanere. I tillegg er det forstått at hun ønsker at myndighetene skal bruke mer penger på infrastruktur med hensikt å skape flere arbeidsplasser og dermed stimulere økonomien.

28 millioner får matkuponger
De føderale myndighetene bruker 30 milliarder dollar på matkupongprogrammet i året, og rekordmange 28 millioner amerikanere ligger allerede inne under ordningen.

Ordningen tilsier at amerikanere får kuponger som kan brukes til å kjøpe mat i samtlige dagligvarebutikker i landet.

For halvannen uke siden vedtok Kongressen redningspakken på 700 milliarder dollar som har til hensikt å kjøpe råtne boliglån for å gjenskape tilliten i finansmarkedet.

Redningspakken på 150 milliarder dollar, som utgjør 922 milliarder kroner, kommer i tillegg til den forrige krisepakken og skal hovedsakelig dryppe på lavtlønnede amerikanere.

Får bred støtte
Pelosis forslag får bred støtte blant økonomer og politikere.

- Regjeringen er nødt til å øke utgiftene på infrastruktur og skape arbeidsplasser, sier økonom og Harvard-professor Larry Summers, som var finansminister under president Bill Clinton.

- Jeg er en tilhenger av å få på plass dette etter valget. Vi skal utvikle en stimulipakke for å tilby middelklassen og gjennomsnittsamerikaneren den samme type avlastning som vi ga til finanssektoren, sier Barney Frank, som er Demokratenes leder av finanskomiteen i Kongressen.

Amerikanere sliter med høy arbeidsledighet, stigende matvarepriser og bensinpriser, samt problemer med å skaffe seg lån i den skakkjørte finansnæringen.