Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjenta fiaskopolitikk

Det politiske sirkuset om Statoil er avløst av politisk sirkus rundt SAS. Kanskje på tide at styringskåte politikere lytter til sentralbanksjefen, spør NA24s kommentator.

NA24-KOMMENTAR: Statoil-saken tydeliggjorde dyp uenighet om hvordan staten skal forholde seg som storeier i selskaper som Statoil, Hydro, DnB NOR og Telenor. I SAS har den norske staten bare 14 prosent, men også der står lokalpolitikere og fagforeningsfolk i kø for å kreve at regjeringen griper inn. Tormod Hermansen mener endog at staten bør kjøpe SAS Braathens.

Sterke krefter i LO og på den partipolitiske venstresiden vil ha sterkere politisk styring av selskaper hvor staten er på eiersiden. Dette er klart oppsummert i et intervju Fagforbundets mektige leder Jan Davidsen nylig ga til Klassekampen.

På spørsmål om hva som bør legges i behovet for samfunnsansvar i styrene for statsselskapene, svarer Davidsen:

- Jeg mener kravet om samfunnsansvar er konkret og reelt. Det handler om å disponere fellesskapets verdier i nasjonens interesse, ikke bare skaffe størst mulig overskudd på bunnlinjen. Det betyr å prioritere verdiskaping i Norge, for å skaffe arbeidsplasser, stanse nedbyggingen av norsk industri, holde bosettingen oppe i distriktene, som blant annet må til for å opprettholde norsk matsikkerhet. Det betyr å satse på forskning og utvikling for å styrke næringene som inngår i de nasjonale strategier, som det ble vedtatt på Soria Moria. For å påvirke de store selskapenes utvikling i en slik retning, trengs det sterkere styring, sa Davidsen.

Oppskrift på fiasko
Davidsen gir en ganske dekkende beskrivelse av den politikken som på 1970-tallet førte til fiaskoer som Kongsberg Våpenfabrikk, Tandberg Radiofabrikk, Mo i Rana, Sulitjelma og Syd-Varanger. Staten støttet opp om næringer og enkelbedrifter ut fra fagre mål og nasjonale strategier. Lønnsomheten i investeringene var underordnet.

Det ble fullstendig fiasko.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem var innom dette temaet i sin årstale, og brukte blant annet Kongsberg Våpenfabrikk som eksempel .

«Selskapet måtte stadig ha påfyll av statlig kapital etter dårlige resultater. Da staten valgte å la bedriften gå til gjeldsforhandlinger, var det også et viktig veivalg i utøvelsen av statlig eierskap. Krav til overskudd disiplinerte de nyetablerte selskapene. Samtidig førte oppsplitting til at kunnskap og verdier ble synlige.»

Om dagens situasjon sa Gjedrem:

«Eierstyringen skjer gjennom vedtak i generalforsamling og etter innstillinger fra valgkomité, og styre og ledelse kan drive selskapene med mål om å øke verdiene. De statlige selskapene er underlagt akkurat samme markedsdisiplin som andre, med krav til avkastning og kontinuerlig omstilling og utvikling. Det er da også bare slik selskap kan unngå å stagnere.»

Det er godt å se at noen har lært av historien, noe Davidsen åpenbart ikke har.

Roller
Politikernes rolle må være å lage rammebetingelser, mens næringslivsledernes rolle må være å drive så lønnsomt som mulig innenfor rammene. Et lønnsomt næringsliv er den beste garantisten for at det skapes arbeidsplasser og skatteinntekter som gjør at politikerne kan oppfylle velgernes ønsker.

Politikerne kan bestemme om bedriftene skal skattes med 10 prosent eller 50 prosent, om de skal betale høye avgifter for forurensning eller slippe billig unna, om det skal ansettes flere eller færre i offentlig sektor, og så videre.

Her kan politikerne gjøre valg som kan fremme eller svekke verdiskapning i Norge, arbeidsplasser, industri, bosetting i distriktene og så videre. Dette er politiske diskusjoner, hvor svarene sjelden er klare og entydige. Ulike hensyn må veies mot hverandre.

Men en ting er temmelig klart: Hvis politikerne igjen skal leke næringslivsledere, og næringslivslederne skal leke politikere, vil det være ødeleggende for alle parter.

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

Det lukter krakk
Selg denne galskapen!
Regjeringen ofrer forbrukerne
Hjelp, vi flyr!
Tilfeldig etikk
Når kapitalisme blir moralisme
Skål for verdensøkonomien!
Pause etter flause
Forståelig Odfjell-kritikk
Når bonden blir polsk
Vil ha urettferdig politikk
Kvinner i drømmeland
Straff som fortjent
Lekekrakk på børsen
Kampen mot TV
«Hyggelige» matpriser?
Børsras – hva gjør du?
Uenig i strategien, tar æren likevel
Oljeboblen som sprakk
En afrikansk tragedie

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken