Samferdselsminister Jon Georg Dale kjører hardt og overkjører protestene fra taxinæringen. Nå kommer endringene som åpner for Uber og andre delingstjenester, og som liberaliserer hele næringen.

Forslaget går gjennom statsråd onsdag, og med flertall i Stortinget er det sannsynligvis plankekjøring å få saken igjennom.

Dersom alt blir vedtak, blir det slutt på at noen få utvalgte kan sitte på drosjeløyver og la andre kjøre for seg. I fremtiden blir hver drosjesjåfør sin egen arbeidsgiver, og kan spare pengene som ellers ville gått til drosjeeieren og drosjesentralen.

Det kommer strenge krav til sjåførenes kunnskap om førstehjelp og hvordan frakte sårbare grupper som barn og kvinner, det blir krav til bilenes tekniske stand, men man trenger ikke være med i en drosjesentral.

For delingstjenester som Uber og Lyft er det en betingelse at de starter norskregistrerte selskaper. Ellers er det fritt frem for at drosjenæringen blir overtatt av tjenester basert på moderne datasystemer og apper, som gjør at passasjerene vet hvem sjåføren er, og kan sjekke om han eller hun har fått ros eller klager fra andre passasjerer.

Lovendringen gjør at Oslo ikke lenger kan nekte å skrive ut nye løyver, selv om det skulle være politisk flertall lokalt for det. Både loven og forskriften sier klart at det ikke skal være tak på løyver i byer med mer enn 20.000 innbyggere og minst 80 innbyggere per kvadratkilometer.

I distriktene kan derimot fylkeskommunene utdele enerett i inntil fem år om gangen. Hensikten er å sikre økonomisk forsvarlig drift og forutsigbarehet for drosjesentralene i Utkant-Norge. Det er en fornuftig avveining mellom fri etablering og politisk styring.

Jeg har tidligere støttet arbeidet med å liberalisere næringen, og vil rose samferdselsministeren for at han har lyttet mer til kundene enn til næringen. Så lenge sikkerheten til passasjerene er ivaretatt, er taxinæringen en økonomisk virksomhet som godt kan overlates til forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Kritikerne som er bekymret for tilbudet utenfor byene har et poeng og de har blitt hørt. I byene er det derimot liten grunn til å gjøre drosjeløyve til et verdipapir bare fordi lokalpolitikerne ikke vil utdele flere av dem.

Med frislipp blir det fritt frem for innovasjon og nysatsing. Det er bra for kundene, og det er trolig bra for næringen også. De siste årene har vi sett store prisforskjeller mellom Oslo og resten av landet. Resultatet er at drosjene har priset seg ut av markedet og at etterspørselen faller.

Av og til er faktisk markedet bedre til å regulere enn politikerne.

PS! Hva mener du? Er det greit at drosjemarkedet liberaliseres, eller mener du at det må være et politisk satt tak på antallet drosjeløyver i Oslo? Skriv et innlegg!